josh_fracking

Deze van Josh is weer zo leuk en zo treffend. De cartoon staat op Bishop Hill en Josh vermeldt daarbij dat hij zijn inhoudelijke kennis over fracking kon opvijzelen dankzij het Britse blog frackland.blogspot.co.uk van James Vernon. Een zeer interessant blog voor iedereen die meer wil weten over de praktijk van schaliegaswinning. Ik heb van de cartoon nu al geleerd dat het eigenlijk fracken maar 3 dagen duurt. Dat het onderste plaatje ook klopt kun je zien aan dit artikel: Spot the Well Pads in Dallas-Fort Worth.

Dat artikel en die afbeeldingen mogen hopelijk genoeg zijn om de mythe te busten dat Fracking in Amerika gebeurt in desolate plaatsen waar mensen geen last hebben van “de smerige drinkwatervervuiling en de kolossale boortorens”. Die schaliegas units zijn bijna niet te vinden al sta je er met je neus bovenop. Terecht roept het mannetje in de cartoon in het groene parklandschap: “Maar waar moet ik nu demonstreren?”

Alleen windmolens rampzalige landschapsvernietiging
Nog niet overtuigd? Pak dan nog even mee: More studies on groundwater methane in Pennsylvania – no correlation with gas wells en Update: Map of existing UK oil and gas wells. Alleen de allergrootste leugenaars kunnen heen om het basale feit dat de olie- en gasindustrie nauwelijks inbreuk doen op het landschap (zelfs de tar sands worden keurig herbeplant zie video hieronder), terwijl er geen rampzaliger landschapsvernietiging bestaat dan windmolens. Hier bij ons maar ook in China ware de zeldzame metalen voor de turbines worden gewonnen op een extreem vervuilende wijze.

Schitterende natuur na winning tar sands
[youtube id=”lQ6AYnrKh7c” width=”600″ height=”340″ position=”left”]

Ik sluit af met het berijden van een van mijn  stokpaardjes. Men zegt altijd dat de ondergang van de hoogcultuur op het Paaseiland kwam omdat de Paaseilanders alle bomen kapten en er een ecologische collaps volgde. Afgezien van het feit dat dit al ontkracht is, klopt ook de redenering niet. De bomen werden namelijk niet gekapt voor economisch gewin (voor nut) maar voor een religieuze waan: men had de boomstammen nodig om zware stenen over het eiland te rollen om totempalen op te richten. Het was dus een waan die de economie ten gronde richtte en niet de economie die de ecologie ten gronde richtte. Evenzeer richt de religieuze waan van windmolens onze Europese economie ten gronde, terwijl bij gezond economisch beleid zonder religieuze waan (scheiding van staat & kerk) onze good old conventionele economie hartstikke duurzaam was.