Duits klimaatbeleid zorgt voor denivellering: klein en middenverbruikers betalen de rekening van  enkele vermogende subsidieontvangers

Duits klimaatbeleid zorgt voor denivellering: klein en middenverbruikers betalen de rekening van enkele vermogende subsidieontvangers

Duitse consumentenorganisatie VZBV steigert, nu de nieuwe regering Merkel de Offshore-windustrie toch meer ruimte lijkt te geven dan aangekondigd, meldt Europolitics. Het aanvankelijk verlaagde doel (6,5 gieg voor 2020 na eerst 10 gieg) is nu bijgesteld naar 8 gieg.  Verder mogen uitbaters van windustrieterrein op zee- waaronder de nutsbedrijven RWE en Vattenfall- de onkosten (niet verkochte energie) volledig afwikkelen op de consument, wanneer Tennet nog niet een aansluiting heeft geregeld. Ook krijgen de grote nutsbedrijven die in Offshore Wind investeren een subsidie van 19 ct per kWh voor nieuwe windfarms tot 2019 (was eerder 15 cent per kWh over 12 jaar), die volledig op de rekening komt van Duitse energieconsumenten. Alleen al de subsidie over offshorewind is vijf maal groter dan de markt/kostprijs van energie uit steenkool ((4-5ct).

De belanghebbende industrie (het Deense Dong en de grote nutsbedrijven die van de Duitse subsidies profiteren) claimen dat zij de prijs van offshore windenergie met 30 procent omlaag kunnen brengen. Zij verwijzen naar een rapport van het Fraunhofer IWES: maar hier werden de aansluitkosten op het grid (2/3 van bouw) niet meegerekend.  De consumentenbeschermingsorganisatie VZBV kraakt die prognoses dan ook en zegt dat offshore altijd twee maal zo duur zal blijven als wind op land.

Welvaartsoverdracht burgers naar vermogende subsidie-ontvangers
De energieprijs in Duitsland voor midden en kleinverbruikers steeg in Duitsland al met 66 procent als gevolg van het Duitse klimaatbeleid (Energiewende), waarbij klein- en middenverbruik de kosten dekt van de Wende.Grootverbruikers worden relatief ontzien, door andere belastingtarieven. De Duitse economie lijkt nog relatief competitief dankzij de uitvoer van grootverbruikers (auto-industrie) naar China, bij midden en kleinbedrijf treedt een kaalslag op. Zo moeten kleine traditionele bedrijven met hoog energieverbruik als bierbrouwerijen al de deuren sluiten als gevolg van het klimaatbeleid van Merkel, en raakten reeds honderdduizenden minima afgesloten door het energiebedrijf. Klein- en middenverbruik betaalt zo voor enkele vermogende subsidie-ontvangers en grote nutsbedrijven.

Voorbeeldland Duitsland voorpost voor Nederland
Vanuit de grote industrie is nog weinig protest tegen offshore wind gekomen, Europolitics stelt dat de invloed van de grote nutsbedrijven als RWE en Vattenfall- grootprofiteurs van energiesubsidies- hier een rol kan spelen. Daarom zal de Duitse consument vooralsnog het onderspit delven volgens Europolitics. De Duitse praktijk is een voorpost van Nederland, waar dankzij het SER-energieakkoord wordt ingezet op 10 Gieg windmolens, waarvan het offshore-deel  tenminste 18 miljard euro SDE-subsidies krijgt (5 x de SNS-bankensteun, 3 maal de extra bezuiniging dit jaar), en inclusief onderhoud en aansluiting een geschatte 70-100 miljard euro onkosten afwentelt op de Nederlandse energieconsument met 3 procent koopkrachtverlies voor modale verdieners over de komende 15 jaar.

De 10 gieg windmolens betreft extra overcapaciteit, nu reeds nieuwe gascentrales als de Enecogen op de Maasvlakte meestal stilstaan. De klimaatwinst van het SER-Akkoord is door ons berekend op tienduizendsten van graden, en wordt volledig teniet gedaan door opkomende economieën. De nieuwe schone gascentrale kan 850 megawatt vermogen leveren zónder subsidie, het dubbele van wat windfarm Gemini boven Schiermonnikoog mét 4,2 miljard euro subsidie kan leveren bij gunstige wind.

Afgezien van Climategate.nl en Elsevier zijn vooralsnog géén media die hier aandacht aan (willen) schenken, de grootste staatsinvestering in de Nederlandse geschiedenis en welvaartsoverdracht van Nederlandse burgers naar voorkeurspartijen uit het SER-akkoord als Van Oord, de nutsbedrijven en de milieubeweging. Wanneer media zouden berichten op basis van neutrale analyse van de feiten, in plaats van politieke sympathie voor slecht gedefinieerde groenigheid zouden zij u de kosten niet langer verzwijgen.