evard_munch_de_schreeuw_tcm8-274019

Elf van de beste techneuten en beta-wetenschappers van ons land hebben een brandbrief aan Minister Kamp gestuurd over de windenergieplannen van het SER-akkoord. Edwin van der Schoot van de Telegraaf pikte het gelukkig op en zo kan de Minister eigenlijk niet meer om de brief heen die je onderaan dit bericht integraal leest. De brief besluit deemoedig met:

Wij hebben gemeend deze feiten aan u te moeten melden omdat wij als burgers van dit land willen dat miljardenbesluiten over ons belastinggeld worden genomen op basis van correcte gegevens en niet op promotie argumenten van een bepaalde sector.

Dat is zo’n keurig geformuleerde zin die zich pas als je hem enkele keren opnieuw leest, ontpopt als ijselijke schreeuw tegen tirannie! En je zou ook willen dat het niet nodig is om à la G.W. ongeciviliseerd te foeteren en tieren tegen de Macht. Voor we samen de brief gaan lezen confronteer ik jullie eerst met mensen die het anders zien. Mijn ontdekking van de nog jonge dag: de website windturbinesyndrome.com. In Amerika heeft men inmiddels een ziekte geïdentificeerd en benoemd als gevolg van het leven in de buurt van windmolens: WTS. Lees via deze linkverzameling meer hierover. De grap is dat ik op die website zie dat de deep ecology beweging (waar ik vanuit mijn jeugd nog steeds enige sympathie voor koester zij het met vele kanttekeningen) zich radicaal tegen windenergie heeft gekeerd.

calvinluthermartin

Calvin Luther Martin (foto), als het geen pseudoniem is dan 100% nomen est omen, auteur van een deep ecology bijbel The Great Forgetting gaat op windturbinesyndrome.com helemaal los tegen windenergie. Hij heeft in 2009 een e-book gepubliceerd dat heet: How to Fight the Big Wind Onslaught – Book Outline in Thirteen Chapters. Dit gratis e-book werd een online sensatie. We springen meteen naar het dertiende hoofdstuk om te zien hoe het wél moet (de eerste twaalf gaan over hoe het niet moet):

Chapter 13. Civil disobedience. Use it imaginatively, floridly, boisterously, loudly, and as obnoxiously, extravagantly, creatively, and brilliantly as you possibly can. Start this weekend. Here is exactly what I mean by civil disobedience. Signs, placards, banners, handbills, marches, demonstrations, picketing, shutting down public meetings both large and small and both high falutin’ and low falutin’, shouting matches, getting arrested for refusing to shut up and sit down. As Rosa Parks did, when she sparked the Civil Rights movement: you need to refuse to give up your seat to the wind bastard on the bus. Do this with the wind sharks and your town officers, all the way up to state and federal government.

Here is exactly what I don’t mean by civil disobedience: Breaking the law. Nor am I advocating violence. I detest violence. For me, violence is not only illegal, it’s abhorrent, it’s inelegant, and nothing can be stupider. It accomplishes nothing good. Ever. I say this as a former professor of history. I stand with Gandhi and M.L. King on this matter. My sympathies lie with Quakers, not jihadists.

I believe in working within the system, and the system includes the Bill of Rights in the US Constitution. “Congress shall make no law … abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”

This is all you need. Add in the right to vote, by the way. Working within these parameters, apply what Martin Luther King in his letter from the Birmingham jail called direct action.

The purpose of our direct action program is to create a situation so crisis-packed that it will inevitably open the door to negotiation…. Indeed, this is the very purpose of direct action…. It seeks so to dramatize the issue that it can no longer be ignored…. My citing the creation of tension as part of the work of the nonviolent resister may sound rather shocking. But I must confess that I am not afraid of the word “tension.” I have earnestly opposed violent tension, but there is a type of constructive, nonviolent tension which is necessary for growth.

