Mondiaal in halve eeuw 4 procent extra tarweopbrengst door CO2-fertilisatie

Mondiaal in halve eeuw 4 procent extra tarweopbrengst door CO2-fertilisatie


De Idso’s van CO2Science hebben een voorzichtige berekening gemaakt van de extra landbouwopbrengsten dankzij CO2-fertilisatie van 1961 tot 2011: ze komen op een extra opbrengst van triljarden euro’s dankzij meer groeikasgas CO2, dus naast de explosief gestegen landbouwopbrengsten door betere gewasbescherming en bemesting. (de Groene Revolutie)

Groeikasgas CO2 is goed voor de belangrijkste levensprocessen op aarde
Terwijl met de overheid vergroeide klimaatidealisten- die media domineren– beweren dat CO2 ‘schadelijke vervuiling’ is en onze overheid miljarden euro’s subsidies uitgeeft om uitstoot van dit groene groeikasgas tegen te gaan, trekt de natuur zich daar natuurlijk niets van aan. Gewassen met C3-fotosynthese waaronder tarwe profiteren sterk van de verhoogde CO2-concentratie in de atmosfeer, volgens het via duizenden experimentele studies bevestigde en in de groeikassen van de tuinbouw breed toegepaste fertilisatie-effect: daarom de betere naam voor CO2 als GROEIKASGAS. Kijk maar in het Westland en zie het met eigen ogen. De tuinders gebruiken CO2 uit Pernis.

Dankzij extra CO2 krijgen planten minder huidmondjes, en daardoor hebben ze ook minder water nodig. Er verdampt minder water uit planten, de geleiding via huidmondjes, zogenaamde stomatal conductance is lager, wat tot 70 procent efficiënter watergebruik kan leiden. Meer CO2 is alleen slecht wanneer je

 • a. gelooft dat het klimaat hypergevoelig is voor extra CO2 en de planeet naar kookpunt brengt. Genees en lees De Staat van het Klimaat
 • b. gelooft dat alles dat mensen toevoegen aan de planeet principieel slecht is: dat noem ik klimaatidealisme, lees mijn ‘klimaatdebat voor dummies in 4 zinnen
 • Hoe deden de Idso’s dat?
  Uit experimentele gecontroleerde studies is de extra groei in biomassa af te leiden van gewassen als tarwe bij verhoging van de concentratie met 300 ppm. Maar ook van de meeste andere gewassen waarvan de FAO statistieken bijhoudt. De Idso’s zetten de fertilisatiefactor van die gewassen in een tabel. Het groeipercentage in totale gewasopbrengst dat door CO2-fertilisatie werd bereikt is dan globaal te schatten door vergelijking met gewasopbrengst uit die statistieken. Voor tarwe komen ze dan op een extra opbrengst van ruim 4 procent. Met name de vertaling naar geldbedragen is een beetje dik hout zaagt men planken, maar toch een indicatie.

  Eerdere peer reviewed studies op basis van experimenten aan C4-planten maakten al schattingen dat de globale biomassaproductie tussen de ijstijden dankzij 100 ppm extra CO2 (van 180 ppm naar 280 ppm) een groei in biomassaproductie gaven van 45 procent (met het aangenamere warme klimaat er bij).

  Die fertilisatie werkt samen met meer klimaatveraangenaming van ongeveer 2 graden gunstig voor de meeste plantengroei. Opbrengsten gaan naar beneden bij plotse droogtes, maar fotosynthese werkt meer optimaal bij hogere gemiddelde temperaturen (bij C3 ligt dat bij 25 graden Celcius) Omdat voorlopig blijkt dat het klimaat minder gevoelig is voor CO2 dan gedacht, is de milde verwachte opwarming van anderhalf tot 2 graden netto gunstig.

  De echte natuur versus negativistische milieuprop
  Zoals ik al in het beste klimaatboek sinds Kroonenberg schreef, de Staat van het Klimaat van de onkreukbare Crok: neerslag is meer doorslaggevend dan gemiddelde temperatuur. Immers, de woestijn kan ook bloeien. Bij hogere temperaturen neemt in potentie de neerslag toe, zoals CO2 ook pas een versterkt broeikaseffect zou geven dankzij extra waterdamp.

  We leven in het Herboceen
  Welkom op Climategate.nl, bevrijdt u van de milieunegativistische propaganda van de overheid/milieubeweging/mainstreammedia (de onheilige drie-eenheid), lees de onafhankelijke blogs en kijk onbevangen naar het bewijs. Ik schreef het al: we leven in het Herboceen. Planten gebruiken ons, om de omstandigheden voor hun groei voor zichzelf beter te maken, nadat ze vóór de Industriële Revolutie naar CO2 hapten bij geologisch gezien veel te lage concentraties. Dat veel lezers nu zeggen: hij is gek, komt omdat ze al een kwart eeuw worden geïndoctrineerd door milieunegativisme, van de club mensen die daar geld mee verdienen.

  CO2 Science altijd de moeite waard
  Natuurlijk zit een sceptische ‘spin’ aan werk van CO2Science, maar dat geeft niets. Wanneer je in Nature zelfs kunt lezen dat minder Kariboes worden geboren dankzij minder zee-ijs, zijn we van de mainstream-wetenschapsmedia wel erger gewend. De Idso’s baseren hun conclusies altijd op waardevol experimenteel werk uit de peer-reviewed literatuur en bewijzen, liever dan beweringen uit modelprojecties. Daarom is een studie van de Idso’s altijd de moeite waard: je hoeft ze niet te geloven maar kunt ze controleren, en de gebruikte peer reviewed studies napluizen.
  RZ13MeerCO2isgroen