Urwald Hasbruch is met haar eeuwenoude doodhout-verzameling CO2-emitter. Rampzalig.....

Urwald Hasbruch is met haar eeuwenoude doodhout-verzameling CO2-emitter. Rampzalig…..


Wanneer een boom ouder wordt- zeker zo na 80 jaar- groeit hij minder snel. Dat eeuwen bekende gegeven weten Wageningse onderzoekers onder leiding van Gert Jan Nabuurs nu in alarmistische klimaatjas te verkopen aan vrijwel alle Europese mainstreammedia, waaronder de BBC. Het is een ramp dat het bos in Europa gemiddeld ouder wordt, zo blijkt, want ons bos bereikt een hahaha koolstofverzadigingspunt, een Carbon Saturation Point. Het journalistenjong van de BBC spant zich tot het uiterste in om het ouder worden van een boom als iets ergs voor ‘het klimaat’ te verkopen, ongetwijfeld bestaat ook een Nederlandse versie. Wij bij Climategate.nl bereiken alvast een bullshit saturation point.

Hout met klimaatjas weer sexy voor journalisten en bureaucraten die onderzoeksgeld geven
Afgelopen eeuw- vooral sinds 1950- is het bosoppervlak in Europa met vele miljoenen hectares gegroeid. Nabuurs houdt de groei van bos per land bij in een Europese bosgroei-database. Dat bijhouden van groei was voor de komst van klimaatprofeet Al Gore alleen van belang voor de schatting van de oogst van hout. Maar ja, je moet als onderzoeker publiceren en daarvoor heb je geld nodig, dat je via media-aandacht weer los weet te peuteren bij de bureaucratie. En dus schijnt het nu rampzalig te zijn dat ons bos sinds een eerder meetpunt, 2005 weer 8 jaar ouder is geworden.

Klassiek gevalletje klimaatprostitutie
Nabuurs en collegae geven iets normaals als bosgroei via onderzoeksprogramma ‘Carbo Europe’ een klimaatjasje, want daar is onderzoeksgeld voor, zoals alle klimaatprostituees daarom het klimaat uit de kast trekken: plots meet je de ‘carbon sink’ van een bos, in plaats van wat er netto aan hout bij of af gaat. Omdat Europees bos gemiddeld ouder wordt, neemt het minder CO2 op dan toen het gemiddeld jonger was. Dat is vanuit ecologisch oogpunt zo gek niet. In Nederland is het bos nu ook veel ouder (rond 1900 was de hele Veluwe immers nog kaal), en dus krijgen we nu zelfs de middelste bonte specht terug, die van oud dood hout houdt. En van oudere bomen kun je prachtig parket maken, dus wat is het probleem?

Oplossing voor non-probleem: alle bos kappen en vervangen door snelgroeiende monoculture grove den
Maar wanneer je ’s nachts badend in het zweet wakker wordt uit angst voor ‘de klimaatverandering’door CO2 is dat wat iedere bosecoloog zou toejuichen plots weer een probleem. Eigenlijk zouden we morgen alle Europese bos dus weer moeten omhakken, en met jonge boompjes herplanten. Die groeien rap dankzij extra stikstof en CO2 (stikstof- en CO2-fertilisatie-effect) in de atmosfeer en zijn dan weer een mega-koolstofsink…

Maar dan zijn de bosecologen en ook vele natuurorganisaties weer boos, ben je al je oude bos kwijt. Want de beste Carbon Sink is een jonge monoculture van snelle groeiers, grove dennen leek mij een goede keus.