Nee, de Noordpool is niet zeeijs-vrij: het is weer aangegroeid in vgl vorige jaren

Nee, de Noordpool is niet zeeijs-vrij: het is weer aangegroeid in vgl vorige jaren

Climategate.nl meldt al bijna 4 jaar wat mainstreammedia u niet vertellen over klimaat en milieu. Uiteindelijk moeten ze toegeven wat wij al jaren schrijven en mogen wij dat grote excuseren medelijdend gade slaan. Zelfs Joep Engels kan in de krant voor goedgelovigen, Dagblad Trouw niet meer verzwijgen wat wij afgelopen week nog weer eens bevestigden: klimaatmodellen overschatten de opwarmende werking van CO2 op het klimaat en je kunt er geen betrouwbare klimaattrends mee voorspellen. Dank je wel Joep Engels dat je ons schoorvoetend ‘een beetje gelijk’ wilt geven, en goed dat je Marcel ook citeert, één van de founding fathers van Climategate.nl die op ‘De Staat van het Klimaat‘verder ging. Hajo en ik gooien met eieren, terwijl Marcel op eieren moet lopen in het klimaatdebat.

Klimaatwetenschap draait ook om geld en prestige
Het academisch establishment zou Marcel meteen verguizen als hij met onze klimaatstormram werd geassocieerd. Alles in de academische wereld draait om imago en onderzoeksgelden. De grootste milieu-alarmisten krijgen de meeste aandacht van media en dus het meeste onderzoeksgeld. Je kunt als milieualarmist de grootst mogelijke onzin ventileren zónder te worden afgerekend, nee zelfs alle lof krijgen en de hoogste posities innemen in onderzoeksland. Maar wie de groene orthodoxie bekritiseert is na één kleine miscalculatie of foute toonzetting meteen zondebok.

Proof of principle: milieuhuppelmeisje Louise Vet
Zie milieuhuppelmeisje Louise Vet met haar Ecologische Voetafdruk en ‘ieuw duswelbeswel de boomkorvisserij is stóóom’. Ze zal ook vast tegen schaliegas protesteren en voor windmolentjes zijn. Hoe kán zoiets getolereerd worden in een wereld die zich op intellect voorstaat. Ik sprak haar op een ecologencongres in Lunteren een half uur tijdens een borrel en voelde haar aan de tand. Louise Vet is niveau Penny Paardenagenda wat haar wereldbeeld betreft, integraal de persberichten van Greenpeace citerend: nooit énige kritische reflectie op haar groene pubergevoel. Vet mag zelfs zitting nemen in de KNAW en kan directrice zijn van ecologisch instituut NIOO.

Zo sprak ik ook ooit Herman Wijffels in Amsterdam. Hij lult als iemand die teveel drugs heeft gebruikt (iemand die niet weet wat hij zegt maar doet alsof hij dat wel weet, schijnt bij sommigen de indruk van ‘hogere wijsheid’ te wekken), verheerlijkt communeleven terwijl hij zelf een landgoed heeft in de bossen bij Maarssen: archetypische groene oplichter én dus heeft hij een hoogleraarschap in Utrecht, én zette Dagblad Trouw hem op 1 in de Duurzame 100. Deze mensen zijn een oorzaak dat wij nu miljarden euro’s lastenverzwaringen mogen slikken. Van Louise Vet en Herman Wijffels hebt u meer last dan van een doorsnee zakkenroller op straat. Maar je bent pas crimineel als je gepakt wordt, voor die tijd ben je creatief ondernemer of visionair.

VU-klimaatwichelaar zegt zelfde als Hans Labohm al 10 jaar
Zie dat de VU-klimaatwetenschapper Han Dolman die Joep Engels citeert eigenlijk hetzelfde zegt als wat de zo verguisde ‘klimaatscepticus’- de archetypische VVD’er Hans Labohm al 10 jaar zegt, maar dan vanaf een door ons betaalde leerstoel:

“Dat komt doordat modellen worden gebruikt om het verleden te begrijpen. Wetenschappers sleutelen aan hun model zodat dit goed aansluit bij de waarnemingen.”

“Maar door dit sleutelen verdwijnen allerlei variabiliteiten. En dat blijkt pas als je de modellen inzet om de toekomst te voorspellen. Dan gaan ze uit de pas lopen doordat sommige effecten er niet in zitten.”

Je kunt met een model van alles voorspellen, behalve de toekomst. Dat is wat hij zegt, waarna het grote excuseren kan beginnen. De ‘missende warmte’blabla. Je ziet het grote wegmoffelen en excuseren ook bij al die deskundige economen die de crisis nooit aan zagen komen. Engels kondigt onze Marcel aan met ‘scheldwoord’- ‘klimaatscepticus’. Omdat Marcel als één van de weinige klimaatjournalisten fatsoenlijk zijn werk deed in plaats van achter de klimaatkaravaan aan te lopen. Terwijl Engels eeuwig puberende grachtengordelmeisjes zo bang maakte dat ze geen kinderen meer willen.