Kolderwolde, alle flauwekul komt hier bij elkaar

Kolderwolde, alle flauwekul komt hier bij elkaar

Met het achterblijven van aard-opwarming bij modelvoorspellingen heeft de milieubeweging/kwaliteitsjournalistiek een backupplan nodig om de Firma Angst BV draaiende te houden en het oud papier te verkopen: dat is ‘oceaanverzuring’, door sommigen ‘de gemene tweeling van global warming‘ genoemd. Maarten Keulemans nam in de Volkskrant al een voorschot op journalistenverzuring door zure zeekoeien uit de sloot te halen.

Andere zelfbenoemde kwaliteitsmedia zullen dit jaar volgen op de van hen bekende wijze. Waarbij NRC Handelsblad hooguit zal melden dat het ‘enigszins een ramp is en wij mogelijk ten onder gaan, maar er zijn nog onzekerheden’ om toch tenminste het imago van genuanceerde kwaliteitskrant in de lucht te houden.  Als progressieve nepintellectueel die zich met een voorhoede identificeert (‘kwaliteitsjournalist’ kaliber Paul Luttikhuis) moet je toch eer bewijzen aan je seculiere religie van schuld en boete die ‘het milieu’ heet en je dan heel ‘betrokken’ tonen: ‘Nou, ik maak mij wel zorgen’. Mensen zonder zelfspot, ach….

We zullen vaak de kreet horen dat ‘de zee 30 procent zuurder is geworden’: omdat bij een pH van 8,2 nauwelijks H+-ionen zijn opgelost leidt iedere toename van H+ en HCO3- (daling tot pH 8,1)  tot ‘dramatische toename’. In een cel met 1 gevangene stijgt het aantal gevangenen ook met 100 procent wanneer je 1 toevoegt: er zijn er nog steeds maar 2 op 1 cel, kom daar in Thailand eens om. Dat klinkt heel simpel, bijna lullig, maar veel moeilijker is het ook niet. Laten wij bij 2 op 1 cel alvast het probleem agenderen van 100 procent meer gevangenen per cel.

Wij raken niet in paniek over CO2
Wij doen kortom niet mee met de Firma Angst BV op Climategate.nl en wijzen liever op de flexibiliteit van de natuur en het aanpassingsvermogen van organismen. Zouden larven van vissen lijden onder 0,2 pH-punt minder basisch zeewater, dat blijkt niet uit een nieuwe studie in Marine Biology naar larven van kabeljauw in de Baltische Zee. Ook bij 1000 ppm CO2 maten de onderzoekers geen enkel effect. De Baltische zee is meer eutroof doordat het zeewater minder ververst wordt en heeft een (veel) lagere pH dan de Noordzee, véél lager dan wat oceaan-zuuralarmisten voor de wereldzee voorspellen in 2100. Bij lage zuurstofgehaltes die bij eutrofe omstandigheden optreden in de Baltische Zee worden pH-waarden gemeten van 7,2.   Dat is bijna pH-neutraal. De oceaan-pH ligt nu tussen 7,8 en 8,2.De kabeljauwlarven konden zelfs een pH horende bij 3200 ppm CO2 verdragen. De huidige CO2-concentratie in de atmosfeer schommelt tegen de 400 ppm aan.

Kabeljauw was in de aanbieding bij de Jumbo, heerlijk, en in de Barentszee zwemt momenteel meer kabeljauw rond dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog, zich geheel onbewust van de mondiale milieuramp genaamd oceaanverzuring die zich voltrekt en hun volledige aanwas decimeert.

CO2 in getijdengebied varieert van nature van 70 tot 1000 ppm
In De Staat van het Klimaat van Marcel Crok, het beste klimaatboek sinds Kroonenberg beschreef ik al voorbeelden van getijdengebieden waar de pH met wel 2 pH-punten kan variëren: wanneer de plantaardige productie op een zonnige warme voorjaarsdag in turbo schiet nemen algen en zeewier massaal CO2 op zodat de pH omhoog schiet. In de nacht treedt respiratie op, ze scheiden weer CO2 uit en daalt de pH. Zo gaat dat al miljoenen jaren en toch zoeken wij vergeefs naar mossel- en andere schelpenbanken waar alle kalk van de schelpen is opgelost door die dramatische ‘oceaanverzuring’ die dagelijks optreedt.

Een nieuwe Franse studie in Frans getijdengebied– waar de pH dagelijks schommelt horen bij een CO2-concentratie van 70 tot 1000 ppm- vond bij algen met kalkskelet (Corallina elongata) wel minder kalkaanmaak, maar géén lagere primaire productiviteit bij hoge CO2-waarden. Meestal geldt de primaire productie als één van de belangrijkste parameters van ecosysteem-functioneren.

Wolf heeft 'meer onderzoek nodig' en hongert naar zoete subsidiepotten van de beleidsbureaucratie

Wolf heeft ‘meer onderzoek nodig’ en hongert naar zoete subsidiepotten van de beleidsbureaucratie

Verder zal de soap rond de eerste Hollandse polderwolf natuurlijk tot beschamende proporties worden opgeblazen. Omdat Nederland al meer wolven’deskundigen’ telt- de wetenschap op bestelling-biologie van Alterra- dan er ooit wolven zullen zijn. Laat u dit jaar kortom door geen enkele zelfverklaarde autoriteit iets wijs maken en durf uw boerenverstand te gebruiken, mits u dat aanvult met enige kennis van zaken. Want weet ook: wantrouwen vraagt evenveel rechtvaardiging als geloof.

We weten verder: mensen zijn hypocriete en opportunistische wezens en u en ik zijn allebeide mens. Dus dat wordt weer een boeiend jaar, dat 2014.