httpv://www.youtube.com/watch?v=HVHTTGUG-ZE

Komende maandag om 1300 in Hotel Karel V vieren de partijen die profiteren van het SER Energie-akkoord een eigen feestje. Windmolenfabrikant Darwind en subsidie-energie-experts Bosch en Van Rijn organiseren hier het seminar ‘Marsroute naar 6000 MW Wind op Land’. Daarin verlekkeren zij zich over de lonkende subsidiepot van 5 miljard of meer euro’s, waarmee de hoeveelheid windmolens op land wordt verdrievoudigd,  om zo 4 Gieg overcapaciteit bij te bouwen terwijl nieuwe schone gascentrales als Enecogen stil staan. Hier bovenop komt nog de 18 miljard euro subsidies voor windmolens op zee uit het SER Akkoord waar wij al over schreven, evenals Martin Sommer in de Volkskrant. Het SER Energieakkoord leidt tot een lastenverzwaring van 500-1000 euro per gezin per jaar, kudo’s VVD.

De Lange Mars is begonnen, de profiteurs zingen vrolijk liederen uit het Groene Boekje.
In hotel Karel V zal plv Directeur Generaal Energie Bert de Vries van het Ministerie van EZ uitleggen hoe zij in deze ‘marsroute’  de grondrechten van gedupeerde omwonenden platwalsen met de Crisis en Herstelwet en dat uitleggen als bestuurlijke daadkracht en ‘voortvarendheid’.Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord doet ook een van u via blauwe enveloppen afgeperste duit in het zakje, op het seminar.

Waarschijnlijk zal het Ministerie  veel ‘communicatie’ gaan bedrijven, éénzijdige pro-molenpropaganda en ambitieproza waarvoor zij reeds eerder door de Ombudsman was berispt, en waar iedere eerlijke kostenbaten-analyse wordt verzwegen, en waarbij tegenstanders als kortzichtige NIMBY’s worden weggehoond. Dit alles versterkt door massamedia, waarvan lezers van Climategate.nl reeds weten dat wij ze nog op de eerste waarheid over windenergie en klimaat moeten betrappen. De ‘experts’van het NOS Journaal kennen immers niet eens het verschil tussen vermogen en energie. Mainstreammedia berichten op basis van politieke (= meestal linksige) sympathie, in plaats van kosten-batenanalyse en feitenkennis, zich verschuilend achter autoriteiten om hun eigen intellectuele luiheid te maskeren.

30 jaar gezondheidseffecten van laagfrequent geluid/turbines
Bovenstaande educatieve filmpje geeft de resultaten van 30 jaar onderzoek weer naar gezondheids-effecten van laagfrequent geluid, zoals van windmolens, op mens en dier. Zeer verhelderend.

Wanneer wij nu niet massaal in opstand komen- walst men gewoon over ons heen, en dat ook nog op onze eigen kosten, inclusief onze gezondheid. Het maakt deze lieden geen bal uit wat er met ons gebeurt, ons land, 0nze netstabiliteit, de hoogte van onze energierekening en onze economie, zolang ze maar kunnen cashen. Ed Nijpels is voor zo’n klus DE voorzitter. Helaas wordt de Nederlandse bevolking door mainstream-media (BNR, NOS, oud papieren abonneeverliezers, dat werk…) dusdanig in slaap gesust en op het verkeerde been gezet, dat het benodigde verzet pas komt als het al te laat is.

Hieronder nog een graphic die het ruimtebeslag van zon- en windenergie vergelijkt met kernenergie. Een CO2-loze optie die dankzij Greenpeace niet tot onze beschikking staat, maar die wel door klimaatwetenschappers als James Hansen en zelfs milieuactivist Mark Lynas wordt bepleit. Overigens vind ik dat Henk Kamp moet aftreden.

kerngezond