Hocus Pocus, wég democratie en rationele discussie

Hocus Pocus, wég democratie en rationele discussie

Greenpeace in academisch jasje (Urgenda) plant de ene stichting met koolzuurfobie na de ander om een politiek minderheidsstandpunt (Groen Links-fractie past in één Prius) maatschappelijk door te drammen. De laatste loot van anti-democratische zindoordrijverij is ‘weg met mvo’.nl.

Naast Heksje Minnesma is bij het urgente gezelschap nu Harry Potter toegevoegd: onze Jan Peter Balkenende, JPB de usefull idiot die koolzuurfobia een zweem van onschuld en middenpartij-gevoel moet geven. Sylvia Borren, de directrice van Greenpeace maakt met Wiebe Draijer het klimaatrariteitenkabinet compleet,  aangevoerd door onze Rotterdamse hoogleraar Toegepast Vrijetijdsmanagement, Jan Rotmans.

Hocus Pocus, weg met maatschappelijke verantwoordelijkheid en debat daarover stellen zij- voortaan definiëren WIJ wat wel en niet verantwoord mag heten dus kan de term Maatschappelijk Verantwoord afgeschaft.  Wanneer je tegenstanders monddood maakt, hoef je er niet mee in discussie: probleem opgelost. Het kluitje is zo fundamenteel humorloos en totalitair-missionair dat ze van die Orwelliaanse keuze de ironie niet in kunnen zien. Laat me ze helpen.

Klimaatpopulisme: verlossing prediken buiten de democratische orde en wetenschappelijke realiteit 
Van mijn favoriet politiek commentator Martin Sommer leen ik het kernachtig onderscheid tussen politiek en populisme. Politiek bewerkt oplossingen terwijl het populisme verlossing predikt. We hebben hier met onvervalste klimaatpopulisten van doen. Marjan Minnesma (ex Greenpeace), hoofdapostel van de wollensokkenkerk, haar fanclub dagblad Trouw en klimaatrevolutionair Jan Rotmans twitteren de klimaatverlossing via een revolutie tegen natuurwetten en gezond verstand. De transitie. Niet iedereen staat nog te juichen, maar met enige dwang zal dat zeker gebeuren.

Binnen 20 jaar moet onze energie-intensieve economie van de goedkope fossiele brandstoffen af (die de staat 35 miljard euro staatsinkomsten leveren uit accijns/ 12 miljard euro aardgasbaten), terwijl de rest van de ontwikkelende wereld volgens het IEA ondertussen op steenkool overstapt. Hocus Pocus. Dan zal Nederland tonen waar een klein land met pedopartij en klimatofielen groot in kan zijn: kleingeestigheid. Met geheven vinger in de wereld anderen de maat nemen en zichzelf buiten spel zetten.

Die klimaatverlossing  gaat de klimaatrevolutionairen niet snel genoeg: de politieke weg van onderhandelen met anders/analytisch denkenden willen zij bijvoorbeeld omzeilen door de staat aan te klagen met de bronsgroen eikenhouten klimaatadvocaat Roger Cox.  Omdat de meeste politici (nog) niet zo gek zijn om onze energievoorziening cold turkey op (veel duurdere en inefficientere) windmolens over te zetten voor een probleem dat vooralsnog meer in computermodellen en massamedia bestaat dan de natuur: catastrofale opwarming van de aarde. (bij opwarming praten we in Nederland over de temperatuursprong eind jaren ’80 van een graad, en plateau daarna).

Naar wie moeten we luisteren?
Terwijl de gevestigde wetenschap van klimaatpanel IPCC in haar laatste rapport inmiddels van een meest waarschijnlijke opwarming in 2100 uitgaat die binnen de (veilige) 2 graden-grens ligt, wanneer je de relevante studies op een rij zet . Voor het eerst in alle IPCC-rapporten geven ze  nu in de Summary for Policy Makers geen ‘beste schatting’ meer, die in de vorige rapporten op 3 graden lag. (met de range van tussen 1-2 graden tot iets minder dan 6 graden opwarming).

Tussen de vele uitdagingen waar onze wereldleiders voor staan, van oorlogen tot voedselvoorziening en armoedevraagstukken is een beetje opwarming misschien wel niet het meest hoge risico waar zij het meeste geld aan willen uitgeven, noch zijn windmolens en andere wisselvallige energievormen een panacee. Wie minder sektarisch denkt dan Greenpeace, ziet bijvoorbeeld in kernenergie en thoriumcentrales een stralende toekomst, zie de nieuwe trendbijbel van Adjiedj Bakas.

