Trudy mijn Jack Russel trutje mocht niet naar binnen, ondanks haar phd in Barkology. Mijn alternatieve ochtendbesteding was veel waardevoller dus Gods zegen voor de op escalatie sturende starre portier

Trudy- mijn Jack Russel trutje- mocht niet naar binnen. De alternatieve ochtendbesteding was veel waardevoller, dus god’s zegen voor de op escalatie gerichte starre, en handtastelijke portier!


Is groen het nieuwe Rood? Die vraag kun je stellen bij de presentatie die John D. Lui gisteren hield bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wereldsocialisme/ pardon Wetenschappen in het Trippenhuis te Amsterdam. De filmpjes van de lezingen zijn straks op de website van het Netherlands Ecological Research Network te zien.

Ik geef vanavond in Leeuwarden aan Nieuwstad 51 een lezing waar ik een wetenschappelijker en liefdevoller alternatief biedt voor de zuurzaamheid van de milieubillenknijpers, die zich verschuilen achter academische titels en wetenschappelijke onvermijdelijkheid. Enkel om emotionele en politieke overtuigingen door te drammen. Dan is de Biomimicry-dag van vandaag toch stukken beter van niveau, dat neemt innovativiteit en creativiteit als grondslag in plaats van angstig augurkenproza.

Ecologie hoort apolitiek te zijn als de natuur
Wil de NERN als ECOLOGISCH research network innovatief denken stimuleren op gebied van milieubeheer, en relevant blijven dan zal zij zich van dit soort ideologen en protagonisten van oud denken moeten ontdoen, en frisse politiek neutrale ecologische denkers moeten uitnodigen. Gerard Jagers bij het NERN-jaarcongres was al een begin, ik heb nog wel een lijstje namen van échte WETENSCHAPPELIJK gemotiveerde ecologen die de ecologie uit de sfeer van marxistisch-politieke vervuiling en pseudoprogressieve kuddegeest kunnen halen. Die eenvormigheid kleeftsinds de jaren ’70 aan het begrip ‘ecologie’, en dat is ten onrechte.

De onvermijdelijkheid van de geschiedenis is terug bij de KNAW
Lees alleen al de aankondiging van Liu’s lezing, met zijn Environmental Education Media Project.

‘There is no more important task then removing excess carbon from the atmosphere’

Waarom? Is drinkwater niet belangrijker, betrouwbare energietoegankelijkheid voor iedereen of bodemerosie, of excessieve smog en chemische vervuiling in ontwikkelende landen? Wie bepaalt hier wanneer er een ‘excess’ carbon is, wat is de norm voor CO2-gehalte op een aarde waar CO2-gehaltes varieerden tussen 180 ppm in de Ijstijden tot 6000 ppm in vroeger geologische tijden. Bepaalt Liu dat? Is de zeer magere 280 ppm van de 19de eeuw de norm? Of het op academisch nattevingerwerk (expert opinion) gebaseerde arbitraire 350 ppm, waar op basis van achterhaalde klimaatmodelprojecties een opwarming van 2 graden aan zou hangen? Dit is kortom een BEWERING verpakt als constatering.

Wie dacht dat de overmijdelijkheid van de geschiedenis na Marx zijn interpretatie van Hegel zijn beste tijd had gehad- geholpen door de Grote Sprong Voorwaarts van Mao- komt bij de KNAW bedrogen uit, wanneer Liu vervolgt:

Poor people at the edges of large degraded ecosystems (hij bedoelt gebieden als de Sahel waar Liu itt tot ecologen Rob Bijlsma, Leo Zwarts, Jan van der Kamp en Eddy Wymenga volgens mij nooit is geweest) are rarely appreciated or valued highly by those in the developed world (correctie, Europe Aid en US Aid geven jaarlijks 40 miljard euro ontwikkelingshulp RZ), but they are the people who have the greatest potential to sequester carbon in increased vegetation and organic matter in the soils. We must apply the philosophical understanding that all people are created equal and address our past mistakes. The people that have been exploited and then ignored are only poor because the world has to recognize how important they really are…

Bij de KNAW, waarbij de W dus staat voor wereldsocialisme, en het met roest beklede historisch materialisme krijgt dankzij Louise Vet en consorten een nieuw groen verfje.

