Meer bruinkool door groene energie

Meer bruinkool door groene energie

Bloomberg meldt nu in het artikel ‘dirtiest coal’s rebirth flattens Medieval Towns‘ dat bruinkool haar comeback maakt: als gevolg van Europees energiebeleid gecombineerd met de behoefte aan werkgelegenheid in achtergebleven Europese regio’s in Duitsland, Polen en Tsjechie. Bruinkool is de zachte variant van steenkool, dichter aan het oppervlak en het wordt het meest economisch gewonnen met open dagbouw, zoals op bovenstaande foto die ik maakte in Ober Lausitz, Nieder Sachsen.

Nu energieprijzen in Europa een factor 2 hoger liggen dan in de Verenigde Staten geeft de Europese Commissie weer toestemming voor het openleggen van bruinkoolmijnen, terwijl het gebruik van bruinkool in Europa van 1990 tot 2010 aanvankelijk met 40 procent afnam. In Polen nam het gebruik van steenkool af met 7 procent in afgelopen jaar terwijl bruinkool met 4,5 procent groeide.

De Europese Utiliteitssector meldde al dat het Europese ‘groene’ energiebeleid weliswaar leidt tot meer windmolens (11 procent meer dan het jaar daarvoor), maar geen invloed had op CO2-emissies omdat ook steenkool-gebruik voor elektriciteitsopwekking in Europa sterk groeide afgelopen jaar, terwijl het relatief schonere aardgas niet meer kon concurreren en het gebruik met 23 procent afnam.

In 'groen voorbeeldland'DUitsland met het grootste opgestelde vermogen windmolens, levert fossiele energie meestal meer dan 90 procent van de stroombehoefte

In ‘groen voorbeeldland’ Duitsland met het grootste opgestelde vermogen windmolens, levert fossiele energie meestal meer dan 90 procent van de stroombehoefte, tenzij het weer meezit

In windmolenland Duitsland waren afgelopen december de gevolgen al zichtbaar van ‘groene’ (= subsidie en weersafhankelijke) energiepolitiek. Een week lang leverde de wind geen energie en stonden plots 23.000 windturbines stil, zo meldde Die Welt. In december is de opbrengst uit zonne-energie op onze breedtegraad doorgaans al verwaarloosbaar, dankzij de lage stand van de zon.

Omdat dankzij Greenpeace 8 functionerende kerncentrales zijn afgesloten moest plots 95 procent van de nationale elektriciteit worden opgewekt met vooral steenkoolcentrales. De Duitsers zijn dan ook van plan nog 10 extra kolencentrales te bouwen, als gevolg van de ‘Energiewende’, waar groene politiek aan ten grondslag ligt. Bovenstaande grafiek van het geleverde vermogen in Duitsland toont dat wind en zon een onbetrouwbaar en vaak verwaarloosbare bijdrage leveren aan de totale stroombehoefte.