httpv://www.youtube.com/watch?v=38ldQx1Fqv4

De Leeuwarder Courant maakt reclame voor belanghebbenden en moedigt stelselmatig energiebeleid aan dat de energielasten verzwaart van burgers met 90 euro per maand in 2020, zodat zij uit bezuiniging de krant moeten opzeggen. Dat toont een nieuwe oogst knipsels, waaruit blijkt dat de redactie bericht op basis van hoop en blinde sympathie in plaats van zelfs de meest elementaire kennis van energiezaken. Met name minima en gepensioneerden zijn de dupe van LC-berichtgeving. Zij zullen moeten snijden wanneer het door de Leeuwarder Courant bejubelde SER-Energieakkoord doorgaat, dat enkele bij milieuclubs populaire voorkeursbedrijven miljardensubsidies geeft. Het zijn vooral gepensioneerde Friezen en dorpelingen/minima die nog LC-abonnee zijn uit gewoonte.

Het LC graaft dus dubbel haar eigen graf dankzij de onbekwaamheid van haar redacteuren. Nog minder adverteerders dankzij door de redactie verheerlijkt anti-economisch beleid, en in 2020 zijn er nog minder bejaarden in Friesland die een krant (kunnen) hebben. Tenzij afpersen en misleiden van Friese pakes en beppes een maatschappelijk belang dient, kun je vraagtekens zetten bij de subsidiering van de Leeuwarder Courant door de staat.

Leeuwarder Courant krijgt blackout zodra iemand iets groens roept
Een kleine oogst knipsels:

 • 1. Iedere idioot met financiele belangen in alternatieve energie die risico’s van fossiele energiewinning opblaast krijgt direct een halve pagina. Zoals maandag 9 september de antischaliegas-activist en gesubsideerde energieadviseur van linkse krullenbol Good!, Rolf Heijnen, directeur van Noord Hollandse Energie Cooperatie (die afvalenergie van HVC Alkmaar verkoopt: zie filmpje). Hij blaast risico’s op van schaliegaswinning en roept zelfs dat 7 jaar winning per put de moeite niet waard is. Heynen probeerde bij ons al tevergeefs mensen schrik aan te jagen, toen onze Dolf van Wijk blogde over de veilige winning.
  Bovendien komen bij de winning van het door de Leeuwarder Courant bejubelde aardwarmte – met vergelijkbare boortechniek- olie en gasrestanten vrij die wél in grondwater kunnen komen. Mensen en journalisten met kennis van zaken, zoals in De Ingenieur weten dat risico’s nooit 0 zijn. Er zijn altijd mensen die van dat gegeven- het leven zit vol gevaren- misbruik maken om zelf beter te worden als meneer Heijnen. Wil de LC-redactie aub bovenstaand filmpje kijken. Oh nee, zij sympathiseren met zijn handel..
 • 2. Redactiester aan het energiefirmanent Henk Schutten jubelt in ‘Zoeken naar stoom uit de bodem begint’ over de ‘doorbraak voor de energievoorziening’, die de winning van lauw water (tot maximaal 80 graden) tegen 7 miljoen euro kosten per boorput zou brengen. Beste Henk, lauw water is geen stoom. En denk logisch na: als je kolen- en gascentrales hebt die hun warme koelwater moeten lozen omdat het niet economisch blijkt dit te benutten, waarom zou zelfs ‘doorbraak in de energievoorziening’ op touw zijn- als je dat zelfde warme water tegen meerkosten van 7 miljoen euro per boorgat oppompt en aardwarmte noemt. Wat ook slechts op enkele locaties in Friesland en Zuid Holland misschien voor tuinders zou kunnen renderen?
  De bewering dat ‘de milieurisico’s er nauwelijks zijn’, is even onzinnig wanneer je als Leeuwarder Courant de vergelijkbare risico’s van schaliegaswinning volgens redactiebeleid opblaast. En de Watts uit aardwarmte zijn andere Watts dan stroom uit een zonnepaneel (veel hogere entropie), dus is de vergelijking die Schutten maakt onzinnig. Aardwarmte boren gebeurt alleen omdat het Ministerie van (on)Economische Zaken de helft van de kosten subsidieert.
 • 3. Redactrice Annemiek van der Ploeg krijgt een ‘Kleine beurt op grote hoogte’. Zij gaat mee met reparateurs aan windmolens. En wil de lezer even opvoeden in haar groene verlossingsleer door bij reparaties aan windmolens- gemiddeld maal per jaar stuk- te schrijven

  Een veelgehoorde klacht is dat de turbines zo vaak stilstaan. Maar dat valt wel mee, vinden de twee monteurs.

