Friesland is mooi, houden zo: moeilijker dan deze 30 jaar oude posterkreet is milieubescherming niet

Friesland is mooi, houden zo: moeilijker dan deze 30 jaar oude posterkreet is milieubescherming niet

In Fryslan is een verzetsgroep opgestaan die onze steun verdient, stichting Don Quichot. Z ij komen op voor de eigen mooie leefomgeving met verzet tegen de turbinisering van het mooiste en meest toeristische deel van onze provincie: de Zuidwestkust.

De Friese Zuidwestkust krijgt een haag 70 molens van 180 meter hoog in dit vogelgebied, watersport en toerismegebied én Natura 2000-gebied.  Van Kornwerderzand tot voorbij Workum. Hiertegen zijn al 668 bezwaren ingediend. Het gebied is door het Rijk aangewezen, en de provincie gehoorzaamt klakkeloos. De provincie wil-met Urgenda als klimaatfluisteraar– 16 procent wisselvallige en dure windstroom in 2020.

Liefde voor regio versus kosmopolitische ontworteling
De moedige Alie Talhout en 80 vrijwilligers verspreiden van Hindeloopen tot Kornwerderzand huis aan huis flyers om burgers bewust te maken. Dit is de nieuwe milieubeweging, waarvan ik mijn filosofie heb verwoord in mijn duizendste blog.Stichting Don Quichot is één van de uitingen van de nieuwe milieubeweging, die drijft op liefde voor je achtertuin in plaats van ontwortelde angst voor het onbekende.

Zie ook hoe de Republiek Horstermeer werd opgericht om ontpoldering te voorkomen: de vrijheid om over je eigen leefomgeving te beslissen is in het geding wanneer kosmopoliet-parasieten Urgenda-stijl met de overheid daar inbreuk op maken. Zoals Leonardo da Vinci al schreef is vrijheid de grootste gift van de natuur: daarom ontwierp hij ook militaire installaties, zodat mensen zich tegen de aanval van tirannen konden verdedigen. Die nu gewapend met de crisis en herstelwet alle verzet dood slaan.

De overheid als instrument lobby is de vijand van de burger en de natuur
 Ik hoef redelijke mensen niet uit te leggen wat voor misdaad tegen het landschap en de natuur, de redelijkheid en menselijkheid deze turbinisering is, vergelijkbaar met de aanleg van de vierbaans variant van de Centrale As dwars door Nationaal Landschap de Friese Wouden. Ook die vierbaansvariant was niet nodig qua wegcapaciteit. Ook hier handelde de overheid in weerwil van TNO-studies met een kleine lobby tegen de wil van lokale bevolking, op kosten van de bevolking . Zoals deze molens ook niet voor de stroomopwekking verschijnen (er is al overcapaciteit) maar voor politiek prestige en om aan papieren Brusselse doelen te voldoen. 

Nu onder asfalt van vierbaans Centrale As bedolven; weg van nergens naar nergens

Nu onder asfalt van vierbaans Centrale As bedolven; weg van nergens naar nergens

Leeuwarder Courant mede-verantwoordelijk voor verkrachting landschap
Uiteraard kent mijn gesubsidieerde provinciesufferdje Leeuwarder Courant- dat het bericht zo klein mogelijk wegstopt- weer niet eens het verschil tussen vermogen en energie  , door te beweren dat ‘400 Megawatt energie’ zou worden opgewekt. De krant is- zoals wij tot vervelens toe steeds weer lieten zien- actief protagonist van de met de overheid vergroeide milieubeweging en de windturbinesector. De redactie van de Leeuwarder Courant is met haar klimaatbewegingpropaganda mede verantwoordelijk voor de landschappelijke verkrachting van onze provincie. En wast uit onbewuste onbekwaamheid haar handen in onschuld.