Je zou kunnen zeggen: in een POLITIEK debat zijn redelijke argumenten aan te dragen om het niet met Jan Rotmans en Heksje Minnesma eens te zijn. Door klimaat niet (meer) op 1 te zetten, noch de klimaatrevolutie van Urgenda te zien als meest rationeel antwoord op energievraagstukken.We zijn niet op aarde om de olieboer te sponsoren, maar voor paniekbeleid is vooralsnog geen aanleiding en waarom zouden we wel alleen de windmolenboer sponsoren?

Alleen nog ondernemen met goedkeuringstempel Greenpeace, de rest is ‘Verboten’
Die politieke realiteit zint de klimaatpopulisten niet. Een andere manier waarop zij de democratische orde buiten spel zetten is via het SER Energieakkoord (1000 euro extra per jaar per gezin voor 10 gieg OVERCAPACITEIT windmolens) . Waarbij de energiesector en Greenpeace de taart met belastinggeld verdeelden, en waar de burger die dat moet betalen op het menu stond. Wiebe Draijer die dit akkoord zonder uw stem in elkaar timmerde is bij de klimaatrevolutionairen ingelijfd. Op vragen van onze huisingenieur Theo en WKK-club Cogen kon  Draijer in de verste verte niet verantwoorden welke maatschappelijke kosten met zijn akkoord waren gemoeid.

Voortaan schaffen we het woord ‘zinloos’, af, dan kun je alleen nog zinvolle zaken zeggen
Je zou deze houding- kosten interesseren ons niet- maatschappelijk onverantwoord kunnen noemen, het bestaat dus nog wel. Als zinloos geweld bestaat moet ook zinvol geweld bestaan. En zo zou je ook kunnen stellen dat maatschappelijk onverantwoord gedrag niet verdwijnt door de term MVO maar af te schaffen, omdat er maar één vorm van ondernemen mag overblijven: die met een goedkeuringsstempel van Greenpeace en Groen Links. Heeft het klimaatrariteitenkabinet niet door dat deze vorm van nieuwspraak op nogal clichématige wijze onze George Orwell bevestigt.

Wanneer 6 graden opwarming het meest waarschijnlijk was, zou nog iets te zeggen zijn voor een radicale omslag, binnen 2 graden opwarming bestaan meer voordelen dan nadelen. Klimaatrevolutionairen en populisten kiezen echter niet voor het risico dat WAARSCHIJNLIJK is maar voor het risico dat MOGELIJK is. En omdat niets valt uit te sluiten heb je zo eindeloze excuses om het zekere voor het onzekere te nemen en ieder debat dood te slaan. In zo’n intellectueel klimaat is angst – koolzuurfobie- de enige raadgever, en  Urgenda de verlossing. Maar oplossing?

Het leven is één groot risico, waarin niets valt uit te sluiten
De houding van Urgenda ten aanzien van milieubeheer, is als iemand die alvast zelfmoord pleegt omdat hij bang is om dood te gaan. Baby’s prenataal verwijderen omdat leven dodelijk is en vol gevaren. Wanneer we iedereen met de naam Mohammed voortaan bespioneren en Nederland en passant omtoveren tot privacyloze politiestaat, kunnen we de schijnzekerheid leveren dat niemand zo gek is ooit een aanslag te plegen. En dan ontsnapt een gek met wapenvergunning aan politietoezicht, zie Alphen. Als wij maar alle fossiele energiegebruik afschaffen, komt het paradijs van het harmonieuze koude klimaat van 1850 en zal er een ‘schone aarde’ zijn. Verlossing…

Ja er zijn mensen die willen blijven geloven dat deze modderkluit overgoten met bloed zweet en tranen ooit ‘zuiver’ is geweest, en schoon zal worden, een paradijs wanneer wij alle onreine elementen maar vernietigen….De ‘schone aarde’-utopie van Greenpeace. De vraag is hoeveel ruimte je deze mensen gunt in het serieuze politieke discours, omdat verlossingsdenkers zo vaak totalitaire trekken vertonen waarvan de geschiedenis ons één en ander heeft geleerd. Maar de geschiedenis leert ons ook dat velen van haar nooit iets leren . Zo is Urgenda toch een leerzaam voorbeeld.