RZ13Waterloo

Elsevier meldt dat dit PvvdA-Kabinet nog eens 8 miljard euro extra wil brandschatten bij de Nederlandse bevolking. Die miljarden zijn geen ‘bezuinigingen’zoals het NOS-journaal zal papegaaien. Het zijn extra uitgaven die de overheid doet, omdat zij tegen CPB-advies in – bij reeds bestaande overcapaciteit in stroomproductie– nog 3,5 gigawatts overcapaciteit aan windmolens wil bouwen via ‘Wind Op Land’ (kleine 6 miljard euro, schade voor omwonenden niet meegerekend) en 4 Gieg overcapaciteit windmolens op zee (20 miljard euro), zoals aangegeven in het als Energieakkoord verkochte SER-klimaatakkoord, dat alle mainstreammedia toejuichten.

Dit om aan een ander Brussels doel te voldoen van een gefixeerd percentage ‘duurzame’ energie. Zoals deze ‘bezuiniging’ door de overheid ook verkocht zal worden als ‘het moet van Europa’. Nee, dit moet omdat we niet in een democratie leven maar een bureaucratie.

Fuck, daar gaat mij vrije leventje
We kunnen dus nu ook als ZZP’ers gaan fantaseren waar de ambtenarij al deze miljarden gaat brandschatten, zonder hun eigen beleidstrein te doen ontsporen. En we voelen de bui al hangen. De Zelfstandigenaftrek, die dit jaar al met 2000 euro was versoberd gaat er af, met als marketingexcuus dat dit ‘rechtvaardig is’. Dat betekent dat ik – en vele honderduizenden ZZP’ers per jaar- naast de SDE-opslag over de energierekening- nog eens duizenden euro’s extra per jaar kwijt zal zijn aan de windmolens van Mark ‘windmolens draaien niet op wind maar op subsidie’ Rutte. Die ik dan niet meer kan besteden aan de nuttige economie: middenstand, en aan zaken waar ik zelf voor kies, in plaats van dat de bureaucratie mij dit afpikt om aan een selecte groep voorkeursbedrijven te spenderen om zo aan papieren Brusselse doelen te voldoen.

    De miljarden vliegen je in de pers om de oren, en lijken abstract, maar worden ineens voelbaar en ik kon er vanochtend even niet van in slaap komen. Daar gaat je spekvet, je bewegingsvrijheid. Uiteindelijk is vrijheid in onze moderne maatschappij iets dat je koopt van bankiers, overheid en mensen die de middelen in bezit hebben. Zonder banknummer ben je dakloze.

Keuze tussen uitdijende bureaucratie en anarchie
Je hebt voldoende losgeld nodig omdat je anders een slaaf van anderen wordt, en met inkomsten koop je jezelf steeds tijdelijk vrij: tenzij je een ambtenaar-CAO weet te bemachtigen, dan zit je voor het leven gebeiteld en ben je onaantastbaar.
RZ13Waterloo2
Dankzij de ‘liberaal’Rutte worden wij nu langzaam gedwongen tot stille slavernij, omdat niet onze gekozen politici het land regeren maar een lobby van voorkeursbedrijven van de bureaucratie, milieuclubs en de (linkse agenda’s uitvoerende) ambtenarij die van lokaal tot Europees niveau de dienst uitmaakt. Verzet is zinloos. Dus wij buigen voor het altaar van de bureaucratie, dat rotsvast overeind staat dankzij een grotere collectieve angst voor een land in anarchie.

Want ‘revolutie’, daar ben ik ook geen fan van als conservatief (progressief ben je alleen wanneer je vol hormonen zit en die lichamelijke chemie verstandelijk niet kunt ontstijgen, of wanneer je intellectueel corrupt bent). Evolutie heeft de voorkeur, maar wat moet je nog als alle goede mensen toekijken en aan de kant blijven staan?