RZ13shrimphunter30
De ambtenarij van het Ministerie van Economische Zaken zal de formele bezwaren van Nederlandse kleinschalige kustvisserij negeren, met een procedureel excuus. Dat is nu na een week mijn conclusie na bezoek aan de hoorzitting van 9 augustus bij de Dienst Regelingen aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag, waar ik over blogde.

40 miljoen euro schade door overheidshandelen
Daar kwamen garnalenvissers en vertegenwoordigers hun formele bezwaren toelichten tegen Vibeg. Vibeg omvat het afpakken van visgebied van kleinschalige kustvissers ter grootte van de provincie Utrecht zonder schadecompensatie. Dit zou nodig zijn om ‘natuur te herstellen’. Terwijl in dit dynamische kustgebied de visserij een invloed is op de zandige zeebodem, die in dit gebied klein is ten opzichte van natuurlijke dynamiek, zoals Deltares-onderzoek voor Rijkswaterstaat ook bevestigt en Imares-onderzoek in Referentiegebied Rottum. Niettemin moeten visserijbedrijven en omringende economie tot 90 procent van hun visgebied verliezen. De totale schadepost door overheidshandelen bedraagt een zekere 40 miljoen euro. Daarnaast komen honderden mensen op straat te staan.

Wij houden ons aan de procedures die we zelf maakten…
Ben ik ‘sarcastisch’ door op voorhand zo te denken? Oordeel zelf. De ambtenaren die zelf geen belang hebben bij inhoudelijke herziening van eigen gemaakt beleid- beoordelen bezwaren tegen hun eigen beleid. Bij mijn blog direct na de hoorzitting heb ik me nog ingehouden. De jonge jurist Gerwin van Schijndel die de bezwaren moet beoordelen bedoelt het immers op zijn manier goed, het is een aardige knul.

Maar hoe goed Van Schijndel het ook zal bedoelen, zijn invloed is klein binnen de ambtenarenclub. Ik heb daarom hieronder meerdere redenen verzameld gereserveerd te kijken naar het handelen van de Dienst Regelingen.
RZ13MPA3-300x199
Gedwongen winkelnering bij de Dienst Overregulering
Kijk allereerst wat de Dienst Regelingen op haar website naar haar- het staat er echt- KLANTEN- wil uitdragen, alsof het kopiëren van commercieproza het gros van overheidsbeleid minder autistisch en ongewenst zou maken:

Angelina Helder, teammanager klantcommunicatie”Het is voor ons belangrijk om aanwezig te zijn op beurzen. Persoonlijk contact met onze klanten is essentieel. Door dit contact merken we wat er bij hen leeft. Daar kunnen we als organisatie dan weer op inspelen.”

Hoe zien ze het voor zich: ik kom bij de Dienst Overregulering als ondernemer aan het loket om mijn koude sanering via ongewenst beleid te bestellen? Doet u mij maar een kilo Natura 2000 ….Beleid dat ambtenaren in de steigers zetten die worden betaald uit het geld dat die zelfde overheid bij mij komt brandschatten met blauwe enveloppen onder dreiging van geweld.

Hoe wereldvreemd- handelend zonder ooit te worden afgerekend op de consequenties van je handelen- moet je zijn om zoiets op je site te durven zetten in het jaar 60 na Stalin? Wat de overheid ziet als ‘transparantie’is objectief gezien niets dan arrogantie. U kunt ons niks maken, wij u wel, en als wij wat klantgericht praten klinkt dat eenrichtingsverkeer voor ons menselijker. De hoorzitting past dus vooral in het zelfbeeld dat de overheid –vijand van de burger- wil uitdragen.
RZ13shrimphunt7
Overige bedenkingen

