Marx Rutte( PvvdA) beweert in een interview met de regionale kranten dit weekend, dat Nederlanders begrip hebben voor de bezuinigingen’. We hopen dat Marx Rutte zo positief denkt dat hij tenminste zichzelf blijft geloven. In werkelijkheid bezuinigt de overheid niet, maar verzwaart zij vooral lasten.

Daarbij verzwijgt Rutte consequent de hoofdreden dat hij de Nederlandse economie nivelleert. Dat dit PvvdA-kabinet tientallen miljarden euro’s steekt in de aanschaf van peperdure Joint Climate Fighters in haar door Brussel en Greenpeace opgelegde ‘strijd tegen de klimaatverandering’. Een strijd tegen hete lucht die ons een veelvoud kost van de aanschaf van de Joint Strike Fighter. Deze Joint Climate Fighters zijn qua stroomopwekking overtollige windmolens (dankzij overcapaciteit staan nieuwe gascentrales nu stil) die in tegenstelling tot de JSF nogal zichtbaar zijn op de radar.

Het niet aanschaffen van peperdure Joint Climate Fighters bespaart ons alle 'bezuinigingen'

Het niet aanschaffen van peperdure Joint Climate Fighters bespaart ons alle ‘bezuinigingen’

De grootste onkostenpost van dit kabinet tot 2020 is het duurder maken van energie, door werkende kolencentrales te vervangen door wisselvallige windmolens en bijstook van bos in kolencentrales.Het SER-Energieakkoord geeft volgens het Economisch Instituut voor de Bouw een extra lastenpost van 9,3 miljard euro voor windmolens op zee en land voor 2020. Die lasten zijn in werkelijkheid zeker 10 miljard euro hoger, door de rooskleurige prognoses die het instituut hanteerde. De Groene Rekenkamer berekende dat de aanschaf van een vloot Joint Climate Fighters, zowel op zee als land inzetbaar- per Nederlands gezin tot 90 euro per maand extra gaat kosten in 2020.

Ik ken niemand in mijn omgeving die daar begrip voor heeft. Maar nogmaals, als ik net zo olijk lach als onze Marx en ‘optimistisch ben’, buigt de werkelijkheid zich vanzelf naar mijn fantasie. Als ik zo even mijn samenvatting mag geven van leeghoofdige managersfilosofie.