  Omdat de reparateurs ‘maar’4 keer per jaar moeten repareren? De klacht dat molens zo vaak stilstaan staat los van reparatie, maar heeft te maken met de wind: slechts 25 procent van de tijd draaien molens op hun vollast, ook als ze draaien leveren ze beneden windkracht 4 nauwelijks energie, omdat de energieopbrengst afneemt met de derde macht van de windsnelheid. ‘Huh’ vraagt Annemiek nu; ‘wattuh issuhdattuh? Nou duhhh, lekker belangerijk, iew duswelbeswel’

 • 4. Economieredacteur Willem Bosma roept op 26 augustus dat ‘bijeenkruipen van centrales’ ‘duur is en riskant’, en ‘jaagt de burger op kosten’. Waarom? Omdat energiebedrijven hun -nu dankzij overcapaciteit in basislast stilstaande-nieuwe centrales bouwen in havens waar koelwater is, en waar je kolen kunt aanvoeren. Daarom zou Tennet meer hoogspanningsleidingen moeten aanleggen en er zouden zelfs blackouts dreigen doordat bij uitvallen van een centrale (met geklusterde centrales) te snel op een te kleine locatie een gat valt. Wat is er ‘duur’ voor de belastingbetaler volgens Bosma? Het aanleggen van extra hoogspanningsleidingen van 380kV.

  Iedere vergelijking met de door het LC bejubelde windmolen-energie uit Duitsland ontbreekt. Hier moet Tennet niet alleen op kosten van de NEDERLANDSE belastingbetaler voor miljarden euro’s nieuwe hoogspanningsleidingen aanleggen om windfarms op de Noordzee aan te sluiten op het achterland in Ruhrgebiet. Ook moet Tennet dankzij het plotseling wegvallen van windmolenvermogen al regelmatig in Duitsland ingrijpen om blackouts te voorkomen, na de Energiewende al 3 x zo vaak. Zodra je iets ‘groens’roept krijgt journaille blijkbaar een mentale blackout, en is dat iets anders.

 • 5. Dat Bosma schrijft volgens redactionele partijlijn blijkt later. Op 29 augustus jubelt de Leeuwarder Courant over het SER-Klimaatakkoord over een ‘Miljardenimpuls voor groener Nederland’. Dus op 26 augustus waren hoogspanningsleidingen voor niet gesubsidieerde efficiënte en schone gascentrales zaken die ‘de burger op kosten jagen’. Nu hebben we een door klimaateconoom Richard Tol gekraakt 10-jarenplan dat de burger tientallen miljarden euro’s lastenverzwaring kost om de energievoorziening inefficiënter te maken. Door nog eens gigawatts éxtra overcapaciteit bij te bouwen, maar dan uit wisselvallige windmolens, terwijl de zelfde LC-redactie van die bestaande overcapaciteit op de hoogte is (zie bericht over de Magnumcentrale en half miljard verlies NUON). En zonder blikken of blozen onderschrijft de LC-redactie dat de energierekening van minima voor dit fantastische plan dan maar omhoog moet, omdat het kabinet in geldnood zit

  Om de ver(gr)oening toch door te zetten gaat de energierekening van burgers en bedrijven de komende jaren omhoog. De komende maand wordt berekend hoeveel de lasten gaan stijgen.

 • Ideologisch verblinde krantenredacties handelen moreel verwerpelijk
  De Groene Rekenkamer heeft de onkosten van het door de Leeuwarder Courant gepropageerde SER-Energieakkoord al berekend en komt op 90 euro per maand per gezin lastenverzwaring in 2020. Dankzij de SDE+-opslag stijgen de lasten voor gezinnen met 65 euro per maand in 2020, om Greenpeace en Brussel te plezieren. Die boodschap ligt niet in de partijlijn van mainstreammedia (Milieu mag wat kosten), en dus zwijgen ze dat dood: je kunt die houding van journalisten als moreel verwerpelijk beschouwen.

  Wie logisch denkt ziet: Het opzeggen van de krant zou lezers niet alleen honderden euro’s abonnementsgelden per jaar besparen, ook scheelt dit duizenden euro’s lastenverzwaring omdat onbewust onbekwame journalisten de belangrijkste propagandisten zijn van het duurder maken van energie. Daardoor is een opinieklimaat ontstaan waarin het voor politici verboden is om beleid te bevragen dat vooral minima in hun portemonnee treft, en de economie in een negatieve spiraal houdt. Zodat zelfs de alleenstaande VVD-politicus René Leegte al iets positiefs moet zeggen over het SER-Akkoord in Energiedirect omdat hij geen politieke vrienden meer heeft. Alleen de PVV stelt nog kritische vragen over het SER-energieakkoord (wat geen energieakkoord is maar orthodox klimaatbeleid), maar dan krijg je dat Islamgelul er gratis bij.