None of the public agencies and bureaucracies will take seriously any of your marvelous evidence about the follies and dangers of wind energy (including Nina Pierpont’s, or Rick James’s, or Glenn Schleede’s, or God’s for that matter) until—à la Martin Luther King—you demonstrate to them that they are going to have to take your evidence seriously.

The operative word is demonstrate. This is not done by reason or argument or a sense of fairness or justice. Sorry to disillusion you, and sorry to shoot down one of the cornerstones of academia: that “the truth will set you free” and “reason prevails over ignorance.” Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King all knew the vital word in their struggle was demonstrate.

lepairkees_0696_548x366

Ja ik verklap nu al dat de brief van Kees le Pair et al het niet haalt bij Nelson Mandela’s verzet en tip Kees bij deze dat hij helemaal de guitige pretoogjes-looks heeft van een Mandela waardoor niemand beter dan hij zich voor de goede zaak zou kunnen laten arresteren. Ik zie de headlines en foto’s al:

Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad en directeur FOM & STW, opgepakt wegens vastketenen aan windpark

En terwijl die gehersenspoelde jonkies van Greenpeace gewoon 15 jaar de Russische bak in gaan (hoop ik tenminste – ik hoop het oprecht) zouden ze een oude man nooit zo lang opsluiten en sta je dus een week later heus wel weer op straat. Maar de sensatie is compleet en Kamp staat in zijn hemd. CNN vliegt binnen 24 uur over om alles te filmen! En anders Al jazeera wel! Saoedi-Arabië was het enige land dat in Stockholm serieus pleitte voor CO2-scepsis. Oliebelangen? Ja oliebelangen ja! Onze belangen dus! En die van Al Gore want hij verdubbelde zijn fortuin met de verkoop van Current TV aan Al Jazeera.

Op windturbinesyndrome.com staat ook nog een vlammend artikel tegen windenergie waarin Calvin Luther Martin een eenzaam strijdende Australische journalist Brendan Gullifer roemt die wel het lef heeft om als een ware muckraker de duur-zame koe bij de horens te vatten. We lezen daar de pregnante passage:

The media? Simpering assholes who have all gone with the wind. [….] Stop expressing your concerns at meetings. Weenie word. Your biggest rhetorical enemy in this fight is this word, concerns. Drop it! The media loves to describe you as concerned. (“The hens expressed some concerns to the foxes.”) Screw concerned and start getting angry and defiant. And stop asking the windies questions and start informing them of the fact they and their goddam monster turbines and substations are not welcome in town. This is the your conversation with them: Get the hell out of here!

Even verder naar onderen deze quote:

Murrow-500

Kortom wij zijn allemaal schapen! Hoe zou dat nu toch komen? Arnold Grunbergs voetnoot van gisteren:

grunberg_idealen

Zo nu ben je wel voorbereid om de toch wel heftige brief van Kees le Pair et al aan Kamp te lezen. Ik weet trouwens al waar Theo Wolters maandagochtend mee komt. Dat is nog net iets explosiever.

Brief aan Minister Kamp

 

Dr. C. le Pair
Smient 27, 3435 VJ Nieuwegein, The Netherlands
T +31(0)30 604 9006, F +31(0)30 600 0440, E clepair@casema.nl

Minister H.G.J. Kamp van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Postbus 20101
2500EC DEN HAAG

Nieuwegein, 2013 10 01.

Betreft: Kosten Energieakkoord

Excellentie,

Het ministerie van BZK heeft het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB, op verzoek van de SER gevraagd om de maatregelen in het SER Energieakkoord te analyseren op hun economische doorwerking. Het resultaat verscheen onlangs (SER Energieakkoord Macro-economische doorwerking EIB, 20 september 2013). De uitkomst, 6 miljard Euro, verbaasde ons. Nadat bekend werd wat de totale kosten – molenbouw, installatie en netaansluiting – van het Gemini windpark zijn, kon eindelijk een betrouwbare schatting worden gemaakt van de kosten van het totaal van de wind op zee plannen. Die berekening (F. Udo: Windenergie. Wie betaalt de rekening in 2020) is gepubliceerd op het WWW. Hij sluit op een bedrag van 19 miljard voor de kosten van ‘wind op land en zee samen’.

