CO2-verrijkingsexperiment op zee

CO2-verrijkingsexperiment op zee


Maarten Keulemans van de Volkskrant krijgt onder invloed van onze Marcel redelijke klimaatstukjes uit zijn pen, maar gaat volledig nat met het Volkskrant-hoofdartikel ‘CO2-uitstoot doet oceanen snel verzuren‘, met de obligate smeltende ijsbeer er bij, én verwijzing naar de feitelijk onjuiste claim dat oceanen sneller dan ooit zouden opwarmen. De Volkskrant haalt kortom- je kon er de klok op gelijk zetten met de klimaatconferentie in Warschau- het backup-plan van de milieubeweging van stal, voor als de aarde minder opwarmt dan gedacht. Dat heet oceaanverzuring, de verrijking van oceanen met CO2. Een oefening in kersen plukken leunend op een subjectieve selectie van 60 studies met vooral veel plaatjes.

Hier in dit blog even een nuancering van het Volkskrant-paniekbericht dat druk wil zetten op politici.
Ik voldoe aan geen enkel kenmerk van de kwaliteitsjournalist, want
a.ik ben geen atheïst
b. ik zou dood nog geen PvdA stemmen
c. ik woon niet meer in Amsterdam/de Randstad

.. maar ik ben wel veel beter ingevoerd in het dossier ‘oceaanverzuring’ dan Keulemans, die een jaar oud conferentierapport uit de vergetelheid van internet rukt, dat met een persbericht op 14 november onder de aandacht werd gebracht. Het verslag van het derde symposium over ‘oceaanverzuring’ in Californie (het tweede werd in 2008 gehouden in Monaco door exact de zelfde selectie alarmistische onderzoekers) legt net als het vorige symposium-verslag eenzijdig nadruk op studies met negatieve uitkomst, en -hier komt het- laat studies weg van waarnemingen in de echte wereld die juist gunstige ontwikkelingen laat zien bij de gemiddeld 0,1 pH punt lagere oceaan-pH ten opzichte die van 1850.

AAHHHHHH 30 procent zuurder, vrouwen en kinderen eerst!!!!!
Inderdaad is de oceaan-pH gemiddeld gedaald sinds 1850 van 8,2 naar 8,1, en om een pH-daling van 0,1 punt voor beleidsmakers/onderzoeksfinanciers dramatischer te doen klinken zegt men: 30 procent zuurder!!!!. Bij deze pH-daling zijn er inderdaad 30 procent meer H+-ionen in oplossing (én meer HCO3-, waarmee veel organismen óók hun kalkskelet aanmaken), maar toen de CO2-concentratie tussen IJstijden varieerde tussen 180 ppm en 280 ppm varieerde de oceaan-pH dus met een hoger percentage.

De gemeten jaarlijkse pH-daling (Byrne et al 2010) in de Pacific is 0,0017 per jaar. In zijn meetgebied lag de oceaan-pH tussen 8,0 en 7,6. De geprojecteerde oceaan-pH eind deze eeuw ligt gemiddeld op 7,8/7,9, en natuurlijke variatie in pH kan dagelijks twee punten bedragen. Deze context is belangrijk, en zou de Volkskrant geven als zij kwaliteitskrant was. Wanneer het groeiseizoen start stijgt de pH van de zee rond Groenland met tienden van punten, doordat plankton massaal CO2 onttrekt uit het water voor groei.

Snellere verzuring dan ooit AAAAHHHHH, redde wie zich redden kan!!!!
De veelvuldig herhaalde en vooral bij journalisten populaire claim ‘sneller verzuren dan afgelopen 300 miljoen jaar’komt van één grove modelstudie van Ken Caldeira in 2003 (= tien jaar geleden Maarten), die wordt weersproken door METINGEN in oceaansediment van afgelopen millennia: pH-reconstructies in de Zuid Chinese zee die variaties tonen in pH tussen 7,9 en 8,3. Ter informatie: er zijn geen historische verslagen van verontruste Chinezen in de afgelopen paar duizend jaar die plots geen koraal meer zagen en enkel dode vis zagen drijven. Uiteraard staat die studie niet vermeld, in het rapport. Daarnaast, voor het Krijt van 65 miljoen jaar geleden bestaan geen deugdelijke reconstructies van oceaan-pH, er is één studie van Richard Zeebe in die richting naar carbon compensation depth/ de sneeuwgrens waar water oververzadigd met kalk verandert in onderverzadiging.

Dan het meest sexy onderdeel: het wegkwijnen van koraal
Aangenomen dat de wetenschap in 2 jaar tijd de oceaan van de afgelopen eeuwen niet dramatisch heeft veranderd, kunnen we voor de biologische gevolgen het beste de reviewstudie/meta-analyse van Hendriks et al 2009 van stal halen, die uiteraard niet vermeld staat in dit ‘consensus’-rapport, de consensus van wetenschappers die de nadruk op risico’s leggen. Bij een overzicht van 374 experimentele CO2-verrijkingsstudies vond ze bij 1/3 van de studies aan organismen een reactie op hogere CO2, waarbij slechts 36 studies een opvallend effect gaven, zowel positief als negatief.