Het was de Nederlandse Econoom Jan Tinbergen, de grondlegger van econometrie en Nobelprijswinnaar die al in 1970 in ‘Een Leefbare Aarde’ de opdracht formuleerde om de armen te helpen, als opdracht en ten dienste stellen van je talenten.

Het boek beschrijft een wereld die concreet was in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, maar tegenwoordig niet meer.

Dat stelt Bol.com nu.

We hebben geen intellectuele vedergewichten kaliber John Liu of Louise Vet nodig om dat 43 jaar later nog eens in ongeloofwaardiger proza te herhalen met groen-rood verfje..

Oud achterhaald denken in nieuwe jas dankzij Louise Vet
Liu is – net als NIOO-directrice Louise Vet- een vertegenwoordiger van achterhaald oud ecologisch denken, waarbij één gefixeerde koek is te verdelen, en waar iedere hap van de één ten koste van de ander gaat. De zero sum game van de wetenschappelijk frauduleuze Ecologische Voetafdruk, waar ook Louise Vet van de KNAW mee wegloopt. Terwijl we ook gewoon de koek groter kunnen maken, want net als in de natuur groeit complexiteit en levensmogelijkheden met toenemend energieverbruik.

Meer energieverbruik is duurzamer
Er is niet mínder, maar méér energie nodig in andere vorm om ecologische degradatie tegen te gaan. De meeste ecologische degradatie ontstaat door exponentiele bevolkingsgroei bij technologische stilstand, en daarmee gepaard gaande overgebruik van biobrandstoffen: zie Ethiopie waar het bosoppervlak in een halve eeuw afnam van ongeveer 40 procent naar 1 procent tijdens het bewind van marxistisch dictator Mengistu. Nu staan alleen rond de hoven van orthodoxe kerken nog bosjes. De hongersnoden in dat land tijdens de al millennia terugkerende droogtes waren het gevolg van Mengistus centraal gedicteerde 5-jarenplannen. In potentie heeft het land een veelvoud vruchtbare landbouwgrond.

Noodzaak van nieuwe milieubeweging steeds urgenter
De lezing van Polly Higgins van de Earth Community Trust met haar ‘ecocide’ als wereldmisdaad is marxisme ultimo. Zij wil opnieuw binnen 5 jaar Mao’s culturele revolutie afdwingen in een groen jasje, met een VN-wereldautoriteit die iedere wereldburger door één bureaula duwt. Terwijl alle ecologie context-afhankelijk is, en met rood kosmopolitisme weinig kkan.

De wereld schreeuwt om een alternatief voor deze rooie bende, die drijft op angst voor het onbekende. Dat is er: Duurzaamheid is het creeren van eeuwigheidswaarde, bouwt voort op tradities, evolueert en floreert bij vrijheid, innovativiteit en creativiteit. In welvaart ontstaan de beste ideeen.

Wel weet ik dat de Bijbel al duizenden jaren geleden waarschuwde voor de valse profeten. Het feit dat ze nu nog steeds populair zijn is een waarschuwing enige bescheidenheid te betrachten bij het geloof dat mensen tot rede zijn te brengen. Om mijn huisfilosoof Roger Scruton te citeren:

The belief that human beings can either foresee the future or control to their own advantage ought not to have survived an attentive reading of the Iliad, still less of the Old Testemant. The fact that it did so, is a sober reminder that the argument of this book is entirely futile. You may enjoy it and agree with it, but it will have no influence whatsoever on those whom it calls to account.

En

The rise of the scientific expert did little more than rebrand the witch-hunts, for which science had shown the need. The ‘liquidiation of the kulaks’was justified by Marxist science, the racist doctrines of the Nazis were proposed as scientific eugenics, the Great Leap Forward by Mao Zedong was held to be no more than an application of the proven laws of history.
Ofcourse the science was phony; but that merely shows that when unreason triumphs, it does so in the name of reason.

Als rationele pessimist zeg ik dan Amen.