Maar geeft wel toe: alleen wind op zee kost al 18 miljard

ministerkamp cr550

Er is inmiddels antwoord van Minister Kamp op de eerste vragenlijst van René Leegte.

De hierin door de minister genoemde 18 miljard betreft puur de SDE+  subsidie voor wind op zee, voor in theorie 1,3% van onze energievoorziening.
In de praktijk zal dit bij 10,5 GW uit het akkoord als het meezit overigens slechts 0.8% zijn, omdat minstens 40% van die wind niet bruikbaar zal zijn, en weggegooid of weggegeven zal moeten worden.

Ook stelt de minister dat dit het maximum bedrag is dat er uitgegeven gaat worden.

Dat is mooi om te weten.
“Slechts” 18 miljard naar de helft van het windprogramma uit het energieakkoord. Dat is wel zo veel als alle grote projecten uit de geschiedenis van Nederland bij elkaar opgeteld.
En hij vergeet even de overige kosten die op uw elektriciteitsrekening terecht zullen komen, die samen  bijna even hoog zullen zijn, zoals de aansluitkosten en – vooral – het veel te hoge wind invoertarief. Ik houd mijn 55 miljard voor alle wind in het akkoord nog steeds keihard overeind als absoluut minimum van de directe kosten. Want ik geloof niks van een kostprijsdaling van 40% als de staat niet op andere manieren geld toeschuift of risico’s overneemt van de exploitanten.  De indirecte kosten verdubbelen dat bedrag nog bijna.
Alleen voor de wind dus.

Toch duurdere parken?
Kamp beantwoordt daarmee overigens maar half de vraag van Leegte over wat er gebeurt als de parken duurder mochten worden dan gepland. Hij stelt dat het gealloceerde bedrag gemaximeerd is, niet het bedrag per MW. Dat houdt in dat bij gebrek aan intekenaars voor de lage kostprijs wel degelijk nog parken gebouwd zouden gaan worden voor de prijs van Gemini, bijna twee maal de prijs per MW waar Kamp van uitgaat. Alleen minder parken.

Laten we hopen dat dit een misverstand is: in eerdere uitspraken zei Kamp dat parken die niet 40% goedkoper zijn,  niet gebouwd zullen mogen worden. Dat is goed nieuws: als hij wat dat betreft voet bij stuk houdt, zie ik geen parken op zee meer gebouwd worden!

De rest van het energieakkoord
De minister stelt verder dat hij voor de overige 13% duurzaam in 2020 maar liefst 350 miljoen klaar heeft staan, zo dat nodig mocht zijn:

Antwoord
De gereserveerde budgetten voor duurzame energie zijn met het Energieakkoord
reeds aan uw Kamer gestuurd. Conform mijn antwoord op vraag vier zal er voor
wind op zee een verplichtingenbudget moeten worden opengesteld van in totaal
circa €18 miljard. Dit subsidiebudget staat van tevoren vast omdat de bedragen
zijn gemaximeerd. Daarnaast is er in 2019 en 2020 in totaal €350 miljoen extra
kasbudget gereserveerd om het doel van 14 procent hernieuwbare energie in
2020 zeker te stellen. Ik zal dat budget alleen inzetten als het nodig blijkt te zijn.

Pardon?

Die 13 % kosten blijkbaar maar 27 miljoen per procent.
De wind op zee kost volgens Kamp 14 miljard per procent.
Dat is dus 500  keer zo veel.

Hoe bizar wil je het hebben?

Ook hier veronderstel ik echter een misverstand. De minister wil met het aandeel wind uit het akkoord 3% van de 14% verduurzamen (in ieder geval op papier…).
Mocht dat niet lukken met die 18 miljard, dan heeft hij dus nog een extra druppeltje op de groene gloeiende plaat liggen van bijna een half miljard. Ook voor die windmolens. Toe maar. Alsof het allemaal niks kost. Hoeveel bezuinigen we eigenlijk op de bejaardenzorg omdat het crisis is?

