RZ13visserij21

Waarom kan Mark Rutte met Henk Kamp (Vijanden van Vrijheid en Democratie) tegen de wens van VVD-kiezers in 6 miljard euro extra lasten verzwaren, ZZP’ers van hun zelfstandigenaftrek beroven om bij overcapaciteit in basislast van stroomproductie nog eens 6 gieg pieklast overbodige windmolens te bouwen? Een brainwave: individualisering.

We kunnen geen gemeenschappelijk front vormen door verdeeldheid, omdat burgers geen zuil meer hebben, een groepsvertegenwoordiging die coherent is en blijft op basis van een gedeelde levensvisie, hoewel onze Theo al aangaf dat globaal gezien iedereen- behalve binnen Ring A10- ‘blauw’is, liberaal. En zo kunnen groene fanatici die handig media bespelen hun minderheidsstandpunt (Groen Links heeft 2 zetels) eenvoudig opleggen aan de massa, via hun overheids- en bedrijfsconnecties, want vergis je niet over de verwevenheid van Greenpeace met bedrijfsbobo’s.

Iedere macht gebruikt een tegenmacht
Ik kwam daar op na het lezen van historicus Michael Burleigh’s ‘Aardse Machten’over de verhouding overheid, kerkelijke en burgerlijke macht in de 19de eeuw, en ‘De Leviathan’ een Vlaams historicus over die zelfde eeuw. De Leviathan was voor hem ‘De Staat’die uitbreiding van haar macht zoekt. Verbazend actueel, die 19de eeuw. Iedere macht heeft een tegenmacht nodig.

Kerk en burgervereniging boden georganiseerd tegenwicht aan een staat die almaar uitbreiding van haar macht zocht (al was het staatsbudget toen maar 2-6 procent van nu). Bij de gereformeerden in de 20ste eeuw heette dat afbakenen van staatsmacht ‘soevereiniteit in eigen kring’.

Strijd voor vrijheid tegen de overheid als eigen verhaal
De milieubeweging biedt nu één verhaal waarin mensen via het postcommunistische partijblad Trouw zich kunnen binden: het redden van de aarde tegen de kapitalistische klassenvijand. Misschien kunnen wij daar een beter alternatief voor geven. Vrijheidsstrijd en zelfbeschikking over je leven zonder betutteling is toch nobeler. De gemeenschappelijke vijand is de lastenverzwarende overheid die onze eigen achtertuin op onze kosten volzet met ongevraagde molens, die instrument is van bedrijfslobbies die ons als pinautomaat gebruiken… Uiteindelijk is vrijheid iets dat je koopt in een systeem waarin je een banknummer moet hebben. En als onze bestedingsruimte wordt ingeperkt worden wij dus onvrijer. Daarom, in principe kan iedereen beter zelf beslissen aan wie hij of zijn z’n geld geeft dan een bureaucraat of een bankier. Toch?

Ik schreef al eerder: de overheid -als instrument van bureaucraten en bedrijfslobbies- is de vijand van de burger. Tegenover vrijheid staat natuurlijk wel een basis van eigen verantwoordelijkheid, zoals zelf je geld willen verdienen en geen aso zijn.