Biobrandstof: het bijstoken van bos in kolencentrales geeft 70 procent of meer extra CO2-emissies

Biobrandstof: het bijstoken van bos in kolencentrales geeft 70 procent of meer extra CO2-emissies

Na commotie over het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof- de zogenaamde ‘eerste generatie’- biobrandstoffen, wil de Europese Commissie het aandeel van deze  brandstoffen op maximaal 5 procent zetten van het energieverbruik, en niet 7 procent zoals enkele lidstaten willen. De tweede generatie uit reststoffen (bv resthout bij boskap) zou beter zijn voor het milieu, maar protest van lidstaten houdt voorlopig de hervorming tegen zo meldt Europolitics. Een pijnpunt is het gebruik van ambtelijke criteria over ‘Indirect Land Use Change’. (ILUC)

Europees beleid zorgt voor ontginning natuur
Al vaker blijkt namelijk dat Europees beleid averechtse gevolgen heeft voor het milieu. Met de verplichting om 10 procent biobrandstof in de tank te doen wordt onder meer extra land in Brazilië voor suikerriet ontgonnen. Die veranderingen in landgebruik door EU-beleid gaan verder dan brandstoffen. Zo leidde ook het verbod op GMO-mais én het verbod op diermeel in varkensvoer tot meer ontgonnen landbouwgrond in Brazilië, doordat de EU geen GMO-mais en GMO-soja uit de VS wilde importeren, én doordat hogere volumes soja nodig waren voor varkensvoeding die niet uit de VS mochten komen. Deze indirecte wijzigingen in landgebruik hebben ook klimaatinvloed: omzetting van bos in landbouwgrond geeft CO2-emissies die zouden moeten meetellen volgens het Kyoto-verdrag. De mondiale bijdrage van veranderd landgebruik aan CO2-emissies is geschat op 15-20 procent.

Dubbel tellen van groeikasgas CO2
Overigens leveren brandstofgewassen nooit een netto klimaatbesparing op door een fenomeen dat ‘dubbel tellen’ heet, en waarover de European Environmental Agency al in september 2011 publiceerde : immers, waar je nu mais voor de tank kweekt, zou je eerder ook landbouwgewas verbouwen dat óók groeikasgas CO2 opneemt, met het verschil dat je het daarna niet in de fik steekt waarbij de CO2 direct weer vrij komt.  Omdat biobrandstoffen bewerkelijk zijn- ze gebruiken bestrijdingsmiddelen, kunstmest en bewerking door de boer- én lagere verbrandingscoefficient hebben neemt de CO2-emissie zelfs toe.  En waar je natuur of bos ontgint voor landbouwgrond komen nog weer extra CO2-emissies vrij. De biobrandstofdoelen van de EU kwamen mede tot stand door lobby van Greenpeace. Nu is Greenpeace tegenstander geworden, en wij waren al tegenstander van Greenpeace.

  • Ook het verbod op GMO kwam tot stand dankzij anti GMO-activist Jeremy Rifkin (nu ‘energie-expert’ die Provincie Utrecht adviseerde voor 4 ton euro, binnengehaald door de huidige burgemeester van Houten) Greenpeace, en Friends of the Earth. Friends of the Earth krijgt jaarlijks 4 ton euro van Brussel om daar te lobbyen voor het ’terug naar de Middeleeuwen’-levensgevoel dat bij de salonsocialistische medemens zulke warme herinneringen oproept: toen was onderdrukking/geluk nog heel gewoon.

Ons PvvdA-kabinet heeft via de Green Deal het aandeel bijstook van bos in kolencentrales verhoogd. Daarmee vergroot ons kabinet netto de CO2-emissies voor miljarden euro’s klimaatsubsidies. Afgelopen jaar werden de meeste SDE-subsidies toegekend aan biomassa door Agentschap.nl, de klimaatpakjesboot van het Ministerie van Economische Zaken voor bedrijven met het leukste groene gedicht. Eén bedrijf dat tropisch hardhout wil verstoken voor het klimaat kwam zelfs voor 200 miljoen euro subsidie in aanmerking. Dat is 200 en dan nog zes nullen, en dan euro er achter fijn dank u wel.

In mainstreammedia leest u hier nauwelijks over omdat daar louter incompetente sukkels werken die persberichtjes van overheid en milieufondsenwervers overschrijven, ja sorry dat moest ik even kwijt. Maar gelukkig zijn wij er nog en ik wens u een prettige ochtend. Mooi te weten dat u belasting betaalt zodat we meer bos in een kolencentrale kunnen bijstoken, zodat het nutsbedrijf (RWE/Essent) met subsidie de economische winter door mag komen. Die arme nutsbedrijven, ze verdienen onze steun! Oh nee, het is voor het klimaat jongens, en wie hier enig sarcasme proeft in de toonzetting heeft een goede smaak.

Soms zou ik willen dat ik gek was geworden en de rest normaal, dat zou me enorm gerust stellen…