old_new_energy_scr

Wat klimaatapocalyptici/VVD-bewindslieden ‘duurzame energie’ noemen is vooral dure energie, en The Economist legt nu  uit waarom. De lezers van Climategate.nl kennen de redenen al lang, maar het is toch mooi om van een andere bron de zelfde argumenten te vernemen die wij al jarenlang herhalen, in ‘Why is renewable energy so expensive‘:

A more fundamental challenge is that renewable generators also impose costs on the wider electricity grid. The best sites are often far from big cities (on Scottish hillsides, French lakes or American deserts) which makes them expensive to connect. Many common types of renewable generators only produce power intermittently—when the sun shines or when the wind blows. Wind turbines, for example, spin only about a third of the time. That means countries which have a lot of renewable generation must still pay to maintain traditional kinds of power stations ready to fire up when demand peaks. And energy from these stations also becomes more expensive because they may not run at full-blast.

The high cost of renewable generators obstructs efforts to tackle climate change, even when governments dig deep to fund them. One danger is that sharp rises in energy prices will drive manufacturers to set up in less “green” countries, which might mean citizens end up consuming more carbon, through imports.

Energieprijzen in voorbeeldland Duitsland. Zonder lucratieve export auto's naar China lag de economie bij de Oosterburen op haar gat

Energieprijzen in voorbeeldland Duitsland. Zonder lucratieve export auto’s naar China lag de economie bij de Oosterburen op haar gat

Het SER Energieakkoord leidt tot 3 procent koopkrachtverlies en vraagt alleen al voor offshore windmolens 18 miljard euro subsidies, waaronder 4,2 miljard euro subsidies voor één windfarm (Gemini) die maximaal 300 MW effectief vermogen zal leveren; dat is éénderde van een normale centrale die constante basislast levert in plaats van wisselvallig windvermogen, maar dan zonder subsidies.

Met Duitsland en Denemarken worden onze energietarieven dankzij de VVD’ers Henk Kamp en mijn ex-dorpsgenoot Ed Nijpels- toezichthouder op het SER-Energieakkoord, de hoogste van Europa. Waardoor energie-intensieve bedrijven het hazenpad kiezen.  Dankzij ons koopkrachtverlies krijgt de middenstand een extra tik, vallen bedrijven om die nog net hun broek konden ophouden en dat danken we dan aan een VVD-kabinet. (…….)

Stem VVD als u ook onze economie naar zijn grootje wilt helpen.
De Rijksoverheid presteerde het alvast vorige week om de energie-opbrengst van windmolens op zee met een factor 2 op te blazen, en Henk Kamp durfde in antwoord op Kamervragen van René Leegte al te beweren dat duurdere energie de energierekening eigenlijk omlaag brengt, als je het maar wilt geloven. (ten opzichte van de prognoses van het regeerakkoord: Kamp beweert dat kosten 40 procent omlaag zullen gaan, dat is een ‘harde voorwaarde’en het SER Akkoord zou in 2016 een ijkpunt hebben, totaal betekenisloos als contracten al zijn getekend. De bedrijven die intekenen op de bouw van molens van het SER Energieakkoord zullen roepen dat ze 40 procent goedkoper zijn, omdat de overheid toch wel alle kostenoverschrijdingen betaalt als het project eenmaal loopt. Alle bedrijven die met de overheid zaken doen schrijven altijd lager in dan de uiteindelijke kosten).

Wie van een gebouw springt, vliegt eigenlijk omhoog,  als je harder rijdt ga je eigenlijk langzamer en wanneer je blut bent is dat eigenlijk een vorm van rijkdom. Volgens Kampiaanse klimaatlogica dan… Lees mijn column over Henk Kamp als absolute klimaatheerser nog voor een satirische noot, omdat burgers niets gevraagd is en zij niets te vertellen hebben is satire en sarcasme alles dat ons rest.