Op naar een duurzame toekomst!

Op naar een duurzame toekomst!

Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) die onze welvaart willen afnemen/verduurzamen als het European Environmental Bureau ontvingen van 1997-2012 een ruime 100 miljoen euro lobbysubsidies uit de Life+-subsidiepot van de Europese Unie. Dat meldt de Taxpayers Alliance na analyse van de ontvangen subsidies van groene NGO’s, waarvan je een overzicht hier kan vinden. Niet alleen krijgen hun lobbykantoren in Brussel miljoenen euro’s om tegen welvaart te lobbyen, ook dient hun lobby vaak de belangen van gelieerde bedrijven, zo vond de Taxpayers Alliance, hun onderzoek is hier te vinden.

Lobby dient selecte groep voorkeursbedrijven en duur maken energie
De 100 miljoen euro zijn overigens exclusief de vele andere miljoenensubsidies die clubs als WWF binnenharken om programma’s als REDD+ (kap je bos niet voor belastinggeld) op te zetten, waar de club zelf van profiteert met een selectie eigen voorkeursbedrijven. Niet voor niets is WWF actief lobbyist voor het Europese Emissiehandelsysteem (ETS), waarvan het via programma’s als REDD hoopt te profiteren, pardon de aarde te redden, schiet de boodschapper. Het lobbykantoor van het WWF in Brussel kreeg al 8,1 miljoen euro lobbysubsidies om tegen onze welvaart te lobbyen, voor een selecte club voorkeursbedrijven. Ook het gelieerde CLimate Action Fund, mocht al enkele miljoenen euro’s incasseren om u en mij eens flink te n….

Ik meldde al eerder verbaasd dat het Wereld Natuur Fonds jaarlijks 6 ton euro lobbygeld krijgt om bij de Europese Commissie tegen de belangen van gewone burgers te lobbyen, door beleid te bepleiten waardoor energie zo duur mogelijk wordt en door te ijveren voor economische meltdown (30 procent minder welvaart/CO2-emissies in 2030).Toen ik in Brussel een hoge Europief er op aanspraak dat zij geen ‘civil society’zijn omdat ze corporate belangen behartigen van een selecte groep voorkeursbedrijven was zijn antwoord: ja, maar het is voor het WWF zo duur om een kantoor in Brussel te huren (= je kunt mij de boom in, en kunt ons niks maken) Het WWF verdient ruim een half miljard euro per jaar met het verkopen van het idee dat de aarde permanent aan het subsidie-infuus moet, met NGO’s als collectezak.

Anti-biotechclub kreeg 6,2 miljoen euro
De Terug Naar de Middeleeuwen-alliantie Friends of the Earth kreeg liefst 6,8 miljoen euro lobbygelden. Die besteedden ze niet alleen aan lobby tegen biotechnologie. Maar ook aan rechtszaken tegen de Britse regering toen deze subsidies wilde matigen op zonnepanelen. Ze wonnen, en daarmee het selecte clubje voorkeursbedrijven waarmee Friends of the Middle Ages haar lobby voerde.

Iedereen wil mooie natuur, maar linkse lobbyclubs? Nee dank u
De grootste netto-ontvanger van Life-subsidies is het European Environmental Bureau, dat ongeveer 12 miljoen euro kreeg om lidstaten op de vingers te tikken, wanneer zij geen 30 procent minder welvaart in 2030 willen. De Nederlandse regering gaf 70 mille aan dit verlengstuk van de Brusselse milieubureaucratie.

Ons geld wordt goed besteed in Brussel! Natuurlijk zitten er ook subsidies bij aan onschuldige natuurclubjes. Dat is niet erg, iedereen wil mooie natuur, maar we hoeven er geen progressief urbane bureau-ideologie gratis bij. Mijn ervaringen met Brusselse bureaubestuurders is dat het allen wereldvreemde urban socialists zijn, badend in welvaart die geen verantwoording hoeven nemen voor consequenties van hun beleid, die van nature sympathiseren met deze clubs/geestverwanten.