Een trendwatcher met Climategate.nl goedkeuringsstempel

Een trendwatcher met Climategate.nl goedkeuringsstempel

We citeren trendwatcher des vaderlands Adjiedj Bakas in zijn nieuwe toekomstbijbel ‘Plenty’, waarin hij geheel politiek incorrect de Firma Angst BV/Milieubeweging links laat liggen, en naar de toekomst kijkt op basis van de ‘Ultimate Resource’:- het menselijk vernuft: slimme creatieve mensen met intelligente ideeën die mogelijk maken wat wij eerder onmogelijk hielden.  Er is komende eeuw genoeg voor iedereen- ook voor 9 miljard mensen- dankzij innovatie op het gebied van grondstofgebruik en energietechniek, aldus Bakas. En we lezen op bladzijde 177:

..om te voldoen aan de doeleinden gesteld in het kader van de terugdringing van CO2-emissies zou het best eens kunnen zijn dat er binnenkort kolencentrales gesloten moeten worden in Europa. Ik verwacht evenwel dat de CO2-hype wordt doorgeprikt, en dat daarmee de emissiehandel verdwijnt. Vooralsnog blijft een markt bestaan voor kolencentrales

Steenkool een blijvertje
Bakas ziet- op basis van huidige groei van kolen in de energiemix- dat steenkool een groeiend aandeel neemt. Daarbij haalt hij het IEA aandat stelt dat kolen olie over 10 jaar inhalen. Niet alleen in China dat al bijna de helft van alle wereldwijd gewonnen steenkool verbruikt. Ook  Nederland importeerde van 2010 tot 2011 liefst 3,5 miljoen ton kolen meer, van 7,3 naar 10.8 miljoen.  In 2011 was 26 procent van de opgewekte elektriciteit afkomstig uit kolen in Europa, 28 procent uit kernenergie (dankzij de Fransen, die 80 procent van hun stroom uit CO2-loze kernenergie halen).  In de ontwikkeling van thoriumcentrales ziet Bakas ook toekomst, maar het ecopessimistische Europa laat hier kansen liggen.

Doemdenken is geen vorm van hoger inzicht maar lage verbeeldingskracht
Bakas legt zijn oor te luisteren bij de meest uiteenlopende personen, van wetenschappers tot belangengroepen. Waar hij creatieve nerds met innovatieve ideeën aanhaalt is dat positief: laat ze maar de meest gekke dingen uitvogelen van mijnbouw in de ruimte tot nano-tech waarmee je het rendement van zonnecellen opschroeft tot 70 procent. Wie beweert dat we allemaal ten onder gaan, niet genoeg energie kunnen opwekken, alle grondstoffen opraken, is vooral beperkt in zijn verbeelding, niet beslist deskundig. Ondergrondse kolenvergassing zou de nadelen van kolenstook opheffen, en syngascentrales zouden de efficiëntie vergroten.

Wij hadden Bakas graag geholpen zijn boek nog sterker te maken
Maar soms zou je Bakas graag hebben willen helpen enkele zaken voor hem na te rekenen, dat had zijn boek nog veel sterker gemaakt. Niet alle aangehaalde bronnen zijn beslist even betrouwbaar, zoals die van de European Health and Environment Alliance (Heal) dat kolencentrales in de EU liefst 18.200 miskramen zouden veroorzaken (blz 179). Bij een wetenschapsjournalist gaan dan meteen alarmbellen rinkelen: hoe komen ze tot die bewering?

  •  Je zou alleen al de Hemwegcentrale in Amsterdam kunnen nemen van Nuon, de meest ecologische van Nederland waar het eerste paar Amsterdamse slechtvalken zich als broedgeval vestigde. Het tweede paartje vestigde zich in op de afvalenergiecentrale, waar het vrouwtje zo vaak vreemd ging dat het personeel haar nu de ‘sletvalk ‘ noemt.  Hoe zou een epidemoloog in Amsterdam Noord bijvoorbeeld moeten vaststellen hoeveel van de ziektegevallen in een stedelijke omgeving met haar hogere luchtvervuiling aan die kolencentrale zijn toe te schrijven?

Heal doet hier wat milieunegativisten vaker doen: een vals exacte claim die je onmogelijk op basis van epidemologisch onderzoek kunt hard maken vanwege politieke lobbydoeleinden. Een zelfde geldt bij fijnstof, en wij bij Climategate.nl zullen komende tijd nog meer van dit soort claims- ook door het Planbureau voor de Leefomgeving- op de snijtafel leggen.  Eenzelfde geldt bij het aanhalen van een Amerikaanse windmolenboer, die stelt dat Amerikaanse windmolens al 15 miljoen huishoudens voorzien, en zelfs 4 procent water zouden besparen. Zo kom je meer claims tegen, waar Bakas zich later tegenspreekt, wanneer je de zaak zou toetsen aan wetenschappelijke literatuur.

Onze huisingenieur Theo zou Bakas in een nieuwe uitgave kunnen helpen van zijn opmonterende boek een sterke pil te kunnen maken, waarmee hij critici ook met harde getallen om de oren slaan die rekentechnisch als een huis staan. Want waar Bakas de milieunegativisten aanvalt, zien we in hem een medestander. Wij kunnen Greenpeace en co in de toekomst missen als kiespijn.

Een zonnige toekomst
Natuurlijk zal zonne-energie een grotere plaats innemen in de energiemix, zoals Bakas constateert. Delftse techneuten waren toen ik aan de TU werkte al in 2003 bezig met zonnecellen die je als coating op een strandmatje zou kunnen spuiten, er komen nog fantastische ideeën waardoor je met lagere kosten meer elektriciteit uit de zon kunt halen. Maar, zoals Bakas constateert heeft onze overheid geen enkel belang bij minder fossiel energieverbruik, dankzij de verslaving van onze overheid aan subsidies uit fossiele energie (blz 147):

Tussen 2001 en 2010 stegen de energiebelastingen met 91 procent (terwijl de inflatie 15 procent bedroeg)  Per januari 2013 is er bijvoorbeeld weer een nieuwe heffing bedacht, te weten de Opslag Duurzame Energie.

..en natuurlijk heeft niemand bij de overheid bedacht hoe wij straks zonder aardgasbaten van 12 miljard euro per jaar de begroting rond krijgen- die nu de rente over onze staatsschuld dekken. En als het aan de overheid ligt tanken we méér benzine, waar 42 procent van de kosten uit accijns bestaat.

..nu verdienen ze nog miljarden aan de gasopbrengsten- in Nederland haalt de staat per jaar bijvoorbeeld zo’n 35 miljard euro aan opbrengsten op fossiele brandstoffen- maar wanneer straks iedereen aan huis zonnepanelen, een warmtepomp en eventueel een windmolen heeft, dan geef ik je op een papiertje dat al die groene bronnen belast gaan worden.

Aan realiteitszin geen gebrek bij de positievo Bakas, en dat maakt hem voor rationeel pessimisten als mij ook goed leesbaar.