cartoon 
De milieubeweging/mainstreamjournalistiek verzon bij de val van Aldel in Delfzijl een nieuwe mantra: windmolens drukken de Duitse energieprijs (op de EEX in Leipzig), maar natuurlijk is het tegendeel het geval volgens de harde natuurwet; wat u leest over natuur, milieu en energie in linksige abonneeverliezers (zelfbenoemde kwaliteitsmedia) of moet vernemen via de gedwongen winkelnering van het NOS Journaal is vrijwel altijd onwaar.

Groen Voorbeeldland Duitsland heeft (met dat andere voorbeeldland Denemarken) de hoogste energietarieven van Europa en daarmee van de wereld (inclusief belastingen). Immers, geen enkele consument betaalt kale stroomprijs op de stroombeurs (die dagelijks verandert afhankelijk van het aanbod) en dankzij klimaatbeleid bestaat de vrije energiemarkt niet meer, omdat de overheid voor nutsbedrijven dicteert hoe zij stroom moeten maken, én dusdanige belastingen heft dat de energierekening voor het leeuwendeel bestaat uit belastingen; ‘de markt’ heeft zo slechts een zeer marginale invloed op de uiteindelijke rekening: alleen al de subsidies op groene stroom (feed in tarief) zijn in Duitsland een factor 4 van de kale stroomprijs op de EEX, zoals voorzien voor 2015.

  • Om de Einspeisegesatz te betalen van 17ct per kWh- het feed in tarief voor groene wisselvallige energie leveranciers- zijn de energietarieven voor huishoudens in 10 jaar tijd verdubbeld, zo meldt ook Reuters. Het bekostigen van de Einspeisegesatz gaat via een EEG-opslag over de energierekening vergelijkbaar met de SDE+-belasting die Henk Kamp over uw rekening gooit tot u in 2020 ongeveer 500-1000 euro meer energielasten per jaar betaalt.

The subsidies are largely borne by households, whose bills have almost doubled to an average of 300 euros ($410) per megawatt-hour (MWh) of energy over the past decade to become some of the highest in Europe.

Dat de Duitse collega van Henk Kamp nu de groene subsidies met éénderde wil minderen per 2015 zal de reeds ontstane stijging in energielasten VOOR HUISHOUDENS niet meer ongedaan maken. De rekening voor de Duitse consument en het MKB zal enkel verder stijgen, waardoor meerdere gezonde bedrijven zullen omvallen: enkel dankzij de door milieubeweging/media  en overheid gedreven marktverstoring.

Het kan altijd nog erger voor onze arme Oosterburen.
Angela Merkel sloot na de Fukushima-ramp 8 functionerende kerncentrales af, om de politieke opkomst van de Groenen/Greenpeace in de kiem te smoren. Deze in politiek opzicht geslaagde zet, gaf de uitbaters van die kerncentrales een kostenpost van miljarden euro’s. RWE heeft nu een rechtszaak tegen de Duitse staat gewonnen, omdat het claimt in één jaar 1,3 miljard euro schade te hebben geleden als gevolg van Merkel’s besluit voor haar kerncentrale in Hesse. De Greenpeace-afdeling Duitsland is de grootste geldgenerator van deze ecosocialistische politieke beweging, die jaarlijks een kwart miljard euro binnenhaalt met het aanpraten van schuldgevoel, en promotie van ondoordacht paniekbeleid.

De rechterlijke beslissing afgelopen week legt de weg open om miljarden euro’s onkosten op de Duitse belastinbetaler te verhalen- die nutsbedrijven maakten voor de onder druk van Greenpeace genomen beslissing van Merkel. De parallel met het SER Energieakkoord – waar de politiek activisten van Greenpeace mochten beslissen over uw energierekening- laat zich hier raden. Alsof je de kindervrienden van Stichting Martijn laat bepalen wie uw kindjes, uw kleine soeki’s en dierbaarste lieverds- mag opvangen…Die hebben ook iets met kinderen. Welkom in Holland.

Overigens vind ik dat Henk Kamp (VVD) moet aftreden…