Exoten, huisdieren, hier met een onderlinge miscommunicatie

Exoten, huisdieren, hier met een onderlinge miscommunicatie


Ongebreidelde arbeidsimmigratie van vreemde elementen werkt ontwrichtend voor het huishouden van de Europese natuur, zo heeft de Brusselse milieubureaucratie vastgesteld. Eurocraten willen nu hun ecologische xenofobie in een nieuw wetsvoorstel vastleggen, waarbij lidstaten in 5 jaar de voortgang moeten rapporteren van bestrijding van de 50 ergste invasieve exoten. Dat is 3 procent van het totaal van vreemdelingen die de Europese grenzen infiltreerden om te profiteren van onze natuurlijke rijkdommen. Zie hier de probleembeschrijving, vrésélijk!

De extreem rechtse vleugel van de Brusselse milieubureaucratie, het European Environmental Bureau is het niet eens met dit 5-jarenplan waarmee Eurocraten hun groene daadkracht in het zonnetje willen zetten. Zij hebben 1500 onreine invasieve biologische elementen geïdentificeerd in de eeuwig onveranderlijke en mondiaal superieure natuur van Europa, die allen in 5 jaar tegelijk bestreden dienen te worden via vermeerdering van Brusselse bureaucratie én uitbreiding van subsidies voor het EEB. (dat reeds 12 miljoen euro LIFE-subsidies ontving als verlengstuk van Brusselse bureaucraten)

Groene toefta
Dit absurd ambitieuze doel en het meest inefficiënte geneesmiddel- een transnationale bureaucratie- hebben zij vastgesteld, zodat mislukking onvermijdelijk is. Daardoor wordt hun wereldbeeld bevestigd, en is er maar één oplossing mogelijk. Meer subsidie voor het European Environmental Bureau dat nu eenmaal is opgericht om problemen in stand te houden. En het EEB bestaat om meer Europese Milieubureaucratie te bepleiten, omdat de milieuproblemen alsmaar verergeren ondanks alle 5-jarenplannen. Dan is er dus meer milieubureaucratie nodig, omdat de bestaande bureaucratie niet toereikend bleek. Want als problemen zouden oplossen verliezen zij hun bestaansrecht.

Welke exoten op de dodenlijst?
Heeft Nederland de Brusselse bureaucratie nodig om de muskusrat te bestrijden (wat we al decennia doen), de tijgermug en vele andere voor ons schadelijke soorten? (waarvan bestrijding ondermaats is) Is de nijlgans schadelijk, omdat hij af en toe zelfs een havik van zijn nest bonjourt?

Wat invasief en schadelijk is in het ene land, hoeft niet schadelijk te zijn in andere landen. Een muskusrat in de Alpen richt geen schade aan. Ook is een beest niet ‘schadelijk’ omdát het een exoot is. Zie het konijn en de fazant, waarvan jagers nu klagen dat er te weinig zijn. Wel zijn exoten op eilanden dé oorzaak van het uitsterven van endemische soorten (die alleen dáár voorkwamen en nergens anders, zie de dodo), zoals ratten.

Ikvolgensbuurmeisjefeline(6
De mens, een invasieve exoot volgens ideologenkrant Bionieuws
Sommige mensen- zoals bioloog Jan Hilco Frijlink zien de mens als invasieve exoot, en mogen die groene ideologie er inrammen bij biologen sinds Gert van Maanen de scepter zwaait bij Bionieuws met milieuhuppelmeisje Kouwen.

Dus als we het er dan toch over hebben: laten we de Transsylvanische trekzakspeler aan het lijstje van 50 invasieve exoten toevoegen. De Roemeense invasie maakt het voor inheemse straatartiesten onmogelijk nog hun geld te verdienen. Ze gaan kapot door een zee van gemeentelijke regulering, bedoeld om deze straatmuzikale elementen uit het Oosten van pleinen te weren die overal spontaan opduiken om terrasjebezoekers lastig te vallen. Die zo de inheemse straatartiesten het werken onmogelijk maken.

Levend standbeeld, dood beroep
Ik had laatst vanuit Duitsland een lifter in de auto, die levend standbeeld had gespeeld tot Roemeense invasieve exoten met trekzak en klarinet zijn markt bedierven. Nu was hij alweer jaren brodeloos, levend van de sociale voorzieningen die onze welvaartstaten bieden: ellende. Want als je geen levend standbeeld meer kunt zijn houdt het leven op. Hij stonk enorm naar linkse mensen, dit ex-levend standbeeld, maar toen ik daar achter kwam zat mijn autodeur al dicht, en had ik al gas gegeven.

Het is een groot probleem mensen, die exoten, met al zoveel vreemde vogels binnen eigen grenzen….Gelukkig dat de Brusselse milieubureaucratie dit ook eindelijk inziet. Nu kan een oplossing niet ver meer zijn.