Martijn-van-Calmthout

Martijn van Calmthout, Chief Climate Desinformation Officer van de Volkskrant, heeft een heel eerlijk artikel geschreven over een nieuw paper van Yu Kosaka en Shang-Ping Xie gepubliceerd in Nature: Recent global warming hiatus tied to equatorial Pacific surface cooling (abstract). Van Calmthout geeft heel aardig weer waar het artikel om gaat: dat het met een gekoppeld oceaan-klimaatmodel is gelukt om een reconstructie te maken van het temperatuurverloop van de twintigste eeuw inclusief de opvallende wisselingen tussen opwarming en afkoeling (in newspeak heet afkoeling afvlakking). Hij haalt Wilco Hazeleger van het KNMI erbij en die is zo eerlijk om te erkennen:

Wat de studie ook laat zien is dat de opmerkelijk snelle opwarming vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw niet alleen kan worden toegeschreven aan de uitstoot van CO2.

Judith Curry die onlangs een opmerkelijk boekje open deed over de menselijke zwakheden in de klimaatwetenschap, viel van haar stoel na het lezen van het artikel. Ze zag aan de grafieken direct dat ruim meer dan de helft van die snelle opwarming aan natuurlijke variatie was toe te schrijven. Alarmisten focussen natuurlijk op het aspect dat natuurlijke variatie nu noodzakelijk is om de huidige afkoeling te verklaren. Sceptici en realisten zien eindelijk de bevestiging vanuit de main stream dat natuurlijke variatie grotendeels de opwarming van de twintigste eeuw verklaart. De Amerikaanse meteoroloog Joe Bastardi over de alarmisten:

You gotta love these guys ‘discovering’ what all of us have been saying.

Bij de studie van de Chinese onderzoekers moeten we een aantal zaken bedenken:

  • Ze modelleren niet de temperatuur van de oceaan bijvoorbeeld door forcing van de zon, ze schrijven het gemeten temperatuurverloop van de oceaan voor in het model
  • Ze doen dit maar voor 8,2% van het oceaanoppervlak te weten het gebied waar de El Ninjo’s en La Ninja’s optreden
  • Ze houden geen rekening met andere menselijke factoren zoals roet in het arctisch gebied, NOx, CFK’s, methaan. Neem je die wel mee verkleint de ruimte voor invloed van CO2 verder. Een reageerder op Curry’s blog concludeert daardoor: CO2 is plant food.
  • Ze houden geen rekening met het feit dat er naast de korte PDO-cyclus (30-40 jaar) ook langere cycli zijn en dat het gedeelte van de opwarming wat simpelweg een rebound is van de kleine ijstijd niet in de studie is meegewogen. Een andere reageerder op Curry’s blog concludeert daardoor: CO2 is plant food.
  • Het is opmerkelijk dat in het abstract en ook in Martijns artikel de PDO en AMO worden doodgezwegen. Er wordt alleen gesproken over de grillige onvoorspelbare El Ninjo’s (treden vooral op bij positieve PDO) en La Ninja’s (treden vooral op bij negatieve PDO). Dit terwijl in sceptische kringen al heel lang bekend is dat het temperatuurverloop van de twintigste eeuw en ook van de laatste 13 jaar uitstekend te verklaren is op basis van PDO+AMO zonder enige ruimte voor CO2 om daar iets aan toe te voegen.
  • De onderzoekers stellen hun funding voor de komende 3 jaar veilig door hun studie af te sluiten met de gratuite conclusie:

Although similar decadal hiatus events may occur in the future, the multi-decadal warming trend is very likely to continue with greenhouse gas increase.

Als getrainde journalist zie je natuurlijk meteen door zo’n afsluitend statement heen. “Gaan we weer”, denk je dan. Zo niet Martijn van Calmthout. Hij heeft namelijk een missie en omarmt de conclusie gretig. Nee erger: hij doet er vele schepjes bovenop. Daarover zo meer. Eerst even wat Judith Curry als absoluut positief aspect van de studie ziet:

Apart from the actual results, the significance of this paper is the novel experimental design. Using climate models to understand how the climate system works is arguably the best use of climate models. Here is to hoping that this paper will stimulate some more interesting climate model experiments.

