Geen nieuwe zonnestroomsubsidies meer in Duitsland

Geen nieuwe zonnestroomsubsidies meer in Duitsland


Het Brusselse Europolitics meldt dat de Duitsers hun Energiewende omkeren. De nieuwe Duitse regering wil geen 10 Gieg windmolens op zee maar een geplande 6,5 gieg voor 2020 en schaft het Feed In Tarief geleidelijk af op wisselvallige dure energievormen – zo’n 20 cent opwekkingssubsidie per opgewekte kWh- als zon en wind. Zonnesubsidies verdwijnen volledig, bij windmolens snijdt de regering in subsidies voor windfarms op windrijke plekken. Het vaste Feed In Tarief verdwijnt al in 2017 .
Producenten van dure wisselvallige energievormen krijgen nu subsidie in Duitsland om stil te staan bij gebrek aan vraag, ook deze subsidie wordt versoberd. Daarnaast wordt de steun aan biomassa grotendeels ingetrokken hoewel boerenpartij CSU hier verzet bij aantekent
Geen steun meer voor biomassa

Geen steun meer voor biomassa


De bondsregering steunt nu het Brusselse voorstel om de prijs van emissierechten op te drijven, door 900 miljoen emissiecertificaten van de markt te halen, het zogenaamde Backloading. De Duitse regering houdt vast aan haar doel om in 2020 liefst 40 procent (nu 25 procent) van haar elektriciteit op te wekken met dure wisselvallige energievormen die subsidie gebruiken en het net overbelasten met blackouts, nadat eerder op 45 procent was ingezet. Europolitics meldt dat de overbelasting van het elektriciteitsnet voor Duitsland en buurlanden dus zal groeien dankzij de grillige levering van steeds meer dure wisselvallige energie (duurzaam).
'groene' energie

‘groene’ energie