Alleen koraal geeft bij een geprojecteerde 780 ppm CO2 tot 25 procent minder groei- omdat ze moeilijker kalk aanmaken in een oceaan die met minder CaCO3 is verzadigd. Hendriks werkte in 2013 mee met een meta-analyse waar alarmist Gattuso ook meewerkte (ze is ingelijfd). Nu het aantal onderzoekers op zoek naar negatieve effecten groeit, kan de tussenstand weer veranderen.

In de échte oceaan blijken ook belangrijke planktonsoorten met kalkskelet als Emiliani huxlei afgelopen eeuw juist 40 procent MEER groei te vertonen, blijkt het Great Barrier Reef sneller te groeien. Al deze observaties en studies worden NIET genoemd, de nadruk ligt vooral op modelprojecties en weinig realistische experimenten waarbij koraal plots in een drievoudige CO2-oceaan wordt ondergedompeld. De reactie op een stresspuls. Het zijn deze kortlopende experimenten die het groeiende cordon modevolgers/oceaanverzuurders uitvoeren, terwijl het belangrijkste mechanisme van organismen- aanpassing- zo is uitgeschakeld. Er zit dus een negatieve bias in de uitkomsten van experimenten, daar krijgen ze onderzoeksgeld voor.

Niemand in het oceaanzuurwereldje verklaart mij hoe de megakoraalriffen van de Jura werden gevormd, als een hoge CO2-concentratie en lagere oververzadiging met CaCO3 per definitie tot het oplossen van koraal zou leiden. Dan roept men iets over ‘de snelheid van verandering’, maar zoals aangegeven tonen diverse studies in de échte oceaan van nú dat koraal méér lijkt te groeien bij die zogenaamd snellere verzuring dan laatste 300 miljoen jaar.

Wie zoekt zal vinden
Wat we wel moeten toegeven: er zijn er altijd gevoelige koraaltjes te vinden die het minder doen, organismen reageren verschillend op veranderende milieu-omstandigheden. Wanneer je wetenschapper op zoek naar onderzoeksgeld bent leg je daar de nadruk op. Vooral nu, bij de klimaatconferentie in Warschau kun je goed hengelen naar onderzoeksgeld bij beleidsmakers. En wanneer je dan een wetenschapsjournalist ontmoet die een nuancerend verhaal dreigt te publiceren, bedreig je ‘m gewoon met rechtszaken, mail je vriendjes om vooral niet met je artikel mee te werken, en val je de hoofdredacteur lastig. Of niet, Hein de Baar?

We lezen dus weer een standaard-hoernalistenbericht: men licht één rapport uit dat 60 studies belicht waarin de risico’s meer aandacht krijgen dan de nuanceringen, en belt vervolgens één onderzoeker met financieel belang bij oceaanzuur-alarmisme (EPOCA 30 miljoen euro) omdat hij een duur onderzoeksschip drijvend moet houden. En die gaat de kip met gouden eieren niet slachten. Nee, er dreigt een wereldramp maar er zijn nog onzekerheden.

Dat zure kersen plukken komt omdat de leidende alarmisten van het oceaanzuurwereldje als Feely, Riesebell, Kleypass, Gattuso en Orr (weer) de auteurs waren. We zien hier dus de alarmistische consensus, van mensen die als eerste op de pot onderzoeksgeld kwamen omdat zij als eerste over risico’s van oceaanverzuring publiceerden en zo ‘leidend’werden in het wereldje. Riesebell liet in 2000 in Nature kalkhoudend plankton uitsterven in de oceaan, door in zijn laboceaan zoutzuur toe te voegen, en kwaliteitsjournalisten krijsten toen dat het einde van alle oceaanleven naakte. Sindsdien kan hij rekenen op vrachten onderzoeksgeld en status. Alarmisme loont, we zagen het eerder bij zure regen. Tot zover ‘dé wetenschap’.

Het belangrijkste citaat van het rapport staat op bladzijde 13

Ocean acidification research is relatively new. The numbers of scientists involved and research papers published are increasing rapidly. New discoveries are frequent and our understanding is being continually refined.

Opvallend in het rapport is ook dat men de oude IPCC-temperatuurprojectie voor 2100 aanhoudt met hoge klimaatgevoeligheid (temperatuurstijging 3-5,8 graden) terwijl beste schattingen nu bij 1,5 tot 2 graden liggen. Kortom, am klimafront nichts neues, behalve dat het weer conferentietijd is en oude zure zeekoeien uit de CO2-sloot worden gehaald om druk op beleidsmakers te zetten.

Maar goed, dit was even zo uit de losse pols na het koffie drinken, als ik fout zit of iets gemist heb hoor ik het graag.