Deze moet je even drie keer lezen. Alarmisten tien keer. Ik vertaal toch maar even vrij: “We zien hiermee een nieuwe manier van onderzoek doen. Anders dan voorheen is dit een stap in de richting dat we klimaatmodellen gaan gebruiken om te leren begrijpen hoe het klimaat werkt. Dat is toch de meest nuttige rol voor klimaatmodellen. Misschien pikken anderen deze nieuwe aanpak op en wordt het wetenschapsgebied klimaatmodellering nu weer interessant nadat het ruim twee decennia gegijzeld is geweest door politieke activisten vermomd als wetenschapper.”

vcalmtthout_dip

Nu dan naar de spin van Martijn van Calmthout gisteren op pagina 9 en dus niet eens in zijn wetenschapsbijlage. Ik begon dit artikel met de vaststelling dat Martijntje het aardig gedaan had. Waarom dan nu toch nog ad hominem worden? Omdat hij erom vraagt met zijn titel en met zijn afsluiting. Wat lezen drukke mensen – managers en politici – als ze zoals altijd haast hebben? Inderdaad: titel en afsluiting. Wat is er mis met Martijns titel? Op zich niets behalve dat dit casual statement voor een oppervlakkige snelle lezer betekent: “Het patroon is bekend. Catastrofale opwarming in 2100 als we niets doen. Huidige dip past prima in patroon”.

Kijk die Chinese wetenschappers doen niets fout: zij doen zeer waardevol onderzoek dat de bakens verzet. Game changing misschien wel. En om hun respect en funding niet kwijt te raken sluiten ze af met een eerbetoon aan de religie waarvan de hogepriesters bepalen of je je funding behoudt of niet. Zij doen dus echt alles goed! Waarom op de brandstapel als je als Galileo kunt buigen voor de macht en kunt prevelen Eppur si muove. Maar bij een journalist ligt dat anders. Hij MOET dat gemakkelijk herkenbare leugenachtige eerbetoon uitfilteren en de essentie van het onderzoek aan zijn lezers presenteren. Met bijvoorbeeld als titel van gelijke lengte:

Natuurlijke variatie verklaart grootste deel opwarming

En dan Martijns afsluiting. Daarmee verraad hij zich op een wijze dat ik als AIVD meteen klaarwakker zou zijn. Hij had evengoed onder zijn artikel kunnen zetten: PS Ik ben activist.

Op 27 september komt het VN-klimaatpanel IPCC in Stockholm met een nieuwe samenvatting van de stand van de kennis over klimaatverandering. Het KNMI coördineert de Nederlandse inbreng in die zogeheten summary for policy makers.

Say what? De summary for policy makers zou de nieuwe samenvatting van de stand van de kennis over klimaatverandering zijn? Het staat er toch echt: “in die” en niet “in de”. Waarom moet die summary for policy makers überhaupt genoemd worden aan het einde van een artikel over een baanbrekend onderzoek? Ja het is actueel. Hoewel: 27 september is nog vel weg. Voor die tijd hebben we eerst nog het arctisch zeeijsminimum rond 22 september. Die bittere kelk laat Martijntje waarschijnlijk aan zich voorbij gaan. Maarten Keulemans zal het vuile want eerlijke werk moeten opknappen. Met nu al 73% meer arctisch zeeijs dan vorig jaar en diverse zeiljachten die gestrand zijn in het ijs (met op het zuidelijk halfrond recordzeeijs en dramatische koude in Zuid-Amerika). Nee Martijn iedereen zelfs hardcore alarmisten weet dat de summary for policy makers een politiek document is waarover diplomaten uit 100 landen over elke letter onderhandelen en dat de nuances van de wetenschappelijke delen van het IPCC rapport nauwelijks doorkomen of worden weggemoffeld. Maar ja als je een watermeloen bent dan kan wetenschap je gestolen worden. Dan is wetenschap niet meer dan een voorwendsel voor je ressentiment en je politieke agenda. Lysenkoïsm heet dat en dan ben je in verdomd slecht gezelschap!