RZ13Atlantischewielen
De Telegraaf schreeuwt dat we binnen moeten blijven, weeralarm!! Maar met zulk fantastisch stormweer met mooi licht moet je de camera pakken en naar buiten. De anders zo brave Langweerder Wielen veranderden dankzij windenergie even in een Atlantische Oceaan, machtig om te zien. De brandweer stak het water over en even later verscheen een regenboog: het komt allemaal goed, al zijn er nogal wat oude eiken gesneuveld. Jammer..
RZ13Atlantischewielen2
RZ13Atlantischewielen3

RZ13Atlantischewielen6

Met name de laatste lijkt wel een beetje op de Watersnoodramp, alsof dorp en boerderij verzuipen. Kijk, dat vind ik nou leuk. Pure windenergie.