httpv://www.youtube.com/watch?v=mLQ7p7PwYo0

Vanmiddag kwam RTL Nieuws met een cameraploeg bij me op bezoek in Langweer om mij te ondervragen over de terugkeer van de otter in de Randstad, nadat Natuurmonumenten een persbericht had uitgestuurd. Uiteraard claimen fondsenwervende natuurorganisaties als Natuurmonumenten meteen de otter als succes voor ‘ons beleid’.

 De otter is te zien als een kroon op het natuurbeschermingswerk van tientallen jaren. Hij staat als roofdier aan de top van de voedselketen en is daarmee graadmeter voor de kwaliteit van onze natuur.

Ik was gevraagd deze beweringen- want dat zijn het- van kritische noot te voorzien. Mijn hoofdpunt is:  kun je voor het zelfde geld niet meer goed doen voor de natuur. Eén opmerking van mij bleef na de edit bewaard bewaard: als je 600 hectare moeras aanlegt voor otters dupeer je daarmee weer andere diersoorten die een hekel aan moeras hebben, de veldmuizen verzuipen weer. De keuze voor de otter heeft weinig objectieve waarde, het ligt vooral in aaibaarheid. Er zijn ook beestjes die zonder enige hulp van het subsidiecircuit naar de Randstad komen als de steenmarter, vroeger een zeldzaam roofdier van Limburgse boerenhoven. Nu bijt hij remkabels van auto’s door in Deventer, en hij rammelt al aan de poorten van Amsterdam: als je dieren niet afknalt en je gooit geen persistente gifstoffen in het milieu is de natuur bijzonder veerkrachtig.

Ongeveer 5 miljoen euro per otter
Dus waarom moet je ongeveer 5 miljoen euro per otter investeren (er werden al honderden miljoenen euro’s geinvesteerd om otterknelpunten op te lossen voor 40 otters). En kun je voor het zelfde geld niet veel meer goed doen voor de natuur met meer belevingswaarde, als natuurbeleid toch tuinieren is met pleisters en noodverbandjes. Uiteindelijk is een otter ook niet veel meer dan een opgevoerde rat die vis lust en die tot 1942 nog tegen premies werd afgeschoten, bij de Belgen werd de otter tot 1972 nog als plaagdier uitgeroeid. De beste kans een otter te zien is dood langs de weg, want zich laten doodrijden, daar zijn ze erg goed in. In de Weerribben werden er tot 2008 liefst 35 uitgezet, er leven ongeveer 40 en de rest verdween, de meesten lieten zich gewillig door een auto platrijden. En een aantal andere Letlandse otters zwom richting het Westen, met zenders vanuit een vliegtuigje gevolgd door Alterra-onderzoekers als Freek Niewold.

Ecologische Verbindingsliga: wij van EHS-eend adviseren EHS
Nu is het beestje één van de zogenaamde ‘sleutelsoorten’ van de ecologische verbindingsliga (= Sharon Diksma’s ambtenarij en het cordon van ‘deskundigen’dat daar tegenaan schurkt dat de Ecologische Hoofdstructuur wil aanleggen, het geesteskind van Frans Vera en Fred Baerselman ), en moet er een Groene Ruggengraat komen van de Gooise Randmeren naar de Biesbosch voor de otter: een ottersnelweg voor een paar honderd miljoen. Er is al een otterzwemparadijs aangelegd tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen voor 22 miljoen euro, nu de rest nog.

De otter in Nieuwkoop struinde toen echter al rond in het gebied en kwam uit zichzelf zonder enige hulp van de ecologische verbindingsliga aanwaaien. Alterra voorspelde in 2008 nog dat het beestje uit zichzelf niet zou arriveren, maar met wat hulp van Alterra zouden er 40 kunnen leven. Het beestje vraagt volgens Alterra liefst 22 aanvullende maatregelen om het te plezieren, van verkeersdrempels tot de terugkeer van bevers. En dan krijg je ‘m nog nooit te zien.

Schoon water?
De boswachter van Natuurmonumenten claimde nu dat ‘schoner water’ de otter had teruggebracht, naast alle visionaire werk van Natuurmonumenten (het meeste van de Groene Ruggengraat moet nog aangelegd, dus dat moet wel onzin zijn…). Maar dat blijkt niet uit het onderzoek dat Alterra deed in 2008: een haalbaarheidsstudie naar herintroductie van otters bij Nieuwkoop van onze Freek Niewold. Niewold is de otterstalker van Alterra sinds  eind jaren ’90 de eerste otters uit Oost Europa weer werden uitgezet in de Weerribben.

Mij is ook lang verteld dat PCB’s de otter de das omdeden, maar het blijken vooral verkeer en visfuiken te zijn, en daarvoor vooral vervolging: in Schotland en Engeland handhaaft de otter zich wel in gebieden met PCB-gehaltes boven die van ons in de jaren ’80 toen het beestje verdween. Daarnaast, wat Natuurmonumenten ‘schoon water’ noemt is fosfaatarm oligotroof (voedselarm) water. Daar zit MINDER vis in en de otter zwemt niet in water omdat het daar nu zo schoon is, maar omdat hij vis wil vreten.

Dus de bewering van de boswachter gaat eenvoudig niet op. Bij ons in Langweer dook in de buurt ook al een otter op. Ontzettend leuk, maar je mag best de vraag stellen: kun je voor minder geld niet méér leuke natuur terug krijgen, in plaats van de stokpaardjes van het groene subsidiecircuit te berijden. Ik zou graag die lelijke bedrijventerreinen overal willen vergroenen, lunchen met je collega’s in de bedrijfstuin terwijl een ijsvogeltje voorbijzoeft over de vijver met zandwanden. Oeverzwaluwwanden achter een kantorencomplex, een konijnenbult en vossenholen achter de vrachtwagenloods en een kolonie visdiefjes op het schelpendak. Lol!

  • Waarom natuur en menselijk landgebruik scheiden als het prima samen kan in ons kleine landje, waar grond al 50.000 euro per hectare kost? We moeten woekeren met ruimte, we waren jarenlang zo welvarend dat we 5 miljoen euro per otter over hadden, maar misschien is dat straks wel niet meer zo vanzelfsprekend. Ook geven we 5 miljard euro uit aan windmolens in Natura 2000 gebied Steile Bank en IJsselmeer. Het NIET doen van zinloze zaken spaart niet alleen geld maar o0k meer natuur, dan je via ecologische verbindingsdiensten goedmaakt met nog een aanvullende 6 miljard euro aan onkosten (voor nog 90.000 hectare goede landbouwgrond die je omzet in slechte natuur).
De wolf komt ook terug zonder hulp van Sharon Dijksma en Natuurmonumenten

De wolf komt ook terug zonder hulp van Sharon Dijksma en Natuurmonumenten

RTL Nieuws geen linkse ambtenaarjournalisten als bij de NOS
Al met al weer een typisch ‘groen’ item. De beweringen van natuurclubs komen op de voorgrond, en uw kritisch blogger mag daartussen gesandwiched nog iets onaardigs zeggen, net als vorig jaar toen RTL Nieuws hier kwam om te babbelen over het Wereld Natuur Fonds. Maar toch vond ik het prettig met de mensen van RTL Nieuws te werken, ze zijn professioneler en meer gedreven dan de linkse ambtenaarjournalisten van de NOS en ik zie ze nog veel meer betere items maken met een frisse insteek. Wordt vervolgd dus…