 • – Tijdens de hoorzitting kwam van de kant van de ambtenarij géén enkele vraag, of verzoek om toelichting bij de bezwaren. De hoorzitting was een volmaakte weergave van wat de cynici van ‘interactieve beleidsvorming’al eens opmerkten: achterover leunen en aan seks denken, terwijl die boze burgertjes een beetje hun dingetje roepen gaap. Om dan vol gas verder te gaan. Men klepte wat en lachte wat onder elkaar.
 • – Toen ik opmerkte dat de hoorzittting vooral ceremonieel van aard was– immers geen juridische geldigheid, noch énige inhoudelijke vraag- kreeg ik van de ambtenarij meteen een ‘shoot the messenger’om de oren: wat bent u cynisch, terwijl ik slechts de boodschapper ben van een cynische werkelijkheid. Als ik zou opmerken ‘van in de sloot springen word je nat’ zouden de ambtenaren dus opmerken ‘nou wat bent u somber’. Zo zal ook de afwijzing van de bezwaren luiden in de trant van ‘wij zien het anders’ zonder empirisch-inhoudelijke argumentatie: het machtswoord van een autistische club als de overheid is immers voldoende, gecombineerd met rotsvaste ambtenaar-CAO.
 • – De ambtenaren die zelf belang hebben bij ongewijzigde voortzetting van beleid beoordelen het bezwaar. Zo’n jong juristje wordt op de vingers gekeken door Ton IJlstra, aanwezig in de bezwaarcommissie, die zelf belang heeft bij ongewijzigde voortzetting van het beleid dat hij zelf in de steigers zette.
 • – Gerwin van Schijndel erkende zelf dat de overheid alleen toetst of ze zich aan de eigen opgestelde procedures heeft gehouden, of het juridisch houdbaar is (of de ambtenarij er mee weg kan komen voor de rechter) terwijl de kern van het bezwaar van de kleinschalige kustvisserij inhoudelijk is: de negatieve invloed op het hoogdynamische kustgebied wordt schromelijk overdreven door Imares/Han Lindeboom/Robbert Jak/Mardik Leopold, enkel op basis van kwalitatieve beweringen zonder kwantitatieve bewijzen
 • – Toen ik naar ambtenares Marjan van Creij mijn twijfels uitte over de wetenschappelijke deugdelijkheid van de Natura 2000-rapporten- de kern van mijn bezwaar omdat ze zijn opgesteld door Han Lindeboom (Imares) met zijn zeer specifieke visie op visserij (hij lobbiet al 20 jaar tegen visserij)- schoot ze direct in de verdediging van Han Lindeboom: ‘Nou Imares publiceert in de peer reviewed literatuur’. Waarna ze een lofzang gaf op de onfeilbaarheid van ‘De’ wetenschap. Omdat ze ooit promoveerde op het kruisen van tulpen en andere tulpenkenners zo kritisch op haar publicaties waren geweest.
  Marjan van Creij leek mij het type vrouw dat je werk ook kut vindt als ze je persoonlijk niet mag – en het lijkt ij dat van haar geen kritische reflectie is te verwachten van de deugdelijkheid van de Imares-rapportage. Rapporten die nu juridische geldigheid kregen dankzij dit Ministerie van Economische Zaken, en waar de overheid voor de rechter dus weg komt zonder heroverweging.
 • – Dit zijn de zelfde ambtenaren die Kamervragen beantwoorden over Natura 2000 en de PVV toen met kluitje in het riet stuurden, en daarvoor even Han Lindeboom bellen. Heeft Marjan van Creij al weer een warm telefoongesprek gevoerd met Han Lintje, zich verzekerend dat het toch zo’n goede wetenschapper is die bovendien een lintje kreeg van de Koningin? De overheid heeft geen enkel belang bij kritische toetsing van het werk van Imares, waarvoor ze al miljoenen euro’s betaalde. Dat is extra werk/kosten/gedoe, terwijl een weldadige stilte in politiek en media de ambtenaren een vrijbrief geeft om eigen beleid door te zetten/ een sluipmoord te bedrijven op de kleinschalige kustvisserij.
 • Ton IJlstra die Vibeg bedacht, heeft mij letterlijk in Breukelen gezegd dat hij geen schadecompensatie wil geven (ook al is dat verplicht volgens artikel 31 NB-wet). Immers, het Ministerie van Economische Zaken geeft liever tientallen miljarden euro’s weg (een duizendvoud) aan enkele voorkeursbedrijven die overcapaciteit aan windmolens bijbouwen of die bos bijstoken in een kolencentrale. Visserij is niet hip bij linkse ambtenaartjes.
 • – Als kersje op de bureautaart wil ik mijn ervaring delen met Hans Lammers van Rijkswaterstaat die VIBEG uitvoert. Een archetypisch fanatiek links mannetje met ziekenfondsbrilletje die de natuur in Nederland voor onze overheid op slot mag zetten, met Natura 2000 in de hand. En die door meerdere partijen als autistisch wordt ervaren.
  Hij werd meteen handtastelijk toen ik even wat wilde vragen aan zijn collega-bureaucraten, werd boos en begon te duwen. Toen ik hem er later op aansprak dat dit niet van een betrouwbare en professionele houding getuigde, wilde hij weer handtastelijk worden. Ik heb zelden een persoon ontmoet die het wezen van de overheid zo belichaamde.
 • RZ13shrimphunt6
  Wie verslaat de Groene Draak
  Ik snap best Hans Lammers dat ik een god ben hoor, maar ik ben niet van de herenliefde. Op afstand bewonder ik nog steeds een blonde bureaubabe, waarmee ik de groene draak zou kunnen verslaan. Welke politicus kan deze Groen Linkse fanaticus- meerdere ondernemers bevestigen mijn waarneming in andere setting- op non-actief zetten en zo honderden ondernemers en hun gezinnen leed besparen, en de Nederlandse economie tientallen miljoenen euro’s schade? Het is ongelooflijk wat iemand legaal voor schade mag aanrichten, puur en alleen omdat hij een stoel bij de overheid wist te bemachtigen. Hans Lammers zijn mobiele nummer is 06 25093970.

