Boven iedere zonne-akker hangt volgens Der Spiegel een zwarte schaduw van kolendamp

Boven iedere zonne-akker hangt volgens Der Spiegel een zwarte schaduw van kolendamp

De letters van mijn blog ‘waar dumpen wij straks onze windstroom’ zijn nog maar net digitaal opgedroogd, of leidend Duits opinieblad Der Spiegel bevestigt mijn case in het commentaar ‘Reality Check: Germany’s Defective Green Energy Game Plan, van Alexander Neubacher. Hij maakt een slachting van Merkel’s Energiewende in ‘Voorbeeldland Duitsland’. De Energiewende betekent het massaal subsidieren van wisselvallige wind- en zonnestroom zonder dat energieopslag is geregeld.

Zwarte schaduw boven windstroom
Daardoor hangt volgens Neubacher een ‘zwarte schaduw’ van kolendamp boven ieder geïnstalleerd zonnepaneel. Bij teveel of te weinig stroom moeten kolencentrales bijschakelen om het gat op te vangen, wat netto tot méér emissies kan leiden. Iets dat milieuclubs/de overheid en hun buiksprekers bij oud papieren linksige sufferdjes (Leeuwarder Courant, zelfbenoemde ‘kwaliteitskranten’) steeds zorgvuldig wegmoffelen/domweg niet weten.

Fantasieloze bureaucraten en milieufanatici remmen innovatie
Tot zover niets nieuws voor de reguliere Climategate.nl-lezer. Het meest interessante punt van Neubacher is het Bureaucratie-monster, zoals hij dat noemt. Bureaucratie die inefficiënte technologie subsidieert – omdát deze duur en inefficient is- is een killer voor echte energie-innovatie.

Let’s not forget the bureaucracy monster: German bureaucrats have come up with over 4,000 different subsidy categories for renewable energy, apparently adhering to the principle that what is particularly expensive has to be lavishly subsidized. As a result, a large proportion of the subsidies are used to support highly inefficient technology, such as solar parks in regions of eastern Germany that receive relatively little sunlight and wind turbines far off Germany’s North Sea coast.

En vooral dit: je moet innovatie niet overlaten aan de beperkte verbeeldingskracht van bureaucraten en bekrompen milieufanatici van de kosmopolitische milieubeweging met hun inzet op achterhaald inefficiënt speelgoed als windmolentjes.

The bureaucratic system also puts the brakes on innovation. Little research is conducted in areas in which no subsidies beckon. Technical progress is hobbled by the ploddingly predictable imagination of civil servants.

Logisch, als je miljarden uitgeeft aan het bezweren van angst, in plaats van het stimuleren van vrijheid en welvaart, een milieu waarin goede ideeën en creativiteit gedijt. Klimaatbeleid is kortom een vorm van oud denken van fantasieloze mensen, met als enig talent dat zij succesvol hun gebrek aan talent verbloemen, niveau Henri Bontenbal en de ecofascisten van Urgenda. Meestal noemen die zich ‘duurzaamheidsadviseur’. Zuurzaamheid, terwijl echte duurzaamheid ‘eeuwigheidswaarde’ betekent, iets maken dat beklijft. Deze handelaren in angst verdienen hun rechtmatige plek op de mestvaalt van de geschiedenis, we hebben frisse innovatieve geesten nodig.

Energieprijzen 3-persoonshuishouden Duitsland dankzij klimaatbeleid 68 procent hoger

Energieprijzen 3-persoonshuishouden Duitsland dankzij klimaatbeleid 68 procent hoger


Net-onbalans dreigt: Bron Der Spiegel

Net-onbalans dreigt: Bron Der Spiegel


Kostbare milieukiller
Neubacher is overtuigd van een hoge klimaatgevoeligheid voor CO2, en dus de noodzaak van CO2-reductie. En juist dáárom- de Energiewende levert geen klimaatwinst tegen hoge kosten- maakt hij er wel echt een slachting van, en stelt dat je beter deze vorm van klimaatbeleid helemaal kan dumpen dan er mee doorgaan hij noemt het zelfs een kostbare milieukiller.

Energiewende kosten komen op bord Nederlandse belastingbetaler via Tennet
De extra kosten per gezin van die Erneubare Energie Wet (EEG)- om deze dure stroom te bevoordelen -lopen volgens Der Spiegel op tot 220 euro per jaar per gezin in 2014. Het sluiten van 8 functionerende kerncentrales deed- zoals wij hier al herhaalden- de import van kolen toenemen. Netto spaart dit geen grammetje CO2, ook omdat alle vrijkomende emissierechten in Duitsland weer elders in Europa worden verstookt.

Der Spiegel toont ook interessante graphics, waaruit blijkt hoe verdere onbalans de netstabiliteit bedreigt: dankzij de Energiewende. De rekening daarvan komt op het bord van de Nederlandse belastingbetaler, omdat staatsbedrijf Tennet netcowboy ging spelen in Duitsland, zoals wij al schreven. Tennet zeurt nu bij Dijsselbloem om kasstortingen, om de fouten van Mel Kroon te compenseren.

Het gedrag van overheid, staatsbedrijven en milieubeweging vertoont geen enkele ratio, tenzij het doel is om ons richting faillissement te jagen.