Deze orchidee groeit bij Zaandam gewoon langs de snelweg, maar kan in handen van Alterra/Natura 2000 uitgroeien tot boerenpester

Deze orchidee groeit bij Zaandam gewoon langs de snelweg, maar kan in handen van Alterra/Natura 2000 uitgroeien tot boerenpester. Met haar grote grazers heeft Natuurmonumenten meer orchideeën verwoest dan boeren ooit via de PAS goed kunnen maken

Een charmant klinkende journaliste van jongerenkrant 7 Days belde me net om nog even iets over de otter te zeggen, en ik deelde de volgende brainwave: Waarom moet Natuurmonumenten beslist op 7 januari met een vlaggenschipsoort met aaibaarheidsfactor, de otter in de Nieuwkoopse Plassen aankomen, 1 dag nadat het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied en deze aanwijzing veel onrust geeft voor veehouders in het omringende gebied?

Is dat om het Brusselse Natura 2000 te verkopen aan media met aaibaar vachtje? Terwijl de Climategate-lezer weet dat Natura 2000 vooral op papier goed is voor de natuur en als werkverschaffer voor het adviescircuit/Alterra/Imares. Maar verder vooral tot juridisering en bureaucratisering leidt met torenhoge kosten voor ondernemers, waardoor mensen in de omgeving van de natuur vervreemd raken.  We lezen in de Boerderij:

Onder meer over de aanwijzing van de Nieuwkoopse plassen was veel onrust door vergaande beperkingen voor veehouders in de omgeving.

en

In 2013 zijn 87 gebieden definitief aangewezen. Inclusief de drie nu aangewezen gebieden komt het totaal uit op 148 definitief aangewezen gebieden van de in totaal 160 Natura 2000-gebieden. Tot de gebieden die nog niet zijn aangewezen behoren ook omstreden gebieden als het Wierdense Veld en het Binnenveld. Voordat nu weer vergunningen verleend kunnen worden met effect op de stikstofuitstoot op de Natura 2000-gebieden moet eerst de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof nog vastgesteld worden. Dat gaat waarschijnlijk in juli 2014 in werking treden.

Natura 2000 meest effectieve vorm van natuurvervreemding sinds ontstaan natuurbescherming
De PAS kostte al een miljard euro en dient om 130 plantensoorten te plezieren die niet zijn aangepast op een stikstofrijker milieu dan in 1850 heerst, terwijl het aantal plantensoorten afgelopen eeuw in Nederland netto toenam (vooral de liefhebbers van meer eutrofe omstandigheden). Waarom kiezen we dus voor de meest kostbare variant van natuurbescherming, door soorten terug te willen die NIET bij het moderne milieu passen, terwijl we gratis er nieuwe soorten voor terug krijgen die dat wél kunnen?

Het zou mooi zijn wanneer natuurbeleid eens wat nuchterder en economischer werd bekeken, in plaats van ‘aan de man gebracht’ met halve waarheden die de (financiele) belangen van clubs als Natuurmonumenten een zweem van wetenschappelijke noodzaak geven. Het leek mij leuk eens in dit dossier te duiken, laten we dat gewoon doen en de boel een beetje opschudden.

In 2008 was de otter nog niet opgenomen als Habitatrichtlijnsoort, mede omdat hij bij inwerkingtreding als was uitgestorven. Worden de uitgezette Letlandse otters dat wel in de Nieuwkoopse Plassen dan kunnen gebiedseigenaren tegen extra kosten oplopen, de otter (Freek Niewold/Alterra) heeft al een lijst met 22 aanvullende wensen opgesteld waar zijn gebied aan moet voldoen. In handen van de overheidsbureaucratie/Natura 2000 kan de otter zo nog bijzonder impopulair worden, terwijl natuur plezier hoort te zijn.

De journaliste vroeg of ik iets tegen otters had….Ik vind een slechtvalk veel mooier, een beest dat geheel zonder de hulp van de overheid en Alterra ons land koloniseert, op kolencentrales broedt en vanaf alle hoge gebouwen in Nederland nu op duiven jaagt. Zonder één cent subsidie.