Een afgedekte vuilnisbelt, habitattype H1234 met unieke kunstmatige heuvel

Een afgedekte vuilnisbelt, habitattype H1234 met unieke kunstmatige heuvel

Van een ondernemersvereniging in Veenendaal ontving ik een nieuw voorbeeld van hoe de overheid via Natura 2000 haar systematische poging voortzet iedereen een hekel aan natuurbescherming te laten krijgen. Nou ja, behalve het ecologische en juridische advieswezen: ik ben er ook niet minder van geworden, dank je Sharon Dijksma en Alterra/Imares. Voor een postzegel met blauwgrasland- type blonde zegge- van netto 10 hectare worden de ondernemers van een meer dan 200 hectare groot bedrijventerrein in onzekerheid gehouden.

De waterstand zou omhoog moeten, er moeten zelfs kunstmatig kwelputten geslagen worden voor vernatting. Boerenbedrijven blijven dankzij modelmatig berekende stikstofnormen volgens de PAS onzeker over de mogelijkheid van bedrijfsuitbreiding. Voor een habitat dat kernmerkend was in 1850. Waarbij we moeten opmerken dat de kenmerkende zeggesoorten van oorsprong afkomstig zijn van de Aziatische steppe.

Nadat er duizenden manuren zijn besteed en mogelijk miljoenen euro’s heb je dus een geïsoleerd postzegeltje met blonde zegge en veenmosrietland dat gemaaid moet worden om zo de schijn te wekken dat we nog steeds keuterboeren in 1850-stijl.

Habitat H1234: Afgedekte vuilnisbelten met raaigrasgemeenschap en natte kwel
Blauwgraslanden zijn historische productielandschapjes van boeren met het verdienmodel van Van Gogh’s aardappeleters. Vanzelfsprekend heeft Natura 2000 niets van doen met wetenschappelijke ecologie, wel met persoonlijke voorkeuren van mensen die met natuuradvies hun geld verdienen.

Zeldzaam? Ja, maar zo zijn ook mooi afgedekte vuilnisbelten zeer zeldzaam en deze herbergen ook een unieke habitat en fauna dankzij de afwezigheid van recreatie, zoals deze door mij gefotografeerde ex-vuilnisbelt bij Joure. Kuddes reewild, een vos had net een zilverreiger gekeeld (dat zie je aan de afgebeten pennen, een roofvogel plukt ze), de ringslang onze polderanaconda huist er, de kwel stroomt over de leeflaag naar beneden en creëert vooral ’s winters een zompig habitat.

En de mens maakte zo prachtige kunstmatige heuvels midden in de klinisch groene Engels raaigrasmatten van het moderne boerenland, met luwtes waar tot in december kruidige vegetatie bloeit. Ik wed dat nergens in Europa zulke mooie afgedekte vuilnisbelten bestaan als in Nederland en dat wij een internationale plicht hebben dit belangrijke habittattype H1234 in stand te houden.

RZ13Menselijke-natuur8

Zonder enige overheidsbemoeienis grijpt de natuur haar kansen, reewild is nu algemener dan ooit afgelopen eeuw het geval was

Zonder enige overheidsbemoeienis grijpt de natuur haar kansen, reewild is nu algemener dan ooit afgelopen eeuw het geval was, en profiteert van de relatieve rust op recreatieloze ex-vuilnisbelten, baggerdepots en andere randgebieden

RZ13Menselijke-natuur9 RZ13Menselijke-natuur10 RZ13Menselijke-natuur11 RZ13Menselijke-natuur12

Mijn terrier Trudy gaat overal mee met fotograferen

Mijn terrier Trudy gaat overal mee met fotograferen, zoasl bij dit unieke laatbloeiende paardenbloem met raaigrasgemeenschap

Je zou met een fractie van het benodigde bedrag ook het bedrijventerrein bij Veenendaal kunnen vergroenen – ik ken de lokale situatie goed- en in plaats van negatieve energie oproepen iets positiefs bewerken. Maar dit is Natura 2000 en dus juridiseren we de natuur tot iedereen natuur als hindernis ziet in plaats van inspiratiebron. Qua natuurdraagvlak kunnen we dan spreken over een gunstige staat van instorting.

Een klaterende beltbeek, met het genoeglijk ruisen van de A6 op de achtergrond

Een klaterende beltbeek, met het genoeglijk ruisen van de A6 op de achtergrond

RZ13Menselijke-Natuur15