Het energiebedrijf van Groen Links-politici

Het energiebedrijf van Groen Links-politici

Het energiebedrijf van Utrechts Groen Links-(ex)raadslid Hans Botman en de Utrechtse Natuur en Milieufederatie – Energie-U biedt bewoners belastinggeld aan om zienswijzen in te dienen voor plaatsing van zijn 150 meter hoge windturbines bij een woonwijk in Lage Weide. Tegen die plannen werden honderden bezwaren ingediend. De inspraaktermijn eindigde gisteren.

Botman/Groen Links beloofde op 1 september op zijn facebookpagina 7,5 cent per kWh belastingkorting aan iedereen die klant wordt bij zijn bedrijf. In ruil voor dat belastingvoordeel moeten ze helpen zijn energieplannen door te drukken tegen de wens van omwonenden. Dat kan via een door Energie U/Milieufederatie opgestelde Zienswijze, voor zijn windmolens. Zijn medebestuurder bij Energie U Saskia Kluit is ‘projectleider klimaatneutrale producten’ bij deze Natuur en Milieufederatie, die met subsidies in de lucht blijft. Botman werft:

Ong. 7,5 cent korting op windstroom van Lage Weide, aldus Dichtbij. Dankzij energieakkoord van de SER. Wel even positief inspreken ;-)

Je kunt Groen Linkse Hans mailen via HBotman@gmail.com om te vragen of de aanbieding nog geldt.

De link verwijst naar een door Botman geschreven Energie-U-promotieartikel in Dichtbij ‘spreek je uit en regel 7 cent voordeel’. Ze willen grotere postcodegebieden met klanten inlijven in hun werkgebied. Dat aanspraak maken op belastingkorting, kon door lid te worden van zijn energiecoöperatie (minimaal 25 eu per jaar lidmaatschapskosten). Ook het door de gemeente Utrecht gesubsidieerde Milieucentrum werft actief leden voor Energie U.

Greenpeace helpt Botman bij klantenwerving/politieke pressie
Ook Greenpeace helpt Botman/Groen Links bij het in de markt zetten van zijn energiebedrijf, door zich via campagnes met Lage Weide te bemoeien en door insprekers te werven voor het energiebedrijf van Groen Links. Ook diende Greenpeace een zienswijze in voor de windmolens van het energiebedrijf van Groen Links bij Lage Weide. Botman krijgt actieve steun van Greenpeace bij klantenwerving via politieke pressie:

Hulp nodig bij het schrijven van je reactie? Bij de NMU vind je argumenten en inspiratie voor jouw inspraakreactie.
Ook kun je via Greenpeace meer groene stroom in Utrecht steunen. Ga dan naar de website van Greenpeace en onderschrijf hun reactie over groene stroom in Utrecht.

Utrecht vermalen
Energie U: eerste hulp bij subsidie aanvragen
Botmam gelooft heilig in de wervende kracht van belastingeld. Het bedrijf Energie U specialiseert zich met subsidieclub Natuur en Milieufederatie in het binnenhalen van subsidies voor klantenbinding/idealisme (u mag hier zelf kiezen wat u gelooft).

Zo beloofden zij 12 september 2012 liefst 4000 euro subsidies voor huiseigenaren die met Energie U een deal wilden sluiten om de wereld te redden/klant te worden van zijn tot coöperatie omgedoopte vereniging, met kvk-nummer 50985914 (wie doneert even wat pieken zodat ik hun stukken kan doorlichten, en de subsidies die deze club binnenharkt?)

Heeft u interesse in een subsidie van circa € 4.000,– per woning, en professioneel advies en begeleiding bij het verbouwingstraject? Meldt u dan snel aan!

Ook int Energie U subsidies op sedumdaken ‘samen een groen dak met subsidie‘, waarbij de gulle Groen Links-fractie van de Gemeente Utrecht de helft van de kosten (60 euro per vierkante meter) vergoedt.

Grote waaier aan windmolenpromotieclubs in Utrecht
Het als vereniging opgerichte energiebedrijf van Utrechtse Groen Links-politici en milieuactivisten Energy U verkoopt zichzelf als ‘burgerinitiatief’. Het heeft diverse werkgroepen als ‘Werkgroep Wijde Wind’die onder het mom van het redden van de aarde hun winkel verkopen. Het vormt één van de vele anti-democratische pressieclubs die met subsidie de burger monddood willen maken, weg zetten als ‘onverantwoordelijk’, of ’tegen het milieu’ enz: Groen Links heeft de moraal en het milieu in pacht.

Ook de Gemeente Utrecht richt een campagnestichting op voor windmolens die bedrijven subsidies moet verstrekken, de ‘Stichting Energietransitie Utrecht’, waarbij door het kiezen van een stichtingsvorm de overheid neutraal kan lijken terwijl ze het partijprogramma van Groen Links/(2 zetels landelijk) oplegt aan de grote meerderheid die daar geen enkele behoefte aan heeft. U kunt de gemeente Utrecht bellen en vragen hoeveel exploitatiesubsidies zij voor deze stichting reserveren, die door ‘experts’bemand zal worden (= ideologen van Urgenda enz):

Wij hebben ook een campagne in de lucht, één die Nederland tientallen miljarden euro's kan besparen

Wij hebben ook een campagne in de lucht, één die Nederland tientallen miljarden euro’s kan besparen

    Monique Hoogwijk
    030 2864030
    m.hoogwijk@utrecht.nl

Wie bezwaar maakt is angstig boos en gek
De gemeente Utrecht is voorstander van de winkel van Botman, en trok 2 ton euro uit om zijn molens via ‘onderzoek’in het zonnetje te zetten zodat bewezen is dat bezwaarmakers domme onverantwoordelijke mensen zijn die bevoogding van Groen Links nodig hebben. Geen wonder, met De Rijk, de ex van klimaatkraker Duivendak in het college.

De Provincie Utrecht voert de energieplannen (Utrecht 2040) uit die activist tegen biotechnologie Jeremy Rifkin voor ze bedacht voor 3 ton euro gemeenschapsgeld. Rifkin werd Utrecht binnengehaald door de huidige burgemeester van Houten, Wouter de Jong van de Gristenunie. (brrrrr) Het geeft mij zo’n warm gevoel dat er zoveel mensen zijn die veel beter weten wat goed voor ons is dan wijzelf.

Zie hier dit filmpje van Botman als Groen Links-raadslid, redder van de aarde: eigenlijk best een aandoenlijk mannetje.
httpv://www.youtube.com/watch?v=wXG7yxao8Ro