Stekkerdoos voor gesubsidieerde stroom. Ondanks groei gesubsidieerde (=groene) stroom in totaal geen CO2-besparing

Stekkerdoos voor gesubsidieerde stroom. Ondanks groei gesubsidieerde (=groene) stroom in totaal geen CO2-besparing


Het Europese (= Nederlandse) klimaatbeleid verstoort de energiemarkt, stuwt energieprijzen op, brengt de concurrentiekracht van bedrijven in gevaar en leidt tot meer kolenstook. Dat toont de jaarbalans van de Europese elektriciteits-sector Union of Electricity Industry op Eurelectric.org. Hoewel het geinstalleerde vermogen van windmolens afgelopen jaar groeide met 11 procent (15 procent in 2011), en de vraag gelijk was aan 2011 (toen de vraag 2 procent daalde ten opzichte van het jaar dáárvoor) bleef de CO2-uitstoot gelijk aan 2011 dankzij de groei in kolenstook. De Duitse Energiewende laat ook nog zijn sporen na, met een 2 procent gedaalde levering van CO2-vrije kernenergie. Deze trends zijn te lezen in de Power Statistics and Trends 2013.

…reveals stagnating demand, stationary emissions and an increase in subsidy driven capacity addistions- although this trend is slowing down.