RZ11Potocnik0

Het heeft er alle schijn van dat Potočnik be-lobbied is door circulaire-economie-windhandelaren zoals Urgenda of anderen. En met succes moeten we vrezen. Janusz twittert enthousiast zijn speech in Baden-Baden door. We moeten af van de lineaire economie, de circulaire economie is de oplossing! Dat klinkt helaas bekend. Hier op climategate hebben we al laten zien dat circulaire economie niets anders is dan een duur(zaam) woord voor hergebruik van afval. Al zo oud als de mensheid en al prima geregeld door de vrije marktwerking volgens ecologisch mechanisme. Als iets nog waarde heeft is dat een potentiële niche en gaat iemand dat hergebruiken. Daar is helemaal geen wetgevende bureaucratie voor nodig, integendeel. Ruimte voor vrij ondernemerschap geeft de beste kansen op succes, zoals het voorbeeld van Organon laat zien. Een wereldwijd innovatief bedrijf opgebouwd op het hergebruik van slachtafval.

Als je dit wetgevend probeert te organiseren worden er in bureaus ver van de werkelijkheid papieren doelen afgesproken voor ‘ondernemingen’ die in de echte (economische) jungle geen schijn van kans hebben. Om met Rypke te spreken: niet getoetst op rentabiliteit. Het ‘survival of the fittest’ mechanisme wordt uitgeschakeld door subsidies en niet-duurzame (in de goede zin van langlevend) economische activiteiten worden in stand gehouden ten koste van kansrijke economie die wel waarde creëert. Met alle gevolgen van dien zoals het hernieuwbare energie drama laat zien. Dat kan iedereen in vele posts op deze site lezen –en slechts sporadisch in de eigen krant die de groene droom niet wil verstoren. Potočnik koppelt circulaire economie aan zijn nieuwe stokpaardje: resource efficiency (een slimme lobby-zet van de circulaire groenen):

So an integral part of our approach to resource efficiency must be moving away from the linear economy – where we extract materials from the ground, manufacture products, use them and then throw them away – towards a circular economy – where waste and by-products are pumped back into the production cycle as secondary raw materials..

..I hope it is already clear that there is a strong economic and business case for the circular economy and resource efficiency.

Nou nee, ook resource efficiency wordt al prima door de vrije markt geregeld. Als grondstoffen schaarser worden, worden ze duurder en wordt hergebruik aantrekkelijker. Of er ontstaat een nieuwe niche waardoor alternatieve oplossingen betere overlevingskansen krijgen.

De EUSSR regelt net zolang tot alles groen ziet
Circulaire economie klinkt sjieker en doordachter dan hergebruik van afval. Dat verkoopt beter en wordt dus gebruikt door duurzaamheidsconsultants om deze gebakken lucht te verkopen. En Potočnik is er nu ook ingetrapt, zo blijkt uit zijn speech. Net als Rotmans in zijn VNCI interview krijgt ook hij circulaire economie niet uitgelegd. De speech komt niet verder dan wat oppervlakkige ideologische prietpraat die door een eerstejaars economie doorgeprikt wordt. Als u een sterke maag heeft lees dan vooral zelf zijn speech want er komt nog veel meer moois aan om het EUSSR paradijs verder te vervolmaken. Eco-design gaat bepalen hoe uw stofzuiger, computer en waterkoker er uit moeten zien en zijn green public procurement aims to reward companies that provide greener products and services…, de duurzaamheidshandelaren kunnen zich al warm lopen…

Net als bij klimaatbeleid waar alleen Europa nog aan doet, droomt Potočnik ook hier dat Europa de wereld aanvoert. Maar wijzere landen en continenten kijken wel uit om de EU te volgen richting economische afgrond.., zucht:

European companies should be the last to fear such measures, as they will be the best at providing these products for the markets.

Ik krijg hier zoooo’n Trabant gevoel van..

Maar gebaseerd op zijn speech kan ik toch positief eindigen met een citaat waar ik wel sympathie voor voel:

I sometimes feel a bit like Shrek (a green monster) – the only thing that people notice about me when I walk into a room is that I’m green, and they maybe also assume I’m a bit dangerous..