Gigawatts aan nieuwe gascentrales stil dankzij overcapaciteit stroomproductie NL

Gigawatts aan nieuwe gascentrales stil dankzij overcapaciteit stroomproductie NL

Moest Nuon al een verlies nemen van een half miljard euro dankzij het stilleggen van nieuwe gascentrales, dankzij overcapaciteit in stroomproductie in Nederland, ook Essent blijkt nu de klos. Zij willen voor liefst 3 gigawatt aan gas- en later ook kolengestookt vermogen stilzetten, om rendabel te blijven; oorzaak is de zelfde als bij de Nuon. Er wordt teveel stroom geproduceerd in Nederland ten opzichte van de verlaagde vraag, en kolen verdringen gas dankzij de lage kolenprijs (dankzij schalierevolutie VS).

De andere hoofdoorzaak van verliesgevende energieproductie, is energiemarktverstoring door de overheid, die we kennen als ‘klimaatbeleid’: het met miljarden euro’s subsidiëren van weersafhankelijke energievormen als windenergie. Dankzij de hoge exploitatie- én bouwsubsidies duwt deze op het net gedumpte subsidiestroom met voorrang de schone gascentrales uit de markt. Alleen de veel goedkopere kolenstroom kan met de door dit PvvdA-kabinet verder opgevoerde subsidiestroom concurreren.

Rutte 2 bouwt onder aanmoediging mainstreammedia extra overcapaciteit subsidiestroom
Zette Nuon al gigawatts aan nieuwe gascentrales stil, ook Essent zet haar nieuwe gascentrale Moerdijk 2 stil. Tegelijk wil het Ministerie van Economische (!!!) Zaken nog voor 10-20 miljard euro aan extra overcapaciteit windmolens bouwen op land, om zo aan een Brussels papieren doel te voldoen van ’16 procent dure wisselvallige energie’. Het kabinet Rutte 2 draait de vrije energiemarkt terug, en schakelt over van bedrijven die zonder subsidie vraaggericht energie produceerden (de economisch rationele manier), naar weersafhankelijke aanbodgerichte (= ongevraagde economisch irrationele) leveing van energie die via miljarden euro’s extra lastenverzwaring wordt opgebracht, naast extra accijns op de energierekening, en het brandschatten van de productieve sector. Onze energievoorziening en de economie worden daarmee even betrouwbaar als het Nederlands klimaat.

Dankzij klimaatbeleid gaan energietarieven via klimaatbelasting in Duitsland- zoals hier- maar ook in NL drie maal over de kop

Dankzij klimaatbeleid gaan energietarieven via klimaatbelasting in Duitsland- zoals hier- maar ook in NL drie maal over de kop


Rutte 2 leidt Nederland naar faillissement via klimaatbeleid
Het Duitse RWE kocht Essent kocht voor 9,3 miljard euro, en moest door de combinatie van energiemarktverstoring door de (Europese) overheid (= klimaat-mitigatiebeleid) en de lage stroomvraag door de economische crisis (tevens veroorzaakt door overheidsbeleid/lastenverzwaringen) 3 miljard euro afboeken. De aankoop was net zo’n flop als Nuon was voor Vattenvall, dat ook 4-5 miljard euro moest afschrijven vanwege de zelfde oorzaken. Omdat energiebedrijven in ruil voor extra subsidies van het Ministerie van Economische Zaken moeten roepen dat ze energie willen besparen (betaal een bakker om te roepen dat hij minder brood wil verkopen…) zal het vak energieboer straks dankzij overheidsbeleid nóg minder renderen.

En zijn de ‘zelfstandige’energiebedrijven weer nutsbedrijven: instrumenten waarmee bureaucraten van Agentschap.nl samen met Greenpeace klimaatbeleid voeren/ ons land naar de economische afgrond trekken, met uiteindelijk Brussel als aanstichter. Het was Brussels beleid om tegen miljarden euro’s onkosten de nutsbedrijven te privatiseren en het is Brussels beleid om nu via klimaatbeleid dit tegen tientallen miljarden euro’s terug te draaien door overheden tot subsidiestroom te dwingen.

Essent overeind dankzij subsidies
Nu heeft Essent weinig te klagen over de overheid: zij krijgen al een geschatte 4 miljard euro MEP-subsidies om bos bij te stoken in de Amercentrale, én hopen in ruil voor sluiting van Amer 8 in 2016 in het kader van het als energieakkoord verkochte SER-Klimaatakkoord subsidies te cashen. Die subsidies moeten de 800.000 ZZP’ers als ik betalen via inleveren van hun zelfstandigenaftrek. Wie gisteren bij het NOS-journaal de kop van Dijsselbloem zag wist voldoende toen hij zei ‘wacht maar tot Prinsjesdag’. Straks zijn wij dus zelfstandigen zonder pegels, voor de (ambtelijke) molens van Rutte.

Dit kabinet bezuinigt namelijk niet, ze geven extra miljarden euro’s uit die ze bij u en mij komen brandschatten, en daarmee ten koste van de ruggengraat van onze economie die midden- en kleinbedrijf heet. Misschien is de vroegtijdige graai van Essent uit de MEP-subsidiepot de reden dat zij- anders dan Nuon- géén verlies draaiden dit jaar. Nuon hoopt nu echter via ‘Wind op Land’ (bouwkosten en landpacht 6 miljard euro ex exploitatiesubsidie en BTW-vrijstelling) de gemiste subsidies alsnog in te halen, zo blijkt uit haar ingediende zienswijze.

Er is dus één economische overlevingstactiek voor komende jaren. Zorg dat je een voorkeursbedrijf van de overheid wordt en pak dan wat je pakken kunt: in een ander geval hebt u gewoon pech gehad.