The Matheo solution in de spotlights

Deelnemers aan de vorige conferentie over euro-alternatieven (BVMW, Berlijn) waar André ten Dam sprak

Deelnemers aan de vorige conferentie over euro-alternatieven (BVMW, Berlijn) waar André ten Dam sprak

Op maandag 2 december (20.00u) organiseert De Dagelijkse Standaard in Nieuwspoort het derde en slotdebat over de alternatieven voor de volgens velen volledig mislukte euro.
Na de oplossingen van Frits Bolkestein, prof Hans-Olaf Henkel en prof. Markus Kerber, komt nu het tweede Nederlandse alternatief ter tafel, The Matheo Solution (TMS) van ingenieur en outsider André ten Dam, die ik hier op climategate al meer dan twee jaar geleden introduceerde.
Verder met Arend Jan Boekestijn, Joshua Livestro, Syp Wynia, prof. Lex Hoogduin, prof Harrie Verbon, en Harry Geels.
Meld u snel aan (eurodebat[at]dagelijksestandaard.nl): het aantal plaatsen is beperkt (toegang €15, studenten €10).

De Europese kooi
Gevangen in één euro zijn de productieve economieën in versnellend tempo bezig de minder productieve landen kapot te concurreren. Als gladiatoren in een afgesloten kooi, waarin enige strijders al wezenlijke ledematen missen. De dramatische afloop staat vast.
Hetzelfde geldt voor de euro: als we niets doen gaan de zuidelijke landen failliet en slepen ze de noordelijke landen mee, omdat die inmiddels veel te veel garanties op zich genomen hebben. Dit zou een ongekende welvaartscrisis voor het hele continent betekenen, met bijna zeker ernstige besmetting van de wereldeconomie.

Ik begin ook steeds ernstiger nadelen te zien aan de buitenlandse alternatieven: elke opdeling met verschillende munteenheden (noord- en zuid euro, Griekenland en Portugal uit de euro, Duitsland en Nederland uit de euro) zal tot steeds verdere desintegratie leiden van Europa en tot het verloren gaan van de common market. Ook zullen de sterke landen markt verliezen en te duur worden voor de rest van de wereld.

Gemeenschappelijke markt gered
De enige oplossing die zowel voor de eurofederalisten (zie onder) als de eurorealisten acceptabel is, is de Matheo Solution. De euro en de common market blijven bestaan, maar het gereedschap van de devaluatie is weer beschikbaar om divergerende economieën zo nodig op elkaar af te stemmen. De financiële markten komen tot rust en het vertrouwen herstelt, omdat men weet dat het probleem fundamenteel is opgelost.

Ten Dam heeft veel verder doorgedacht dan alleen deze briljante vondst. Alle aspecten heeft hij zorgvuldig onderzocht en daar een goede oplossing voor bedacht. Het zal onmogelijk blijken om ook maar een kwart van zijn denkwerk te behandelen in Nieuwspoort, ook al door zijn weloverwogen manier van spreken, maar dat zal al meer dan de moeite waard zijn, dat beloof ik u!

The Matheo Solution voor federalisten
Dat de euro desastreus uitpakt voor Europa is inmiddels ook tot de federalisten doorgedrongen.
Het is ook niet meer te ontkennen: economische malaise, dramatische werkloosheid en armoede, falende overheden, broeiende protesten die elk moment kunnen exploderen, en voor de federalisten nog het meest pijnlijk: sterk groeiende vijandschap tussen de bevolkingen. De euro vernietigt hun ideaal, en hun voornaamste vertegenwoordigers zoals Guy Verhofstad wakkeren met hun federalistische uitspraken de afkeer van de bevolking van een verenigd Europa alleen maar aan.
Als er dan echt iets moet gebeuren, is The Matheo Solution voor hen de enige redding van een uiteenspattende Europese droom.

Het Nederlandse Eurodebat
In de politiek is er geen enkel debat over de houdbaarheid van de euro. De bijdrage van de Dagelijkse Standaard in de vorm van drie debatten met topsprekers is dan ook een stralende uitzondering.
Helaas is de belangstelling van de politiek minimaal. De vorige keer was enkel de PVV vertegenwoordigd. Maar deze keer heeft Hans van Baalen, de voorzitter  van de VVD EU fractie en zelf verhinderd, beloofd een passende vertegenwoordiging te sturen.

Volg de ontwikkelingen
Ik heb lang niet over Europa en de euro geblogd. Dat wil niet zeggen dat het onderwerp mijn interesse verloren had: integendeel, ik acht het een dringender probleem dan de klimaatdiscussie, en houd me er al sinds mijn eerste euroblogs intensief mee bezig.
Het is alleen onnodig om er op climategate veel aandacht aan te besteden, want de geïnteresseerden worden uitstekend op de hoogte gehouden op De Dagelijkse Standaard, met name door Trias Politica.
En de diepgaand geïnteresseerden hebben zich aangemeld voor de email lijst van André ten Dam (buro[at]tendam-nl.com) en krijgen bijna dagelijks relevante informatie toegestuurd.

 

André ten Dam

André ten Dam