De EEG Umlage vormt een grote kostenpost voor MKB maar grootverbruik is nagenoeg vrijgesteld

De EEG Umlage vormt een grote kostenpost voor MKB maar grootverbruik is nagenoeg vrijgesteld

Afgelopen vrijdag ging ook het Brusselse Europolitics in op de val van Aldel in Delfzijl, dat (ook) zij wijten aan een competitief nadeel van Nederland ten opzichte van Duitsland. Het subsidiëren van overcapaciteit in Duitse stroomproductie sinds de Erneubare Energie- wet (EEG) zou de stroomprijs drukken op de Duitse EEX-stroombeurs, waarvan grootverbruikers profiteren. In deze blog zal ik verder mijn twijfel onderbouwen voor die bij journalisten populaire verklaring. Vooral nu volgens de Sud Deutsche Zeitung ook de Duitse minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel de voorgenomen verdere uitbouw van overcapaciteit aan windstroom ‘economisch onzinnig’ noemt.

In combinatie met een ongekend groot belastingvoordeel voor grootverbruikers (zij betalen – in tegenstelling tot MKB- nauwelijks EEG-belasting) zou de Duitse zware industrie een dusdanige staatssteun ontvangen dat dit de aandacht wekt van Eurocommissaris Joaquin Almunia Dit in verband met zijn in december afgelopen jaar gestarte procedure tegen Duitsland vanwege ongeoorloofde staatssteun aan haar industrie, en interne marktverstoring binnen Europa.  Het MKB en consumenten in Duitsland betalen wel de volle mep van de EEG-umlage, die  ongeveer twee maal de kale stroomprijs bedraagt. Uit de EEG-umlage worden producenten van wind- en zonnestroom over een looptijd van 20 jaar gesubsidieerd met staatssteun oplopend tot 17 ct per kWh.

Eerder blogde ik al dat de in kranten geclaimde daling van Duitse energielasten niet de hele verklaring kon zijn. Zo klaagde de industrie afgelopen jaar nog bij monde van het IHS:

Rapidly increasing renewable generation has brought rising electricity costs –which have strikingly jumped nearly 10 percent in the past 12 months – for the German people and the German economy. A rigid and inefficiently organized energy market with rising costs puts Germany’s international competitiveness, and thus its economy, at risk.

Goedkope energie in Duitsland??? Twee maal zo duur als in VS

Goedkope energie in Duitsland??? Twee maal zo duur als in VS

Europopolitics stelt echter dat de verwachte energieprijzen op de Duitse energiebeurs EEX in 2015 naar een ‘all time low’ van 3,64 ct per kWh zullen zakken, dankzij de verder groeiende gesubsidieerde overcapaciteit aan (vooral) windstroom. Die van Nederland zouden dan 1,5 ct hoger liggen, terwijl de Fransen- altijd goedkoper dan de Duitsers dankzij hun kernstroom- dan 0,6 ct per kWh duurder zouden zijn.De sprong van 10 procent die het IHS vermeldt zal inclusief groeiende belastingen zijn. De grafiek toont op zijn best een stabilisatie in de laatste jaren inclusief belasting ondanks lagere kale stroomprijs. Met lichte daling afhankelijk van voorgenomen regeringsbeleid.

Weers-afhankelijke energievorm kan geen centrales vervangen
De schrijvers van het Europolitics-artikel doen dat als typische journalisten (= cheerleaders van alles met een groen verfje). Zij schrijven vervolgens dat een overcapaciteit aan kolencentrales bestaat, omdat de Duitse overheid overcapaciteit aan windmolens bijbouwt. Een redenering als:

‘Er zijn teveel appelmoesfabrieken nu de overheid zelf steeds meer appels verkoopt, en de afname van deze appels aan burgers verplicht stelt. Zodat de verplichte afnemers uit pure nood maar zelf appelmoes maken omdat ze bij Wodan niet weten waar met al dat fruit naar toe te gaan’.

Die fout maken journalisten/milieuactivisten steeds: windstroom is variabele last (aandeel in energiemix varieert van 0,3 procent tot +30 procent in één maand in Duitsland afhankelijk van het weer) en het zelfde OPGESTELDE VERMOGEN kan geen vergelijkbaar OPGESTELD VERMOGEN fossiele energiecentrales (basislast) vervangen. (mede) Daarom bouwt de Duitse overheid komende jaren zelfs 10 kolencentrales BIJ, en blijft de kolenimport alsmaar toenemen. Een waarschijnlijker oorzaak van geclaimde lagere energielasten is dat het aandeel goedkope kolenstroom weer groeit.

EEG-subsidies zijn factor 5 hoger dan kale stroomprijs op EEX
Wanneer de EEX-stroomprijs werkelijk daalt tot 3,64 ct per kWh zou dat betekenen dat deze prijs zakt tot de helft van de kostprijs van productie (5-6ct per kWh voor kolenstroom) en éénderde van de kostprijs van stroomproductie door windmolens op land (10-12ct per kWh) Iemand die dit nog begrijpt? Als dat klopt, dan kunnen nutsbedrijven dus enkel nog via het subsidie-infuus overeind blijven. Dit lijkt ook exact te gebeuren dankzij de EEG-subsidies die producenten ontvangen, 17ct per kWh over een looptijd van 20 jaar. Na hervorming straks 12 ct per kWh. Met een kale stroomprijs evolutie naar 3,6 ct per kWh is de marktprijs van stroom dan een factor 4 lager dan producenten via productiesubsidies voor ‘groene’energie vangen.

RZ14Zilverreiger

Wat is er dus wél aan de hand: volledige vrijstelling 2400 grootverbruikers van EEG-umlage
Niet zozeer de stroomprijs als de forse belastingvoordelen die de Duitse overheid haar zware industrie schenkt, zijn de oorzaak dat zij tegen een procedure van de Europese Commissie aanlopen. De reden ligt namelijk hier: de kale stroomprijs maakt maar een zeer klein deel uit van de totale energielasten: en dat is wat bedrijven betalen. De EEG-umlage van 6,4 ct per kWh (= bijna twee maal de kalle EEX-stroomprijs) per kWh ligt voor 2400 grootverbruikers, waaronder aluminiumsmelters op slechts 0,05 ct per kWh. Wanneer het EEG-belastingvoordeel vervalt, is het ook met de zware industrie gedaan in DE. Met name industrierijke deelstaten als NRW verzetten zich daarom nu al.

Meestal zijn berichten van mainstreammedia dus een mooie aanleiding om vervolgens te zien hoe het nu echt zit, en als ik er naast zit hoor ik graag commentaar van reageerders.. Mijn voorlopige conclusie is: het ‘stroomprijs daalt door windmolens in Duitsland’-bericht is een vorm van groen bureaucratische propaganda, bedoeld om de mythe van ‘groene groei’ een kontje te geven.  Het netto-effect van het Duitse groene beleid is economische ontwrichting, gemaskeerd door immense belastingvoordelen voor de zware industrie met haar zeer sterke lobby.

In 'groen voorbeeldland'DUitsland met het grootste opgestelde vermogen windmolens, levert fossiele energie meestal meer dan 90 procent van de stroombehoefte

In ‘groen voorbeeldland’ Duitsland met het grootste opgestelde vermogen windmolens van Europa, levert fossiele energie meestal meer dan 90 procent van de stroombehoefte, en wanneer wind wél meer levert moet dit vermogen standby staan: windenergie KAN GEEN fossiele energiecentrales vervangen