Mijn enige beetje geslaagde foto van een zeearend tot nu toe

Mijn enige beetje geslaagde foto van een zeearend tot nu toe

Meer welvaart geeft meer mensen en overheden geld en tijd voor hobbies als natuurbescherming. En dat werpt zijn vruchten af. Een rapport van natuurbeschermingsorganisaties met sterk Nederlandse inbreng, Wildlifecomeback in Europe meldt dan ook wat iedereen binnen de natuurbescherming al wist:  grote zoogdieren als wolf, beer, lynx en vogels als de kraanvogel en zeearend nemen de laatste decennia stormachtig toe dankzij natuurbeschermingsinspanningen, allen van mensen met tijd en geld over voor luxe.  De natuurbeschermers keken naar data van 18 op groen sex appeal geselecteerde soorten Europese zoogdieren en 19 Europese vogels. Conclusie: aantrekkelijke soorten zijn voor natuurtoerisme te behouden bij voldoende subsidies, ruime pensioenen, tijd en geld over.

Analysis of range change showed that the mammal species selected for this study have, on average, increased their distribution range by around 30% since the mid-20th century. Ranges of bird species selected for this study have on average remained stable over the same time period, although the majority of species at first contracted considerably, but then expanded again by 14% since the 1980s.

Roofvogels als de zeearend zijn de grote winnaars van natuurbescherming, en ook de kraanvogel nam met 1000 procent toe.

Het verwilderen van Europa met subsidies: dankzij economische groei en welvaart
Het rapport is geschreven door de Nederlandse club Rewilding Europe, dat leunt op Stichting Ark en het Wereldnatuurfonds: die willen grote grazers met subsidie los laten in Roemenie. Wie ook meeschreef is Ruud Foppen van Sovon, dat eerder de Klimaatatlas voor broedvogels uitbracht. Daaruit zou blijken dat vogels 1 op 1 met opwarming vluchten naar voldoende kou en dan het loodje leggen. Waarna Ruud van Beusekom van Vogelbescherming riep dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor vogels. Dat maakt voor mij dit rapport zo interessant: terwijl Europa de afgelopen half eeuw opwarmde, blijkt die factor van verwaarloosbaar belang wanneer je beweringen met data vergelijkt.

De natuurbescherming verloopt het beste in landen met veel welvaart, zie Scandinavië maar ook Duitsland. Dan kun je boeren compenseren voor verlies van vee door wolven en beren. Ook in Roemenie komt de bruine beer zoveel voor omdat de jachtindustrie aan beren verdient en ze massaal bijvoert. De schapenboeren zouden liever Tava ursu van die beren maken. In landen die als ‘meest ecologisch’scoren volgens de ecologische voetafdruk en Living Planet Index van het Wereld Natuur Fonds als de Palestijnse gebieden- daar is het aantal natuurbeschermers op één hand te tellen en ik ken er één : Imad Atrash, zelf 6 jaar terug bezocht.

Het mooiste bewijs dat natuurbescherming drijft op welvaart is wel Nederland.
Wij besteedden 10-20 miljard euro aan het uit productie halen van landbouwgrond, om dit om te zetten in moeras en dat noemen we Ecologische Hoofdstructuur: kom daar in duurzame landen eens om. Recent werd tussen Naardermeer en Ankeveenseplassen nog een dierenviaduct aangelegd voor 7 miljoen euro. In Duurzame landen zou zoiets niet te betalen zijn. In het op Slochteren rentenierende Nederland hebben velen tijd over voor de hobby van natuurgenot en vogels tellen.

Dat betekent dus ook: het door Vogelbescherming/Sovon aangemoedigde verbranden van geld voor windmolens, zorgt voor bezuinigingen elders. Zoals op natuurbescherming. En mensen moeten zich een slag in de rondte werken, als tweeverdiener om alle lastenverzwaringen te betalen, zodat ze steun aan natuurclubs opzeggen én ook zelf minder tijd hebben voor natuurgenot. Zo krijgt Ruud toch weer gelijk: klimaatverandering is de grootste bedreiging voor vogels. Het zuigt alle overheidsgeld en energie van mensen richting zinloze bestedingen als windmolens waardoor de natuurbescherming in de kou komt te staan.

Of bedoelde je dat niet Ruud?