En wanneer gaan we het eigenlijk over de echte kosten van de overige 13% hebben, meneer Kamp? Wat kosten die per procent?

Volgende ronde!
Ik kom hierop terug na het antwoord op de tweede vragenlijst van Leegte.
Want daarin staat duidelijk gevraagd:

In hoeverre gaat de energierekening stijgen de komende jaren als gevolg van het energieakkoord?
Wat is wat u betreft een maximum acceptabele stijging

Hierbij kan de minister  zich niet meer beperken tot de SDE regeling, en tot wind op zee. Dan zullen aansluitkosten en leveringsvergoeding moeten worden meegerekend, en ook de kosten van wind op land, anders licht hij de kamer vals voor.

De indirecte kosten die ik berekend heb neemt hij overigens beslist niet mee. Al zullen die ook grotendeels op uw elektriciteitsrekening verschijnen. Maar die zijn wat moeilijk vast te stellen, dus tel je ze gewoon niet mee.  Zo gaat dat nu eenmaal.

Maar met de 35 miljard voor wind alleen waar hij – zelfs met zijn 40% korting – zo ongeveer op uit moet komen ben ik voorlopig tevreden, als kostprijs voor theoretisch 3% verduurzaming.
Hoe zou de rest van de 16% verduurzaming dan minder kunnen kosten dan 65 miljard?
Hebben we het hier dan niet per definitie over bedragen die hoger zijn dan 100 miljard voor het hele energieakkoord? Dat is meer dan €1000 per gezin per jaar.
Welke volksvertegenwoordiger durft zich nog zo te noemen als hij met dergelijke kosten akkoord gaat, met als baten alleen een groen gevoel van een paar wereldvreemde politici?

Totale kosten energieakkoord
Leegte vraagt tot nu toe alleen naar de kosten van het akkoord (met wel alles daarin)  op de elektriciteitsrekening. De regeling gebruikt echter ook heel andere methodes om de 16 % te halen. Die kosten u weliswaar niets via de stroomrekening, maar leiden wel tot derving van belastinginkomsten door de overheid.  Die zal deze aanslag op haar budget uiteraard moeten vertalen in lastenverzwaringen voor u.
Dat gaat op een heel stiekeme manier. Ik vraag me af of de minister dat zelf eigenlijk wel doorheeft.
We zullen zien.
En hem daar zo nodig wat bij helpen door het nog eens helder uit te leggen!

Het nieuwe mantra in het energieakkoord debat: € 1000/jr  koopkrachtverlies per gezin
Der discussie wordt inmiddels wel erg technisch en de miljarden vliegen u om de oren.

Laten we het gemakkelijk maken voor de minister, de kamerleden en de journalisten. We hebben het alleen nog maar over het koopkrachtverlies per gezin van €1000. All in.  Voor het hele akkoord. Voor zover nodig om 16% te verduurzamen.

De vraag aan Kamp is dan helder: kunt u garanderen dat die minstens €1000 een dwaze fictie is van dat stelletje querulanten rond climategate.nl? Dat niet achteraf blijkt dat men wat postjes vergeten is en we hier helaas toch ver overheen gaan?

En dan niet op papier maar in het echie. Dus als die wind maar 0,8 verduurzaamt, en je dus je 16% alleen haalt door 70% meer wind neer te zetten, dan kost het dus gewoon ook 70% meer. Toch?

Dan wordt dit het mantra waarmee de groene en de coalitiepartijen de volgende verkiezingen ingaan:

“Wij waren vóór het energieakkkoord dat u per jaar minstens €1000 per gezin aan koopkracht gaat kosten. OK, misschien €2000.  Dat is een flinke hap uit uw vakantiegeld, wat goed uitkomt, want dan kunt u tenminste niet meer naar een ver land vliegen. Wat meer CO2 bespaart dan het hele energieakkoord trouwens. Word u ook al een beetje blij? Wij kregen eerlijk gezegd toch wel een groene blos van opwinding op de wangen toen wij in de kamer vóór het energieakkoord  stemden.
Fijn, en of u dan nu weer even op ons wilt gaan stemmen?!”