Met voldoende kennis en op basis van waarneming kan de goed opgeleide burger weerbaar worden tegen 'De Experts'

Met voldoende kennis en op basis van waarneming kan de goed opgeleide burger weerbaar worden tegen ‘De Experts’: maar bedenk dat wantrouwen evenveel rechtvaardiging vraagt als geloof

Nederland is met Climatedialogue.org– spinoff van Climategate.nl- een voorbeeld van hoe het ook kan: ’s werelds eerste open webdiscussie tussen klimaatwetenschappers die CO2 een grote rol toekennen bij moderne klimaatverandering, en wetenschappers die de grote rol van CO2 daarin betwijfelen.

In de Verenigde Staten is deze klimaatglasnost ondenkbaar, zo blijkt uit het artikel in Grist van klimaatayatollah Nathan Allen: hij wil iedere kritiek op klimaatfundamentalisme verbannen buiten de media, alsof dat al niet decennia gebeurde: een wanhoopsoffensief van mensen die geloofwaardigheid verliezen dankzij de natuur, die niet doet wat modellen voorspellen die CO2 als dominante klimaatfactor hanteren..

De leer van klimaatayatollahs
Schuimbekkend trekt Allen -chemicus in dienst van een een chemieconcern -van leer tegen de 0ngelovigen volgens de bekende clichés van klimaatalarmisten:

  • a. Er is maar één wetenschap, DE Wetenschap en Al Gore is Zijn Profeet.
  • b. Academici zijn een vorm van hogere beschaving, in één groepje ontstaat een dusdanig warm gevoel van zelfbevestiging dat de aarde er warmer van wordt dan zelfs het klimaatpanel IPCC in haar laatste AR5-klimaatrapport aangeeft. Wie ons weerspreekt is ontkenner/onmens en moet zijn kop houden.

Klimaatfundamentalisme definiëren wij-op basis van enige klimaatdebatervaring- als volgt: de aarde warmt 6 graden op in 2100 want dat zeggen onze computermodellen en wie daar kritiek op heeft is ‘ontkenner'(naar analogie van holocaustontkenner) en ‘staat buiten de wetenschap’. Maak u dus uit de voeten, u bevindt zich nu op een ketters blog van onbeschaafde onmensen die eigenlijk opgesloten dienen te worden. 

Zoals een Amsterdamse communicatiewetenschapster tot haar grote schrik al vond: nee, wij van Climategate.nl zuigen onze bezwaren niet uit onze duim maar baseren onze kritiek gewoon op de mainstream wetenschappelijke literatuur, de belangrijkste klimaatcritici publiceren allemaal in de mainstream wetenschappelijke literatuur fijn dank u. De kritiek op het IPCC betreft vooral de wijze waarop zij de wetenschappelijke literatuur behandelt, lees De Staat van het Klimaat daarover.Dus, schaam je niet langer en kom ook uit de kast als klimaatrealist. Dat ís’t!

Media al decennia broedplaats van klimaatfundamentalisme
De oproep van Allen toont hoezeer klimaatfundamentalisten buiten de werkelijkheid staan. Media doen niets anders dan onze kritiek weren, dat is de reden dat blogs als climategate.nl ontstonden. Media kozen al vanaf dag 1 partij voor de versie van de milieubeweging toen het klimaatverhaal door Hansen en co werd geplugd: zo toonde sociaal wetenschapper Aaron Wildawsky al in 1995 in ‘But is it True?, op basis van de wijze hoe kranten in New Jersey het verhaal brachten. Journalisten citeerden 8 maal vaker activisten die klimaatrisico’s opbliezen dan experts uit de industrie.

Er bestaan instructies voor journalisten hoe ze ‘juist’ moeten berichten over klimaat, zodat de schrik er voldoende in wordt geramd zoals via Internews Earth Journalism Network.  De milieubeweging – die fondsen werft door mensen angst aan te praten- bedient ze er dagelijks mee.  Klimaathysterica Naomi Oreskes gaf al instructies aan wetenschapsjournalisten om de partijlijn te berichten, en volgens wetenschapsblad Nature mag een wetenschapsjournalist niet zelf nadenken maar moet hij zo nauwgezet mogelijk de opinies van één beperkte groep in media reeds dominante experts overschrijven. Dit is precies hoe 90 procent van mijn collegae bericht, het nauwgezet overschrijven van persberichten van universiteiten en journals en dat ‘wetenschapsjournalistiek’ noemen.

Toch zien wij al scheurtjes ontstaan in het mediabastion.Zo bracht de Volkskrant gisteren een zeer redelijk betoog van de als ‘ontkenner’ gedemoniseerde  statisticus Bjorn Lomborg: armoedebestrijding via toegang tot goedkope (=fossiele) energie helpt de gezondheid van mensen én het milieu in Derde Wereld landen. Mensen die nu nog boven een houtvuurtje lopen koken en kuchen kunnen dan het bos laten staan en tegelijk genezen van longklachten.

Is dat een extreem standpunt van een ontkenner?