europolitics

De Europese energiesector lobbiet bij de Europese Commissie om ook bos uit Azië tegen miljarden euro’s Europese klimaatsubsidies bij te stoken in kolencentrales. Dat meldt Europolitics afgelopen vrijdag. Dit om de Europese ‘klimaatdoelen’te halen van 20 procent gesubsidieerde/’duurzame’ energie in 2020.

Kabinet Rutte 2 voert de lasten op om energiebedrijven te kunnen subsidiëren onder de vlag van klimaatbeleid

Kabinet Rutte 2 voert de lasten op om energiebedrijven te kunnen subsidiëren onder de vlag van klimaatbeleid

Momenteel lopen bij de Europese Commissie nieuwe onderhandelingen over een nieuwe EU-‘duurzame energie’-richtlijn, die de oude directive 2009/28 zou moeten vervangen. De energiesector wil vastleggen dat de helft van de ‘duurzame'(= met staatssteun aan energiebedrijven geproduceerde) energie uit gesubsidieerde bosbijstook in kolencentrales komt.

Creatief boekhouden voor het klimaat
De reden voor de energielobby om ook Azie te plunderen voor ‘het klimaat’/miljardensubsidies: net als in Amerika – waar nu alle houtpellets vandaan komen die nutsbedrijven als Essent tegen miljarden euro s subsidie bijstoken als in de Amercentrale- zijn de regels voor bosbeheer daar minder streng dan in EU-landen. Ook doen Aziatische landen (en de VS) niet mee met het Kyoto-protocol. CO2-emissies door boskap/veranderd landgebruik blijven zo buiten de boekhouding (ze doen niet mee aan het LULUCF-boekhoudsysteem van Kyoto (land use, land use change and forestry), en de Europese bureaucratie kan doen alsof ze het klimaat redt omdat ze op papier aan haar eigen klimaatdoelen voldoet.

Klinkt als winwin-beleid voor iedereen die leugenachtig en corrupt is, en dat zijn er nogal wat mensen op teveel plekken met invloed: dus gaat dit gewoon door. Ja sorry shoot the messenger.

Klimaatbeleid en ‘green deal’ Rutte is faciliteren van grote graaien
De moderne milieubureaucatie is de grootste bedreiging voor de natuur en (bestedings)vrijheid van mensen, zo stellen wij al bijna 4 jaar, en klimaatbeleid is er om graaipolitiek te faciliteren. Om het een beetje volkser en simpeler te zeggen:

u wordt genaaid waar u bij staat, ditmaal voor het klimaat.

Maar eigenlijk wist iedereen dat al, de redactie van het NOS-journaal en Martijn van Calmthout uitgezonderd. En omdat iedereen ook weet dat je er in het huidige bestel niets tegen kan doen drink je dan maar een biertje met elkaar, en haal je de schouders op. Wat voor voetbalwedstrijd is er vanavond op TV? Zijn Sylvie en Rafael nou al weer eens bij elkaar, of oh jee, zag je wat ze bij Humberto Tan over Gordon zijn cokegebruik zeiden. Ieeuw..

Kijk dát is nou echt belangrijk! We kunnen ons bij Climategate.nl volledig vinden in de redactionele keuzes van mainstreammedia. Die weten wat er werkelijk toe doet.