Uw eco-blogger. Blogs zijn uitingen van een persoon, terwijl Autoriteit met hoofdletter iets onpersoonlijks heeft

Uw eco-blogger. Blogs zijn uitingen van een persoon, terwijl Autoriteit met hoofdletter iets onpersoonlijks heeft

Na 1150 blogs kreeg ik even- losjes geïnspireerd op Technopolie van Neil Postman- een brainwave, los draadje over de functie van nieuwe media en hoe die het media-landschap beïnvloeden, en zelfs ons gedrag.  Wie er betere ideeën of bronnen over heeft: wees welkom in de comments.

Met goed ingevoerde specialisten kunnen blogs als aangever van en correctie op het nieuws debatten helpen kantelen, en gevestigde media in hun hemd zetten. Mijn ervaring is dat ze werken als precisiebommetjes, die altijd doel treffen bij de gene waarop het is gericht. Oude media werken meer als een ongericht bommentapijt. Vele gevestigde media volgens ons (on)regelmatig, en komen via google bij ons  uit. Toch geloof ik niet dat blogs zelf een volledige vervanging van de gevestigde media worden. Dat hangt samen met de overbekende oerkreet van de communicatiewetenschap ‘het medium is de boodschap’ van Marshall Mc Luhan.

Autoriteit met Hoofdletter is onpersoonlijk
Een blog -mogelijk dankzij WordPress- is een snel medium dat iedereen kan beginnen om zo de gevestigde orde te omzeilen, dat waarde toevoegt bij kennis van zaken. Ze werken als condensatiekern van ideeën en mensen. Blogs maken zo een nieuwe mediawerkelijkheid waarbij blogs als de onze onder andere het debat over klimaat hielpen kantelen. Dat heeft zijn weerslag weer in kranten en leidt ook weer tot boeken.

Omdat iederéén een blog kan beginnen is dat tegelijk ook de zwakte, dat de autoriteit van het medium tussen aanhalingstekens zet. Het is persoonlijker, of men je wil lezen of naar je wil luisteren hangt mede af van je persoonlijke ‘likes’: ik krijg wekelijks ‘fanmail’- schrijf voor mensen die kunnen lezen (tussen de regels), vraag af en toe extra denkstappen, en een zeker sarcasme is me niet vreemd. Wie dat niet ligt haakt al snel af en sommige lezers kunnen niet genoeg zeuren vanwege ‘de toon’. En natuurlijk glij ik ook wel eens uit, of vuur ik een schot hagel af als deze blog waar het idee nog niet is gerijpt. Eigenlijk is een blog dus ook een persoonlijke (schrijf)training.

Autoriteit heeft een zekere vlakheid nodig, iets onpersoonlijks.  Hoe goed ook, mensen zullen aan blogs niet snel de zelfde autoriteit toe kennen als aan een krant of journaal: wat daar staat is trager, moet eerst gekeurd en gedrukt worden, met veel kosten verspreid en draagt meer gewicht, een boek nog meer. Door linksdraaiende havoklanten verzamelde onzin die met autoriteit wordt gebracht (NOS, BNR enz), wordt vaak eerder geloofd dan doorwrochte kennis die vlot op het web gezet wordt zoals door onze huisingenieur Theo, al was het maar dankzij de macht van het getal en het format dat niet van de persoon afhankelijk is..Dankzij die schijnbare autoriteit van oude media zijn bedrijven daar meer op gericht dan qua rendement en invloed te rechtvaardigen is.

Asociale media: techniek verandert omgangsvormen, doen blogs dat ook?
Vaak dwingt techniek ons tot andere persoonlijke grenzen. Zo kunnen afspraken en omgangsvormen veranderen mede dankzij techniek. Want je bent het filter van je natuurlijke en fysieke beperkingen kwijt. Het gemak van de techniek nodigt ook uit tot gemakzuchtige communicatiecultuur, waar uiteindelijk iedere boodschap tussen aanhalingstekens kan belanden.

We kregen al andere omgang dankzij TV, televisie was al plat voor uitvinding van de flatscreen. Politieke Kamervragen werden zo Cameravragen waarbij het hogere doel sneuvelt voor een persoonlijke impuls: ‘kijk mij eens’. de bovenmatige zelfinteresse van mensen- altijd al aanwezig- wordt zo mede dankzij techniek de norm in plaats van in toom te houden ondeugd. Volgens mij leven we in het ‘Ik bel dus ik besta’-tijdperk en moet je dankzij de uitvinding van het mobieltje nu afspraken meerdere keren herbevestigen, alsof je het de eerste keer niet echt meende. Omdat je het middel hebt om eerder op het laatste moment af te zeggen.

Zo heb je ook de mogelijkheid om via Facebook iemand iets te zeggen, dat je bij een trager medium zou nalaten door nog even tot 10 te tellen, of dat beter overkomt in andere communicatievorm. Nu kun je met een muisklik de zelfde schade aanrichten, die je anders face tot face zou moeten doen. Voor het laatste is nog een zekere daadkracht en moed nodig, je moet naar de persoon toe fietsen, ‘m in zijn gezicht de waarheid zeggen. Een muisklik vraagt enkel een kleine impuls, ieder watje kan zo de held tussen aanhalingstekens zijn.

Mijn eerste Facebook gebod is: alleen eigen PR en enkel like boodschappen, anders gaat het mis. Wanneer ik een papieren brief stuur heeft dat meer betekenis, zoals bellen meer zegt dan een sms met de zelfde boodschap. Het medium is de boodschap, niet omdat Mc Luhan dat zei maar omdat het gewoon waar is.

Kunnen blogs zo ook omgangsvormen veranderen?
Dat is voor mij nog een open vraag, wie een antwoord heeft, meldt het aub. Volgens mij leiden blogs als condensatiekern tot nieuwe maatschappelijke bewegingen en manieren van denken, en veranderen ze meer dan je op het eerste gezicht zou denken.  Overigens…Excuses voor deze schot hagel, dankzij het gemak van een blog kon ik deze op jullie afvuren zonder inmenging van anderen. Haal er uit wat je er uit wilt halen…