De hele Waddenzee is al een MPA, en ook de Noordzee valt onder de NB-wet. Voor een enkeling is dat nog niet genoeg

De hele Waddenzee is al een MPA, en ook de Noordzee valt onder de NB-wet. Voor een enkeling is dat nog niet genoeg

Er is géén bewijs dat afsluiten van de zandige dynamische Noordzeekustzone voor visserij positieve ecologische effecten heeft. Dat bevestigt Christien Absil van Stichting de Noordzee in de Wieringer Courant van 9 augustus in reactie op het persbericht van de Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid. Daarin lanceerde de SWNM haar MPA-wijzer.

In de MPA-Wijzer verkende SWNM het bewijs voor en tegen de werking van mariene reservaten tot nu toe in de peer-reviewed literatuur: hieruit bleek dat positieve effecten van reservaten vooral zijn aangetoond in warme zeeën en bij koraalriffen, niet in koude zee waar vis met seizoenen wegtrekt. Absil steunt met haar uitspraken de hoofdbevindingen van de MPA-wijzer, wanneer de Wieringer Courant de bewering van SDN optekent dat een visserijverbod gunstig zou kunnen zijn voor de visstand in Natura 2000-gebied:

‘het alleen is nog niet wetenschappelijk aangetoond’

Goed zo Christien mijn lieverd, je weet het dus best!

‘Stichting de Noordzee hekelt houding sceptische wetenschappers’
Geen wonder dat de krant als bovenkop heeft dat Stichting de Noordzee de SWNM hekelt, omdat de SWNM de vele bewijsloze beweringen van actiegroepen in het licht plaatst van de wetenschappelijke gegevens: gezonde scepsis dus. De SWNM houdt zich gewoon zoals een wetenschappelijk georiënteerde organisatie doet aan het beschikbare bewijs. Een kenmerk van politiek getinte actiegroepen is dat zij met beweringen toe menen te kunnen, om diverse belangen te behartigen.

Stichting de Noordzee moet bij gebrek aan argumenten toevlucht nemen tot laster
Het is daarom vreemd dat deze aan Groen Links en Greenpeace verwante fondsenwervende actieclub- die liefst 30 procent van de Noordzee wil afsluiten- vervolgens zonder weerwoord de SWNM mag belasteren van de Wieringer Courant, om zo de inhoud van de MPA-wijzer te negeren en de SWNM als geheel in diskrediet mag brengen. Zonder feitelijke argumenten aan te voeren waarom de bewijzen die de SWNM aanvoert niet zouden deugen. Wetenschap draait namelijk om bewijs, politiek/marketing kan toe met beweringen en retorica. Stichting de Noordzee kan toe met retorica.

Stichting de Noordzee wil in reactie de kunstmatige tegenstelling Visserij-Natuur versterken, om zo haar eigen belang als fondsenwervende protestorganisatie te onderstrepen. Alsof vissers geen belang zouden hebben bij gezonde visbestanden en niets liever doen dan de natuur verwoesten, waarmee Stichting de Noordzee haar misantropische zure kijk op de natuur onderstreept.

We lezen:

Directeur van Stichting de Noordzee, Eelco Leemans, zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van SWNM (een bekende tactiek van actiegroepen uit het links-politieke spectrum, zie ook de laster tegen bijenonderzoekers en Wageningse hoogleraren RZ). De organisatie doet alsof zij het beste voor heeft met de natuur, maar in werkelijkheid hebben zij belangen. Die van de visserij welteverstaan.

Vervolgens tekent de journalist uit de mond van Leemans op dat de Scholbox een ‘klein gebied in de Noordzee’is, in plaats van een gebied van bijna 40.000 vierkante kilometer, dat de belangrijkste Natura 2000-gebieden overlapt. Natuurlijk valt dat geheel Leemans aan te rekenen, die beter zou moeten weten, maar die de journalist doelbewust voor de gek houdt. Andermaal een pleidooi voor een journalistiek die zich beter informeert.

Het leukste citaat komt echter van – je kunt altijd met haar lachen- Christien Absil:

‘Deze organisatie (SWNM) probeert alles in twijfel te trekken en brengt het nieuws selectief.’

Lieve Christien, mag ik je nog herinneren aan hoe jij met Greenpeace de boomkorvisserij belasterde in een persbericht, terwijl het onderzoek waar je zelf opdracht voor gaf van het Ilvo concludeerde ‘Boomkor niet het slechtste jongetje van de klas’. Ik herinnerde je toen al aan het spreekwoord ‘de pot verwijt de ketel’. Op zijn ergst zou het een koekje van eigen deeg zijn wat de SWNM in haar persbericht doet, maar dan feitelijk meer juist.

Twijfel is de basis van deugdelijke kennis
Het is dus goed wanneer organisaties als de SWNM opstaan die alles in twijfel blijven trekken wat actieclubs uit de hoge hoed toveren tegen visserij, om hun rijke organisaties weer aan subsidies en Postcodeloterijgeld te helpen, en zichzelf op te dringen aan de overlegtafel. Wie kijkt naar het wetenschappelijk BEWIJS ziet dan dat van beweringen van Stichting de Noordzee weinig blijft staan, én dat economie en ecologie niets opschieten met Stichting de Noordzee.

Feit: Stichting de Noordzee investeerde nooit één euro in Noordzeenatuur, het meent achter een bureau in Utrecht te weten wat goed is voor vis in de Noordzee zonder – dit is live bevestigd bij Absil- een tong van een schol te kunnen onderscheiden.

En ja, ik mag graag Christien een beetje pesten. Linkse gutmenschen zijn zo fundamenteel humorloos, dat het iedere keer weer leuk is hun lange tenen te betreden. Heh Christienepien? Kan niet wachten je weer eens te ontmoeten..