Ursprungssehnsucht!!

Ursprungssehnsucht!!

Leo van Malsen, een blogger van Boerenweg.nl  met jager- en boerenwortels vroeg of hij mijn artikel ‘Vertrapt door de natuurlijkheid’ uit Bionieuws mocht overnemen uit 2008, waarin ik de achteruitgang van de vogelstand in de buitenkaadse delen van de Oostvaardersplassen beschreef, met de gegevens van ecoloog Rob Bijlsma die sindsdien niet meer voor Staatsbosbeheer mag werken.  Van Malsen kreeg net bezoek van de politie, nadat een medeblogger van Boerenweg.nl de sterfte van paarden en koeien volgend uit de Kadaverdiscipline van Vera en Staatsbosbeheer- had vergeleken met het beleid van een besnord Duits manspersoon met de zelfde initialen als onze Grootste Kruidenier. Deze Duitser schreef een strijdbaar boek, waarnaar werd gerefereerd. Het plaatje en tekst zijn van de website verwijderd.

Vera heeft dus aangifte gedaan, en nu stond de politie in Limburg op de stoep. Het lullige is echter: de link tussen Nazi’s en Oostvaardersplassen is zo ver gezocht niet, omdat

  • a. er Heckrunderen rondlopen
  • b. het streven naar ‘oernatuur’ uit de Romantiek voortkomt en de Duitse Romantiek met haar Blut und Boden-filosofie een- laten we zeggen- sterke aantrekkingskracht uitoefende op zekere figuren die in de jaren 31-45 enige invloed bij onze Oosterburen hadden, maar laten we de namen van deze figuren vooral niet noemen, noch met het beleid rond de Oostvaardersplassen associëren, om te voorkomen dat straks de Langweermacht hier in Langweer aan de deur staat

Ursprungssehnsucht, wat een heerlijk woord, buck dich noch ein mal
Heckrunderen zijn de vermeende Germaanse oerrunderen, vernoemd naar hun fokkers de gebroeders Lutz en Heinz Heck, die ook een trots oerpaard wilden terugfokken. We mogen optekenen dat Lutz Heck bevriend was met opperjagermeester van het Derde Rijk Herman Goering. En we lezen in het prachtige proefschrift van Cis vanVuure in hoofdstuk 4.4 over de motieven bij het terugfokken van dit Germaanse oerdier, dat de gebroeders Heck Ursprungssehnsucht koesterden bij het verzamelen en waar nodig terugfokken van typisch Duitse oerdieren voor de Berlijnse dierentuin:

De Duitse Dierentuin zoals Lutz die ging realiseren diende om de vaderlandsliefde ten behoeve van het nationaalsocialisme te versterken en het volk over biologie te onderrichten. Op die manier kon de Germaans Duitse rassengedachte (‘Germanisch-Deutsche Rassengeist’) het beste behouden blijven (Artinger 1994)

Indien Vera deze beschrijving van Ten Vuure ook te ver vindt gaan, dient hij aangifte te doen tegen de Vrije Universiteit waar Ten Vuure zal promoveren. Wij van Climategate.nl hebben overigens niets tegen de politie, maar voelen ons meer op ons gemak wanneer ze er niet zijn. Vandaar dat ik in zo omzichtig mogelijke bewoordingen enige historische feiten schets, en mij nadrukkelijk distantieer van iedere karaktervergelijking tussen Albert Heijn en oernatuur-liefhebbers. Wij wensen u veel heil deze dag, en bij uw persoonlijke strijd om het bestaan in het algemeen.

Overigens ben ik groot bewonderaar van de Duitse taal, zoals de wijze waarop Nina Hagen met Apocalyptica de lichteffecten van herfstlicht bezingt:

Das Abendlicht feiert die Schatten, der Herbstwind vegt den Strassen leer…. , naar een liedje van Rammstein. Een sterk ondergewaardeerde taal, dat Duits.

..ook ik heb wel eens een beeldgrapje uitgehaald met onze Fransie. Onschuldig toch?

..ook ik heb wel eens een beeldgrapje uitgehaald met onze Fransie. Onschuldig toch?