RZ11Grun7
In Elsevier maakt Syp Wynia een scherpe opmerking over het plaatsen van zonnepaneeltjes op daken: diverse overheden werken elkaar tegen. Terwijl Brussel er alles aan doet om zonnepanelen uit China zo duur mogelijk te maken met tariefmuren, subsidieert onze overheid de plaatsing van zonnepanelen bij particulieren (800 euro per aanvrager) omdat ze anders te duur zijn. Ik meen dat zonnepanelen ongeveer 400 euro per vierkante meter dakoppervlak kosten.

Dit subsidiëren uit de SDE-pot vindt plaats om de 14 procent ‘duurzame’energiedoelen te halen, die Brussel zelf weer oplegt. Een zoete subsidiepot van 50 miljoen euro voor dit jaar moet daar aan bijdragen, voor huiseigenaren. Als kado van Agentschap.nl- de klimaatpakjesboot van het Ministerie van Economische Zaken voor mensen met het leukste groene gedicht. Deze is al weer opgesoupeerd. Tegelijk viel een persbericht in mijn box dat de BTW-vrije teruglevering van particuliere zonnestroom gevaar loopt, en daarmee de rentabiliteit van de investering van particulieren in zonnepanelen.

    Eigenlijk kun je pas aanspraak maken op panelensubsidie en BTW-vrije teruglevering als je
    a. voldoende spaargeld overhebt om mee te investeren, je ziet nu ook reclames waarbij dit als beste manier van spaargeld beleggen wordt geadverteerd
    b. huiseigenaar bent, en daar voldoende lang blijft wonen om de investering terug te verdienen

De SDE-subsidie is dus een vorm van inkomenssteun aan huiseigenaren. Misschien verdienen ze het ook wel. Want de OZB blijft in de meeste gemeentes stijgen. Dus zo compenseert de landelijke overheid via zonnepaneel-subsidie weer de fiscale aderlatingen die andere overheidslagen opleggen, al worden huiseigenaren en verkopers via het Energieakkoord weer teruggepakt wanneer de isolatiepolitie langskomt en het energielabel niet ‘duurzaam’voldoende is. De woning moet strakker dichtgeseald. Wat dan weer slecht is voor het binnenklimaat en gezondheid, én voor vleermuizen en andere onderwerpjes, waarvoor onze prachtige overheid weer stimuleringsbeleid in de steigers zet.

Nuon verliest door klimaatbeleid, en wint er door
Nu Nuon dankzij subsidiëring van wind- en zonnestroom en de dump van goedkope steenkool zware verliezen lijdt- doordat nieuwe gascentrales niet hoeven draaien vanwege overcapaciteit- is het een kwestie van tijd voor energiebedrijven sneuvelen en hun service en onderhoud als eerste offeren. Voor ze over de kop gaan. Het leek mij steeds aantrekkelijker zoveel mogelijk zelf in mijn energie te voorzien, ook omdat de belastingen op energie blijven stijgen. Omdat die zelfde overheid weer 4 gieg windmolens op zee wil bijbouwen en de capaciteit op land wil verdubbelen, terwijl reeds gigawatts overcapaciteit bestaat, en die kosten via een extra opslag over de energierekening bij onderdanen wil brandschatten. Tegelijk komt Nuon met haar kolencentrales ook weer in aanmerking voor biomassabijstook-subsidies via de ‘Green Deal’die weer uit de SDE-pot wordt betaald (dit jaar 3,2 miljard euro), die uit een andere extra opslag over de energierekening komt.

Zouden wij van de overheid het goede nemen, en niet ook het kwade
Oftewel: De overheid geeft, de overheid neemt, de overheid zij geprezen, naar analogie van het Job-verhaal: zouden wij van de overheid het goede nemen en niet ook het kwade. De overheid bestaat om zichzelf bezig te houden, als een godheid die mensen maakt uit bezigheidstherapie. Wanneer je die existentiële aanname over overheidsfunctioneren aanvaardt en daar vrede mee hebt kun je zonder zinloos ageren het mooie van de ambtenarij inzien, onze bureaubloemen langs de weg van het leven, haal eerst een nummertje bij loket 1 om bij loket 2 een bewijs te kunnen aanvragen om dan bij loket 3 met dit bewijs je eigenlijke document op te halen. We leven niet in een democratie maar een bureaucratie.

Ik lees net een boek over de Franse overheid tijdens de Atheïstische Franse Revolutie, de slachtpartijen van de Vendee en vergeleken daarmee mogen we onze ambtenaren dan best eens knuffelen. Daarvoor, toen de katholieke kerk ook de macht bepaalde, was het in Frankrijk al even erg gesteld. Wat hebben we het dan met ze getroffen, onze ambtenaren. Dus als u een ambtenaar kent, en u komt ‘m tegen. Omhels ‘m. Ik zal het vrijdag ook doen, omdat ik bij het Ministerie kom opdraven. Bureautijger, je mag er zijn!