Ted Perry, eehh, pardon Chief Seattle

Ted Perry, eehh, pardon Chief Seattle

Eén van de drijvende culturele mythes achter boegbeeld van de klimaatactivisten- Al Gore- die terug naar het koude klimaat van voor 1850 willen, is het idee dat de Amerikaanse Indianen in harmonie met de natuur leefden. Platvoet en zijn vriendjes met hun lage voetafdruk… Zo citeert Al Gore instemmend in ‘Earth in the Balance’ op blz 259 de aan Chief Seattle toegedichte redevoering die hij in 1855 gehouden zou hebben, toen president Franklin Pierce zou land zou hebben willen kopen.
De redevoering is in werkelijkheid in 1972 verzonnen door scenarioschrijver Ted Perry voor de film Home die wijd verspreid en geciteerd raakte door media/milieuactivisten zonder dat de producers Perry als bron vermeldden. Laten we Al Gore citeren die Ted Perry, eeh pardon Chief Seattle citeert:

How can you buy or sell the sky? The land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark memory and experience of my people..

en..

Will you teach your children what we have taught our children, that the earth is our mother. What befalls the earth befalls al the sons of the earth. This we know: the earth does not belong to man, man belongs to the earth. All things are connected…

Inspirerend, vindt u niet?
De productie ‘Home’van Ted Perry in 1972 werd mede gesteund door de kerk van Al Gore, de Southern Baptists en had een sterk christelijke inslag, waarbij de eindredactie nog kreten toevoegde als ‘Our God is also Your God’ enz enz. Chief Seattle heeft in 1854 een redevoering gehouden in eigen taal. Een nogal losse ‘vertaling’ daarvan verscheen pas in 1887 door de columnist van de Seattle Sunday Star die claimde er bij te zijn geweest, deze versie, die Al Gore duidelijk niet aanhaalt. Maar er is nooit een letterlijke tekst verschenen: wel zijn vele versies aan Seattle toegedicht, waaronder van een hippiedichter uit de sixties. Die van Perry – met de meeste verzinsels-werd de meest geciteerde dankzij massamedia als Newsweek die de speech uit de film overnamen, en dus ook Al Gore.

Terug naar de oorsprong…
Zoals ik toonde- mede op basis van het nieuwe proefschrift van Cis van Vuure- is het oernatuurverlangen van mensen als Frans Vera- niet zozeer afkomstig van wetenschappelijke ecologie als een romantisch culturele mythe, de Ursprungssehnsucht. Dat ‘verlangen naar de oorsprong’, of natuurlijke zuiverheid is ook de culturele drijfveer achter klimaatbeleid, waarbij de milieubeweging streeft naar het koudere klimaat van voor de Industriële Revolutie.

Het vereren van Platvoet en zijn vriendjes vanwege hun vermeende lage ecologische voetafdruk is de orthodoxie geworden van de hardcore milieubeweging als bij de Club van Rome. Ook Sheila Murray van de CLub van Rome afdeling Canada zwijmelde in vergelijkbare bewoordingen tijdens het 50-jarig jubileumfeest van het Wereld Natuur Fonds. Kudo’s Ted Perry hahahaha, sukkels.Ik verwed een kratje bier dat ook ecosocialiste Louise Vet van de KNAW met Ted Perry, eeh Chief Seattle zwijmelde. Vast staat ook dat de vroegere directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Klaas van Egmond met de indianen dweept, hij is nu hoogleraar in iets duurzamigs.

Onschuldig?
Het gretige citeren van dit soort verhaaltjes toont voor welke mythes geurbaniseerde Westerlingen ontvankelijk zijn, die ze niet bereid zijn ter discussie te stellen, en waarvoor ze gretig willen (laten) betalen.De romantische geest, die deze mythes verslindt heeft deze mythologie aangenomen als verhaal van de absolute macht, waarmee een selecte groep zich ons geld toe-eigent. Deze hang naar oorspronkelijkheid, waaronder ‘het oorspronkelijke klimaat’ is nu het verhaal van de macht. Daar betalen we via het Energieakkoord nu 15 jaar lang voor met 3 procent koopkrachtverlies dankzij Henk Kamp (VVD).

Zo absoluut dat niemand vragen stelt bij de besteding van 100 miljard euro voor het SER Energieakkoord zonder toetsing van rentabiliteit. Sterker nog, wie vragen stelt wordt weggehoond of uitgescholden voor ‘klimaatscepticus’, de émigrees van de klimaatrevolutie, wij van Climategate.nl zijn ‘saboteurs’, die ‘klompen in de machinerie’ gooien volgens Jan Paul van Soest, één van de klimaatfluisteraars van Henk Kamp.

Dit ‘verlangen naar oorsprong’is het succesvolle verhaal waarmee de milieubeweging/media (beide zijn één) ons nu 3 procent koopkrachtverlies per jaar opspeldt, en waardoor de Europese Unie 200 miljard euro per jaar besteedt aan papieren CO2-reductie, mede verrekend in lagere economische groei. En waardoor we per bestede klimaateuro theoretische klimaatrisico’s mijden die 3 cent kosten, zónder dat onze politici/mainstreammedia enige kostenverantwoording vragen.

Vroeger waren milieuproblemen vaak groter dan nu
In werkelijkheid is er nooit een zuivere of schone aarde geweest, én waren veel milieuproblemen vóór de Industriële revolutie- zoals ontbossing, uitroeiing van wild- veel groter dan nu. Om ijzer te maken had een smid per kilo bijvoorbeeld 30 kilo houtskool nodig….De voorouders van onze Oranjes hadden hun jachthuizen eerst in de Hollandse duinen, in Den Haag (het Valkenhuis is de plek waar nu het Ministerie van Algemene Zaken zit) en Teylingen (Jacoba van Beieren), maar verhuisden naar de Veluwe- het Loo- toen in de duinen alle wild op was.

Echter, had de adel geen ‘foret’-reservaten- gemaakt om te jagen dan had de boerenbevolking alle wild uitgeroeid. Vandaar dat ‘het laatste laagland oerbos’ Bialowieza behouden bleef van de zaag: dankzij achtereenvolgens het Pools-Litouwse koningshuis en later de Romanovs, waarna in 1941 opperjagermeester van het Derde Rijk Herman Goering zich dit beroemde reservaat toe-eigende. De natuurbescherming is als eerste ontstaan uit de jacht op instigatie van de adel, niet uit de door de romantiek gemotiveerde milieubeweging.

Hoe meer ik lees en leer, hoe meer ik mij realiseer op welke grootschalige wijze wij voor de gek worden gehouden door media/milieubeweging en overheidsinstanties als het Planbureau voor de Leefomgeving die via pseudo-wetenschappelijke criteria (bv Mean Species Abundance) die ook de Verenigde Naties gebruikt, deze culturele mythe – terug naar de oorsprong, het zuivere klimaat, de biodiversere natuur van vroeger- een zweem van valse concreetheid geven.

We citeren nogmaals Ted Perry, eeh Chief Seattle

“What is man without the beasts? If all the beasts were gone, man would die from a great loneliness of the spirit. For whatever happens to the beasts, soon happens to man. All things are connected.”

Zelfs tot in de Meneer Kaktus-show werd dit idee in onze kinderhoofdjes geramd door Peter Jan Renz en mevrouw Stemband. Als de zeehondjes gaan, mevrouw Stemband: ‘Dan gaan wij óóóok’. Nee, het klinkt onschuldig…Maar hoe onschuldig ís het eigenlijk? Het verhaal van Ted Perry toont wat elkaar napraten voor sporen nalaat.