Bij stijgend energieverbruik is klimaatbeleid onmogelijk zonder nucleaire optie

Bij stijgend energieverbruik is klimaatbeleid onmogelijk zonder nucleaire optie


De klimaatalarmistische auteur Mark Lynas- bedenker van de ‘Tuvalu onder zee-conferentie’ en taartgooier naar Bjorn Lomborg- hield al eerder een pleidooi voor kernenergie als enige kosteneffectieve manier om fossiele brandstoffen te vervangen. Dat was vloeken in de groene kerk. Nu voegen ook vier prominente klimaatwetenschappers in een open brief zich bij het pro-nucleaire koor, waaronder de aanstichter van het IPCC-klimaatcircus James Hansen. Daarnaast Kerry Emanuel, Tom Wigley, bekend uit de Climategate-emails en oceaanverzuurder Ken Caldeira. ZIj schrijven meerdere zaken die de gemiddelde Dagblad Trouw-lezer, Greenpeace-activisten en Jan Rotmans met zijn Urgenda doen verslikken in een verse slok herbal thee:

continued opposition to nuclear power threatens humanity’s ability to avoid dangerous climate change

en…

Renewables like wind and solar and biomass will certainly play roles in a future energy economy, but those energy sources cannot scale up fast enough to deliver cheap and reliable power at the scale the global economy requires. While it may be theoretically possible to stabilize the climate without nuclear power, in the real world there is no credible path to climate stabilization that does not include a substantial role for nuclear power

en

With the planet warming and carbon dioxide emissions rising faster than ever, we cannot afford to turn away from any technology that has the potential to displace a large fraction of our carbon emissions. Much has changed since the 1970s. The time has come for a fresh approach to nuclear power in the 21st century.

Wie wil leren over de manier waarop we met kernafval (kunnen) omgaan, kan mijn dossierverhaal ‘Kernkerkhof’ daarover lezen in De Ingenieur met voorbeelden uit Finland en Zweden, opslag in de Boomse Klei onder Vlaanderen, de Covra enzovoort. De Belgen zouden dit jaar beslissen over een definitieve eindberging voor het afval uit hun kerncentrales. Is dat al gebeurd?