Ideaal brandhout voor een door Rutte en Kamp gesubsidieerde kolencentrale

Ideaal brandhout voor een door Rutte en Kamp gesubsidieerde kolencentrale

De ‘Green Deal’die het Kabinet Rutte 1 in 2011 met nutsbedrijven sloot om meer bos bij te stoken in kolencentrales, is de Agent Orange van Amerikaans bos. Dat stellen Amerikaanse vogelbeschermers onder leiding van Birdlife International, zo meldt Ends Europa vandaag. Samen met het Verenigd Koninkrijk is Nederland (en een beetje Belgie) de grootste importeur van Amerikaanse houtpellets uit natuurbos, die hier met miljarden euro’s subsidie worden bijgestookt in kolencentrales als de Amercentrale om papieren klimaatdoelen uit Brussel te halen.

Amerikaanse natuurbeschermers onder leiding van Birdlife International komen nu in opstand bij Europees energie-commissaris Gunther Oettinger tegen het Brusselse (=Nederlandse) klimaatsubsidiebeleid, omdat dit hun natuurbossen verwoest, zo meldt ENDS Europe. Zij stuurden deze brief, en maakten dit rapportje.

De natuurbeschermers willen hogere standaarden voor biomassa-gebruik, nu de Europese Commissie onderhandelt over vervanging van een nieuwe ‘Duurzame’energie-richtlijn 2009/28. Energiebedrijven willen laten opnemen dat liefst 50 procent van de 20 procent gesubsidieerde energiedoelen van Brussel uit bijgestookt bos komen, liefst ook uit Azië omdat de regels daar minder streng zijn voor bosbeheer.

‘Green Deal’ Kabinet Rutte is de Agent Orange van Amerikaans bos
De import van houtpellets steeg in 2012- voornamelijk als gevolg van de Green Deal van het Kabinet Rutte- van 0,76 miljoen ton in 2010 naar 1,7 miljoen ton in 2012. Ook Rutte 2 zet in op meer bijstook van bos om het klimaat/de inkomsten van nutsbedrijven met staatssteun te garanderen. De import van pellets stijgt alleen dankzij het ruimhartige subsidiebeleid van Mark Rutte en andere EU-lidstaten die aan de Brusselse beleidsbureaucratie gehoorzamen.Essent importeert haar houtpellets uit natuurbos in de Appalachen in Georgia.

De NGO’s waaronder Birdlife International verdenken bedrijven als Enviva, die haar houtpellets zou oogsten uit wetlands, zoals hierboven op de foto. Er zou een bosbijstook-faciliteit in de UK verschijnen die de grootste Amerikaans bosverbrander van Europa zou worden, omdat onze overheden daar nu klimaatsubsidies voor verstrekken.

Je moet altijd voorzichtig zijn als NGO’s iets roepen/schreeuwen, maar in dit geval hebben ze een goed punt. Klimaatbeleid is één van de grootste bedreigingen voor de natuur, en dat niet alleen. Wanneer je als buitenaards bezoeker op aarde zou landen en met ‘klimaatbeleid’in aanraking zou komen, zou je als ET denken: wie dit bedacht moet een bijzondere hekel aan mensen hebben. Ons antwoord zou dan gek genoeg weer zijn: dat hebben NGO’s en bevriende ambtenaren gedaan.

Zij die ons hun goedheid willen opleggen zijn de grootste tirannen, want ze menen het uit een goed geweten te doen.