tienmiljard

Wij moeten de overheid absolute volmacht geven om ons tot consuminderen te dwingen. Dat is de ‘oplossing’ die klimaatapocalypticus Steve Emmot met ons deelt in Tien miljard, kan de aarde de mensheid nog aan, verschenen bij Atlas Contact. Het is één van de meest verkochte ecoboekjes van dit moment en ligt al enkele maanden prominent aangeprezen bij Polare (voormalig Scheltema) in Amsterdam. Het betoog van de zich als ‘wetenschapper’ verkopende Emmott gaat er bij de  Martijn van Calmthout’s (Volkskrant) van deze wereld in  als Gods Woord bij een ouderling: urbaan seculier, zich met voorhoede identificerend. De teneur van Tien Miljard – angst voor het onbekende- valt het beste samen te vatten met het citaat op bladzijde 117:

Wat we wel kunnen voorspellen is dat het alleen nog maar erger zal worden

Wij zijn het probleem

en op de achterflap de aankondiging:

Dit boek gaat over jou, je kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons falen.

…zo schreef Emmott- informaticus bij Microsoft Research-  met geheven vinger vanuit zijn luie leunstoel in verwarmde kamer, als vader van kinderen met bovenmodaal luxe-leven. Emmott  en uitgever Atlas doen veel moeite om iemand die veel van computers weet neer te zetten als geloofwaardig wetenschapper die DE wetenschap als geen ander kent, en wij dus zijn faalangst zonder enige vorm van debat als gegeven moeten accepteren.

Steve Emmott is werkzaam bij Microsoft Research, geeft als gasthoogleraard college aan de University of Oxford en het University College London, en is Distinguished Fellow van het wetenschappelijk genootschap NESTA. Met Tien Miljard als dramatische lezing maakte hij al furore in Engeland. Dit b0oek is één van de ‘essential books’ van dit moment.

Tien Miljard: kan de mensheid nog zoveel onzin verdragen?
Ik lees graag boeken waarmee ik het oneens ben, want stel dat ze toch een punt hebben. Wat mij bij Emmott beangstigt is niet zozeer zijn boodschap- de wereld was altijd al vol gevaren en er komt hoe dan ook weer oorlog- maar dat  intellectuele decadentie en corruptie als van Emmott zoveel weerklank vindt bij een Westerse elite.  Emmott bezondigt zich namelijk aan álle 4 punten van spraakverwarring in het milieudebat, gooit ze volledig door elkaar

  1. Wetenschappelijk debat: Hoe gevoelig is het klimaat voor menselijke invloed (niet wel of geen klimaatverandering)
  2. Risicodebat (economisch): Welk risico bestrijden we tegen welke kosten/ hoeveel goed doen we per euro
  3. Ecologisch debat: is door mensen aangebrachte verandering principieel fout/schadelijk, of één van de vele invloeden met ook gunstige effecten
  4. Politiek debat: pak je problemen het beste aan via vrij ondernemerschap of centrale planning

Hoe kan iemand zijn mond vol hebben over ‘ik ben een echte wetenschapper’, maar bij klimaat nog niet eens de essentie van het klimaatdebat juist weergeven? Op blz 177

Vroeger was het een kwestie van ‘we moeten wachten tot de wetenschap het bestaan van klimaatverandering heeft bewezen. Dit staat inmiddels wel vast.

en

Maar klimaatmodellen zullen nooit helemaal waterdicht zijn

Het wetenschappelijk debat gaat over KLIMAATGEVOELIGHEID, niet wel/geen klimaatverandering. Emmott zegt hier eigenlijk: klimaatverandering en CO2 zijn één en het zelfde ding (puntje 3: alles dat de mens verandert is het zelfde als schade), én het klimaat is heel gevoelig voor CO2 (Puntje 1) met dus hoog risico, koste wat kost bestrijden (puntje 2)  én we moeten de overheid absolute volmacht geven over onze levens (puntje 4) omdat wij mensen a. falen, b. slecht zijn. c. het probleem zijn.

Terwijl uit het wetenschappelijk debat nu blijkt dat opwarming voorlopig binnen de perken blijft (binnen 2 gradengrens bij verdubbeling CO2) weerhoudt Emmott zijn ideologische afkeer van mensen (puntje 3) hem van helder zicht op de actuele wetenschap (puntje 1) waardoor hij koste wat kost (puntje 2) de Westerse mensheid in een politiestaat wil manouevreren (puntje 4, de overheid is de oplossing)

Nepdeskundige
Emmott is geen wetenschapper- iemand die wil weten hoe de zaak in elkaar steekt, maar een predikant die naar believen shopt om anderen zijn ideologie van angst op te dringen, met afgeronde oneliners die een zweem van geinformeerdheid moeten suggereren. Zo lezen we:

Een van de gevolgen van toenemende menselijke activiteiten, zoals ontbossing en door mensen veroorzaakte verandering, is waarschijnlijk dat de mondiale koolstofkringloop zal omslaan van netto afvoerput naar een netto koolstofbron waardoor de klimaatverandering nog verder wordt versneld. De koolstofkringloop is van wezenlijk belang om op deze planeet te kunnen overleven.

Emmotts boekje bevat nul literatuurverwijzingen, maar volgens mij refereert hij aan de modelmatige suggestie van Prentice et al (vegetatiemodellen waarbij temperatuur 1 op 1 aan primaire productie wordt gekoppeld) die in het 3de IPCC-rapport werd geopperd. Een trampoline-effect zou ontstaan doordat de mondiale plantengroei in de computer bij opwarming met fotosynthese zou stoppen en dan tot respiratie zou overgaan (CO2 uitbraken ipv opnemen). Dit vindt plaats bij plotse droogte en hittegolven.

Maar de optimumtemperatuur voor fotosynthese ligt bij C3-planten bij 25 graden, 10 graden hoger dan nu gemiddeld en de gebieden die het meeste opwarmen- de Polen- zullen dus eerder productiever worden en dus méér CO2 opnemen. Ook slaan planten niet in de respiratiestand door een iets hogere gemiddelde temperatuur: het is NEERSLAG die bepaalt of dat gebeurt. Ik heb dat al behandeld in hoofdstuk 6 van De Staat van het Klimaat van de onkreukbare Crok.

Emmotts boek staat vol met dit soort pseudo-geinformeerdheid en hij heeft maar één doel: ons bang maken voor het onbekende. Er zijn genoeg boompjes op te zetten over hoe wij rijkdom verdelen bij 10 miljard mensen. Doe dat dan met enige intellectuele eerlijkheid.

Het eindoordeel over Emmott’s boekje luidt dan ook: dit boekje is totaal en volkomen..

RZ13menselijkenatuur31