   Toch is deze overheid de realiteit, en je zult er mee moeten leven. Net zoals slecht weer in de herfst niet weggaat door de regen te verwensen. Uiteindelijk kun je boos worden, de wereld is niet eerlijk, Calimero, maar daarmee win je de oorlog niet. Is Lammers weg, dan staat er wel weer een andere aan PvdA/Groen Links verwante bureautijger op, die misschien nog wel veel erger is.

  Wat kan wel?
  De kustvisserij kan wel onderzoek uitvoeren waarmee ze kwantitatief aantoont dat haar invloed in de Noordzeekustzone en het Wad klein is ten opzichte van de natuur. Dus bijvoorbeeld niet 50 procent maar minder dan 10 procent van de invloeden, natuurlijk en menselijk.
  Zo komt ze uit het oerwoud van Imares-beweringen én verder dan gemompel van het niveau ‘de meeuwen vliegen laag, we houden het niet droog vandaag’-visserslatijn. Het Imares-onderzoek dat garnalenvisserij een papieren alibi moest geven, is verprutst doordat een visser in het onderzoeksvlak ging vissen. Het was ook waardeloos onderzoek. Maar… er is nog geld over. IN plaats van subsidies te besteden aan verkapte bedrijfsondersteuning, een duurzaam tuigje voor Piet, en een nieuw netje voor Hans kun je publiek geld beter besteden aan onderzoek van publiek belang: de deelnemers en ideeën zijn er al. Anders is het straks prijsschieten in de rechtszaal voor milieufanatici, die de visserij liever vandaag dan morgen weg hebben.

  Op eigen wijze bedoelen bureaucraten het ook goed
  Uiteindelijk was Vibeg ook bedoeld om proceduregeile milieufanatici (Stichting Martijn, Lenze Hofstee, Stichting de Noordzee, Greenpeace, FondsenVogelbescherming, WNF) te pacificeren, een ‘akkoord’ dat partijen de schijn van gedeelde belangen gaf. Zo kun je- hoe slecht het ook overkomt- Vibeg zelfs zien als een poging van de ambtenarij iets goeds te doen voor vissers. Dat het averechts uitwerkt, komt door de autistische aard van de overheid, die bestaat om institutioneel wantrouwen – in dit geval tegen visserij- om te zetten in beleid.

  Dat komt deels omdat- ik zeg het al jaren- de visserijbestuurders alleen defensief afwachten in plaats van een eigen ecologisch verhaal te vertellen.Zoals Ton IJlstra mij in Breukelen vertelde gebruikt hij VIBEG om de visserij zijn visie van modernisering en verduurzaming op te leggen: ‘anders gebeurt er nooit wat’. Daarbij zijn NGO’s – die zijn ministerie met miljoenen euro’s subsidieerde als Stichting de Noordzee – een handig hulpmiddel zonder zelf verantwoordelijk te hoeven heten. Op zijn eigen manier bedoelde IJlstra het wonderlijk genoeg goed. Maar ja, de weg naar de hel, waarmee was die geplaveid?

  En nu weer iets leuks!
  Check in de tussentijd mijn foto’s van garnalen jagen op het Wad: Shrimphunters, the New Series. Me helemaal ongans gegeten aan het meest verse zeevoedsel, zo uit eigen plomp. Hoe ‘duurzaam’ wil je het hebben: ze zijn er in overvloed die garnalen… Daarom: De mens hoort thuis in de natuur, en niet alleen als toeschouwer, maar vooral als deelnemer. De milieubeweging/overheid vervreemdt de mens van de natuur en daar moeten we vanaf.

  garnalen koken: lekker lekker

  garnalen koken: lekker lekker