Wilma wat zit je haar leuk, wat kleurt je sjaal prachtig bij je gezicht: maar je bent een waardeloze bestuurder

Wilma wat zit je haar leuk, wat kleurt je sjaal prachtig bij je gezicht: maar je bent een waardeloze bestuurder

Niet alleen regeert de leugen in mainstream-media- als het om milieu gaat- ook de regering liegt, zoals bij de beantwoording  door staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) van op 17 oktober gestelde Kamervragen over klimaatkosten. We zetten daarom nog even kort de kosten en baten op een rij van het klimaatbeleid dat onder een VVD-premier wordt ingezet, omdat het gros van de mainstream-media (Elsevier uitgezonderd) u dit verzwijgt. Terwijl enkelen bij de NOS bijvoorbeeld alle info hebben gekregen, van CBS en Algemene Rekenkamer tot Groene Rekenkamer maar er WEIGEREN iets mee te doen .

Kosten: <100 miljard euro

Zoals onze huisingenieur Theo berekende met Le Pair en anderen kosten alleen al de windmolens op zee uit het SER Energieakkoord 18 miljard euro . Onkosten van het SER Energieakkoord- dat ouderwets klimaatbeleid is in energiejas- liggen in de orde van 70 -100 miljard euro, tientallen miljarden en deze kostenberekeningen worden door ECN bevestigd, qua ordegrootte: tientallen miljarden euro’s.  De windmolens kosten per gezin per jaar straks 1000 euro EXTRA. Al deze berekeningen zijn op CLimategate.nl behandeld, ze zijn controleerbaar en niemand heeft ze weerlegd.

Baten: 0

  • De investering van 18 miljard euro voor windmolens op zee dekt dan 0,8 procent van onze energievraag, zoals onze huisingenieur Theo berekende: wij dagen iedereen uit daar een betere berekening tegenover te stellen.

Wij baseren ons OOK op het IPCC met verschil dat wij het rapport lazen
Als Climategate.nl doen wij verder net als staatssecretaris Wilma Mansveld, bij haar non-antwoorden op de Kamervragen van Machiel de Graaf van de PVV (de partij waar NOS/RTL-journalisten een blinde hekel aan hebben, waardoor alles dat ze doen automatisch slecht is). Ook wij van Climategate.nl varen blind op het IPCC-klimaatrapport. Machiel de Graaf, je hoeft het IPCC niet aan te vallen: je kunt hun eigen getallen gebruiken.

Wij zijn hartstikke pro-IPCC, met het verschil dat wij mede dankzij onze IPCC-expert reviewer Marcel- die door onze regering onder Atsma was aangesteld- ook weten wat daar in staat over klimaatgevoeligheid voor CO2. Wilma, waarom NEGEER je onze eigen expert reviewer? En er niet slechts naar verwijzen om De Graaf  met kluitje in het riet te sturen.  Sterker nog: wij gaan uit van de HOGERE mediane klimaatgevoeligheid die het IPCC nog hanteerde in het vierde klimaatrapport: 3 graden bij verdubbeling van de CO2-concentratie.

  • Het Nederlandse SER-klimaatakkoord levert dan een klimaatwinst voor 2080 in de orde van tienduizendste graden, zoals wij berekenden, wat niet detecteerbaar is voor zelfs de gevoeligste thermometers en voor ons zenuwstelsel. We zien graag een inhoudelijke weerlegging tegemoet: dus een berekening van klimaatwinst in vermeden graden opwarming per bestede euro en niet een lege verwijzing naar één of andere autoriteit.

Het is onweerlegbaar: Mansveld is een leugenares in mantelpakje
Wilma Mansveld beweert tegen De Graaf dat zij Nederlanders zo liefst 3000 euro onkosten bespaart via vermeden klimaatrampen, door een verwijzing naar de bij klimaateconomen omstreden Stern Review (De Algemene Rekenkamer kraakte in 2007 nog de vorm van Klimaatbeleid die Mansveld nu inzet, haar verwijzing naar de Rekenkamer is een citaat waar deze Stern aanhalen). Wilma Mansveld is dus- je kunt dat glashard zeggen- een ordinaire leugenares. Want met tienduizendste graden vermeden opwarming vermijdt je geen onkosten, en zij (haar ambtenaren) kunnen dat weten maar weigeren dat te doen.

Een bewuste daad , en dus is Mansveld ik herhaal: een ordinaire oplichtster, hoe warm het gevoel 0ok mag zijn dat ze mogelijk over zichzelf koestert. Ik wil haar ook best een goed gevoel geven, zodat ze bereid is even te luisteren: Wilma, wat zit je haar leuk, Wilma, dat nieuwe mantelpakje staat je goed, waar heb je dat gekocht, goh….(je moet ze altijd op hun gemak stellen voor ze zich open stellen)…. Maar als bestuurder deug je werkelijk nergens voor.  BOEM, toch weer de deur dicht…

Nederland met klimaatbeleid geen democratie maar bureaucratie onder Brussels bewind
Onze politici kunnen onze parlementariërs dus wegsturen met beweringen, Mansveld is daarbij eerder regel dan uitzondering. Waaronder met de bewering van Tennet (zonder bewijs) dat de leveringszekerheid tot liefst 2028 is gegarandeerd.

  • Feit:  Tennet moest in Duitsland al 3 maal vaker ingrijpen om blackouts te voorkomen als gevolg van de Energiewende. Waarop baseert Tennet dan die garantie?

Wij begrijpen Mansveld wel: onderbouwing kan ze niet geven en bij inhoudelijke argumentatie zou ze volledig nat gaan. Daarnaast moet onze regering gewoon voldoen aan wat Brussel voorschrijft.

Samengevat: wat zou u doen als iemand u op straat beroofde van 1000 euro, met het excuus dat deze zo het weer gaat verbeteren en dat u dit in 2080 liefst 3000 euro oplevert?

Dat is wat dit PvvdA-kabinet nu doet, aangemoedigd door onze milieusocialistische media….De mainstream-media staan er bij en kijken er naar.. Maar tadaaa, wij van Climategate.nl zijn er nog als blogluis in de pels. Ik doe geen enkele poging beschaafd over te komen, zoals vaste lezers weten. Ik ben meer van ZIJN dan van schijn en moet constateren dat een partij die minima wil behoeden voor 1000 euro extra onkosten per jaar méér beschaafd IS, dan een partij die deze onkosten juist wil vermeerderen om bestuurders en voorkeursbedrijven te plezieren. Wat je verder ook van de blonde kuif mag vinden…