Dr. Udo nam daarop contact op met het EIB. Dat bleek anders dan in de pers was gemeld niet zelf alle berekeningen te hebben gedaan, maar zich te baseren op cijfers afkomstig van het ECN. Daarop volgde contact met het ECN. De weergave van de correspondentie leest u in bijgaande notitie, die door ons allen is gecontroleerd.

Het blijkt dat het basisrapport van het ECN aannames bevat, bijvoorbeeld omtrent kostenverlaging als gevolg van opgedane ervaring, die door de kostenontwikkeling van de laatste 10 jaar is gelogenstraft. Er trad een aanzienlijke kostenverhoging op: 40% elke 5 jaar. Verder bleek uit de reactie van het ECN dat het niet alle relevante kosten heeft vermeld, waardoor de EIB berekening op losse schroeven staat. De correct berekende kosten van wind op zee bijvoorbeeld zijn in werkelijkheid een factor vijf hoger, zoals de notitie laat zien.
Hiermee zijn de resultaten van het EIB onbruikbaar als doorrekening van de gevolgen van het Energieakkoord.

Op 14 juni 2013 publiceerde het Centraal Planbureau “op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu” een notitie: ‘Structuurvisie wind op land’. Centraal daarin staat de opstelling van 6 GW capaciteit bestaande uit 2,5 GW reeds aanwezig en 3,5 GW additioneel. Samen zouden die jaarlijks 16,8 TWh opbrengen. Een dergelijke opbrengst impliceert een gemiddelde capaciteitsfactor, CF, van 32%. De bestaande molens hebben een CF van 22%, dus de nieuwe zouden een CF van 40% hebben. Dat is veel te hoog gegrepen voor wind op land. Hieruit volgt, dat de berekende baten in het CPB rapport met 20 tot 25% naar beneden moeten worden bijgesteld.
Hiermee zijn ook de conclusies van het CPB rapport irrelevant geworden.

In deze beide gevallen heeft de groep wind energie van het ECN cijfermateriaal aangeleverd waardoor andere instituten, die daarvan afhankelijk waren hun opdracht niet naar behoren konden vervullen. Wij hebben gemeend deze feiten aan u te moeten melden omdat wij als burgers van dit land willen dat miljardenbesluiten over ons belastinggeld worden genomen op basis van correcte gegevens en niet op promotie argumenten van een bepaalde sector.
Van deze brief sturen wij tevens een kopie aan de Algemene Rekenkamer.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

wg.

(Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad en directeur FOM & STW)

Deze brief is elektronisch mede onderschreven door:

Dr. F. Udo, natuurkundige, ex CERN, Monnickendam
Prof. dr. P. Lukkes, em. hoogleraar Economische Geografie, Leeuwarden
Ing. C.J. v.d. Berg, ex sr. consultant DNVKEMA, Raamsdonksveer
Ir. Th. Wolters, ondernemer, onderzoeker energie en klimaat, Delft
Ir. K. de Groot, ex dir. Shell lab Rijswijk en lid Bestuur STW, Leidschendam
Drs. H.J. Labohm, econoom, reviewer IPCC, diplomaat
Dr. J.H.F. Jansen, paleoceanograaf, voorzitter NKPW, Schagen
Ir. A. v.d. Berg
Prof.dr.ir. F. Sluijter, em. hoogleraar natuurkunde, ex vice president IUPAP & voorz. Plasmaphysics Division EPS.
Prof.dr.ir. A.H.M. Verkooijen, em. hoogleraar Materials & Engineering

Kopie aan: Algemene Rekenkamer

Bijlage: Notitie